Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
37
275
4544
5765
9532
5339
53061
83924
44210
48034
62805
17838
98161
31170
98705
10441
85112
214214
42
944
0987
2351
6941
1223
42241
30828
95858
84787
66833
53413
55633
61540
31573
01204
53348
428878
26
851
3499
4642
9908
2658
09958
61861
32491
15714
69105
09933
71170
85809
96885
44936
63729
221215
Nhận KQXS Bình Định siêu tốc, soạn XSBDH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Trị siêu tốc, soạn XSQT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Bình siêu tốc, soạn XSQB gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Bình Định
Chục Số Đơn Vị
1,7 0 5,5
6,6,4 1 0,2,4
3,1 2 4
- 3 7,2,9,4,8
4,2,3,1 4 4,1
7,6,0,0 5 -
- 6 5,1,1
3 7 5,0
3 8 -
3 9 -
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
4 0 4
5,4,4 1 3
4 2 3,8
2,3,1,3,7 3 3,3
4,0 4 2,4,1,1,0,8
- 5 1,8
- 6 -
8,8 7 3,8
2,5,4,7 8 7,7
- 9 -
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
7 0 8,5,9
5,6,9 1 4,5
4 2 6,9
3 3 3,6
1 4 2
0,8,1 5 1,8,8
2,3 6 1
- 7 0
0,5,5 8 5
9,0,2 9 9,1

Mở thưởng Thứ tư ngày 17/04/2019
GiảiĐà NẵngKhánh Hòa
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
12
237
5327
5671
5953
1756
09257
62175
81909
42216
91278
60013
32595
83482
11144
82423
45144
933261
37
519
1993
1694
8886
1251
41266
95316
58804
19070
75499
30625
41257
59001
63542
34312
17217
132366
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
- 0 9
7,6 1 2,6,3
1,8 2 7,3
5,1,2 3 7
4,4 4 4,4
7,9 5 3,6,7
5,1 6 1
3,2,5 7 1,5,8
7 8 2
0 9 5
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
7 0 4,1
5,0 1 9,6,2,7
4,1 2 5
9 3 7
9,0 4 2
2 5 1,7
8,6,1,6 6 6,6
3,5,1 7 0
- 8 6
1,9 9 3,4,9

Mở thưởng Thứ ba ngày 16/04/2019
GiảiĐắk LắkQuảng Nam
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
34
700
4279
8084
7220
0954
12612
39408
31173
57595
35403
70760
34157
31345
98877
83848
75982
887202
46
377
7803
1202
4909
6995
80271
03937
52565
67549
48801
59213
41831
33042
23288
42570
37291
274286
Nhận KQXS Đắk Lắk siêu tốc, soạn XSDLK gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Nam siêu tốc, soạn XSQNM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
0,2,6 0 0,8,3,2
- 1 2
1,8,0 2 0
7,0 3 4
3,8,5 4 5,8
9,4 5 4,7
- 6 0
5,7 7 9,3,7
0,4 8 4,2
7 9 5
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
7 0 3,2,9,1
7,0,3,9 1 3
0,4 2 -
0,1 3 7,1
- 4 6,9,2
9,6 5 -
4,8 6 5
7,3 7 7,1,0
8 8 8,6
0,4 9 5,1

Mở thưởng Thứ hai ngày 15/04/2019
GiảiThừa Thiên HuếPhú Yên
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
66
681
2968
9476
9611
8041
71712
11244
64503
92266
04795
61648
70958
18561
30329
21956
62076
911230
65
553
9354
4688
8783
9826
26299
33346
45784
18471
35852
26069
34513
55779
08548
80026
07877
273660
Nhận KQXS Thừa Thiên Huế siêu tốc, soạn XSTTH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Phú Yên siêu tốc, soạn XSPY gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
3 0 3
8,1,4,6 1 1,2
1 2 9
0 3 0
4 4 1,4,8
9 5 8,6
6,7,6,5,7 6 6,8,6,1
- 7 6,6
6,4,5 8 1
2 9 5
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
6 0 -
7 1 3
5 2 6,6
5,8,1 3 -
5,8 4 6,8
6 5 3,4,2
2,4,2 6 5,9,0
7 7 1,9,7
8,4 8 8,3,4
9,6,7 9 9

Mở thưởng Chủ nhật ngày 14/04/2019
GiảiKhánh HòaKon Tum
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
50
318
8314
3450
9522
4262
32208
91204
65647
43322
25318
69891
47815
91582
86806
78451
19551
177359
18
738
3180
1402
3026
9321
84855
83101
56632
00581
80349
03131
68445
86311
16219
73683
81273
401394
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kon Tum siêu tốc, soạn XSKT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
5,5 0 8,4,6
9,5,5 1 8,4,8,5
2,6,2,8 2 2,2
- 3 -
1,0 4 7
1 5 0,0,1,1,9
0 6 2
4 7 -
1,0,1 8 2
5 9 1
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
8 0 2,1
2,0,8,3,1 1 8,1,9
0,3 2 6,1
8,7 3 8,2,1
9 4 9,5
5,4 5 5
2 6 -
- 7 3
1,3 8 0,1,3
4,1 9 4

Mở thưởng Thứ bảy ngày 13/04/2019
GiảiĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
74
173
4202
3900
1532
1724
97559
34787
52327
87113
04299
18817
03942
03300
86533
59094
92522
096475
81
148
3382
9718
1420
8900
42953
54187
81631
78581
01528
52778
78255
43556
62880
67812
82992
923265
35
541
4686
6622
8262
6113
45022
73378
44796
44981
20501
07476
93618
56561
31217
56021
75396
786677
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Ngãi siêu tốc, soạn XSQNI gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đắk Nông siêu tốc, soạn XSDNO gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
0,0 0 2,0,0
- 1 3,7
0,3,4,2 2 4,7,2
7,1,3 3 2,3
7,2,9 4 2
7 5 9
- 6 -
8,2,1 7 4,3,5
- 8 7
5,9 9 9,4
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
2,0,8 0 0
8,3,8 1 8,2
8,1,9 2 0,8
5 3 1
- 4 8
5,6 5 3,5,6
5 6 5
8 7 8
4,1,2,7 8 1,2,7,1,0
- 9 2
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
- 0 1
4,8,0,6,2 1 3,8,7
2,6,2 2 2,2,1
1 3 5
- 4 1
3 5 -
8,9,7,9 6 2,1
1,7 7 8,6,7
7,1 8 6,1
- 9 6,6

Mở thưởng Thứ sáu ngày 12/04/2019
GiảiGia LaiNinh Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
22
444
4104
3406
3856
2496
71420
16221
53714
45507
67173
34930
25025
28637
53241
30443
11048
776463
93
733
6101
4292
0190
2378
10491
53936
36276
18979
55738
49496
81016
86434
50533
25226
48166
740688
Nhận KQXS Gia Lai siêu tốc, soạn XSGL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Ninh Thuận siêu tốc, soạn XSNT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
2,3 0 4,6,7
2,4 1 4
2 2 2,0,1,5
7,4,6 3 0,7
4,0,1 4 4,1,3,8
2 5 6
0,5,9 6 3
0,3 7 3
4 8 -
- 9 6
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
9 0 1
0,9 1 6
9 2 6
9,3,3 3 3,6,8,4,3
3 4 -
- 5 -
3,7,9,1,2,6 6 6
- 7 8,6,9
7,3,8 8 8
7 9 3,2,0,1,6