Giải Đắk Lắk Quảng Nam
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
26
946
2285
5157
5710
7433
91191
57417
13162
68989
91273
06330
25835
64836
69295
80454
03629
850252
58
328
5486
5511
7553
0346
40896
42373
83620
78510
05939
66169
13936
00636
55391
65322
43152
975865
Nhận KQXS Đắk Lắk siêu tốc, soạn XSDLK gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Nam siêu tốc, soạn XSQNM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
1,3 0 -
9 1 0,7
6,5 2 6,9
3,7 3 3,0,5,6
5 4 6
8,3,9 5 7,4,2
2,4,3 6 2
5,1 7 3
- 8 5,9
8,2 9 1,5
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
2,1 0 -
1,9 1 1,0
2,5 2 8,0,2
5,7 3 9,6,6
- 4 6
6 5 8,3,2
8,4,9,3,3 6 9,5
- 7 3
5,2 8 6
3,6 9 6,1

Mở thưởng Thứ hai ngày 13/07/2020
GiảiThừa Thiên HuếPhú Yên
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
65
729
0632
2424
5480
2170
69416
22047
52024
91052
47606
77224
14517
51863
08730
01396
42401
871213
73
044
9376
2037
6157
6884
37535
41410
20130
73345
70098
73636
83844
89256
28571
19310
08504
137187
Nhận KQXS Thừa Thiên Huế siêu tốc, soạn XSTTH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Phú Yên siêu tốc, soạn XSPY gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
8,7,3 0 6,1
0 1 6,7,3
3,5 2 9,4,4,4
6,1 3 2,0
2,2,2 4 7
6 5 2
1,0,9 6 5,3
4,1 7 0
- 8 0
2 9 6
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
1,3,1 0 4
7 1 0,0
- 2 -
7 3 7,5,0,6
4,8,4,0 4 4,5,4
3,4 5 7,6
7,3,5 6 -
3,5,8 7 3,6,1
9 8 4,7
- 9 8

Mở thưởng Chủ nhật ngày 12/07/2020
GiảiKhánh HòaKon Tum
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
69
041
1787
3831
6550
4628
58236
31798
97906
32703
50045
65739
92984
98308
24088
27671
68541
644818
56
811
0888
5226
9221
0100
60196
69114
16782
66740
04604
34415
69786
19433
85462
77479
31682
547952
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kon Tum siêu tốc, soạn XSKT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
5 0 6,3,8
4,3,7,4 1 8
- 2 8
0 3 1,6,9
8 4 1,5,1
4 5 0
3,0 6 9
8 7 1
2,9,0,8,1 8 7,4,8
6,3 9 8
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
0,4 0 0,4
1,2 1 1,4,5
8,6,8,5 2 6,1
3 3 3
1,0 4 0
1 5 6,2
5,2,9,8 6 2
- 7 9
8 8 8,2,6,2
7 9 6

Mở thưởng Thứ bảy ngày 11/07/2020
GiảiĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
45
420
5294
7712
3281
9446
92259
36900
70293
03542
34908
32420
81748
18588
53076
66082
60248
754444
53
546
5923
3983
4201
0533
40292
15292
81621
93121
45575
87747
34889
53566
79115
35299
31822
056533
61
074
9776
6870
1827
4833
92618
49761
58640
61265
72817
99865
86789
14155
81015
35038
83310
220131
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Ngãi siêu tốc, soạn XSQNI gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đắk Nông siêu tốc, soạn XSDNO gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
2,0,2 0 0,8
8 1 2
1,4,8 2 0,0
9 3 -
9,4 4 5,6,2,8,8,4
4 5 9
4,7 6 -
- 7 6
0,4,8,4 8 1,8,2
5 9 4,3
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
- 0 1
0,2,2 1 5
9,9,2 2 3,1,1,2
5,2,8,3,3 3 3,3
- 4 6,7
7,1 5 3
4,6 6 6
4 7 5
- 8 3,9
8,9 9 2,2,9
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
7,4,1 0 -
6,6,3 1 8,7,5,0
- 2 7
3 3 3,8,1
7 4 0
6,6,5,1 5 5
7 6 1,1,5,5
2,1 7 4,6,0
1,3 8 9
8 9 -

Mở thưởng Thứ sáu ngày 10/07/2020
GiảiGia LaiNinh Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
18
195
6814
4014
4422
5805
58831
75199
85897
69243
47471
53269
23817
23309
50131
14726
35116
302130
91
835
5387
6507
8270
5776
54351
12849
54352
10151
16215
46183
69552
93648
01296
99562
38734
043467
Nhận KQXS Gia Lai siêu tốc, soạn XSGL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Ninh Thuận siêu tốc, soạn XSNT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
3 0 5,9
3,7,3 1 8,4,4,7,6
2 2 2,6
4 3 1,1,0
1,1 4 3
9,0 5 -
2,1 6 9
9,1 7 1
1 8 -
9,6,0 9 5,9,7
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
7 0 7
9,5,5 1 5
5,5,6 2 -
8 3 5,4
3 4 9,8
3,1 5 1,2,1,2
7,9 6 2,7
8,0,6 7 0,6
4 8 7,3
4 9 1,6

Mở thưởng Thứ năm ngày 09/07/2020
GiảiBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
36
835
2824
3763
6517
9643
65798
85507
26712
92901
07534
34651
60625
57207
70355
03269
17640
793105
16
068
8785
5382
2882
2650
63053
62814
36242
83237
23667
53888
57746
23566
95700
36139
33316
398255
75
137
1388
1699
7687
0066
72100
53172
31558
57791
28639
55863
11059
80783
31976
66092
61046
251274
Nhận KQXS Bình Định siêu tốc, soạn XSBDH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Trị siêu tốc, soạn XSQT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Bình siêu tốc, soạn XSQB gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Bình Định
Chục Số Đơn Vị
4 0 7,1,7,5
0,5 1 7,2
1 2 4,5
6,4 3 6,5,4
2,3 4 3,0
3,2,5,0 5 1,5
3 6 3,9
1,0,0 7 -
9 8 -
6 9 8
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
5,0 0 0
- 1 6,4,6
8,8,4 2 -
5 3 7,9
1 4 2,6
8,5 5 0,3,5
1,4,6,1 6 8,7,6
3,6 7 -
6,8 8 5,2,2,8
3 9 -
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
0 0 0
9 1 -
7,9 2 -
6,8 3 7,9
7 4 6
7 5 8,9
6,7,4 6 6,3
3,8 7 5,2,6,4
8,5 8 8,7,3
9,3,5 9 9,1,2

Mở thưởng Thứ tư ngày 08/07/2020
GiảiĐà NẵngKhánh Hòa
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
51
473
7717
0210
0487
0449
42660
54748
10743
87454
63007
87898
63928
41246
36908
03164
29829
484459
40
956
8813
2815
9085
2151
38935
91635
22020
15592
30678
63596
38907
12986
65712
95904
82803
781342
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
1,6 0 7,8
5 1 7,0
- 2 8,9
7,4 3 -
5,6 4 9,8,3,6
- 5 1,4,9
4 6 0,4
1,8,0 7 3
4,9,2,0 8 7
4,2,5 9 8
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
4,2 0 7,4,3
5 1 3,5,2
9,1,4 2 0
1,0 3 5,5
0 4 0,2
1,8,3,3 5 6,1
5,9,8 6 -
0 7 8
7 8 5,6
- 9 2,6