Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
Tám
Bảy

Sáu

Năm







Ba
Nhì
Nhất
ĐB
80
558
1711
3543
1980
9527
64491
98560
67312
11994
98451
04550
00863
82863
53562
23486
49104
270498
13
327
4608
3395
8382
6146
17652
17458
11985
86746
20251
12164
48115
74316
21685
28894
32172
849325
13
724
4211
7680
2577
8860
91799
25557
77601
89837
67291
26459
84022
99051
00457
65473
05553
246236
Nhận KQXS Bình Định siêu tốc, soạn XSBDH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Trị siêu tốc, soạn XSQT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Bình siêu tốc, soạn XSQB gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Bình Định
Chục Số Đơn Vị
8,8,6,5 0 4
1,9,5 1 1,2
1,6 2 7
4,6,6 3 -
9,0 4 3
- 5 8,1,0
8 6 0,3,3,2
2 7 -
5,9 8 0,0,6
- 9 1,4,8
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
- 0 8
5 1 3,5,6
8,5,7 2 7,5
1 3 -
6,9 4 6,6
9,8,1,8,2 5 2,8,1
4,4,1 6 4
2 7 2
0,5 8 2,5,5
- 9 5,4
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
8,6 0 1
1,0,9,5 1 3,1
2 2 4,2
1,7,5 3 7,6
2 4 -
- 5 7,9,1,7,3
3 6 0
7,5,3,5 7 7,3
- 8 0
9,5 9 9,1

Mở thưởng Thứ tư ngày 15/08/2018
GiảiĐà NẵngKhánh Hòa
Tám
Bảy

Sáu

Năm







Ba
Nhì
Nhất
ĐB
67
267
6410
8856
5746
7809
69055
14781
52258
66009
33886
93378
39185
03096
02135
49153
77847
028786
41
009
8971
3249
6215
6566
76356
91714
26543
10715
16100
57731
71171
76028
17739
03362
80127
922452
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
1 0 9,9
8 1 0
- 2 -
5 3 5
- 4 6,7
5,8,3 5 6,5,8,3
5,4,8,9,8 6 7,7
6,6,4 7 8
5,7 8 1,6,5,6
0,0 9 6
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
0 0 9,0
4,7,3,7 1 5,4,5
6,5 2 8,7
4 3 1,9
1 4 1,9,3
1,1 5 6,2
6,5 6 6,2
2 7 1,1
2 8 -
0,4,3 9 -

Mở thưởng Thứ ba ngày 14/08/2018
GiảiĐắk LắkQuảng Nam
Tám
Bảy

Sáu

Năm







Ba
Nhì
Nhất
ĐB
46
736
5610
8045
2743
6988
54932
64520
97254
90290
95868
58247
86103
34667
06022
77044
66347
968603
13
243
6222
7230
1695
5440
57612
26251
54474
12168
05001
13685
37007
61415
48172
79400
17978
376409
Nhận KQXS Đắk Lắk siêu tốc, soạn XSDLK gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Nam siêu tốc, soạn XSQNM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
1,2,9 0 3,3
- 1 0
3,2 2 0,2
4,0,0 3 6,2
5,4 4 6,5,3,7,4,7
4 5 4
4,3 6 8,7
4,6,4 7 -
8,6 8 8
- 9 0
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
3,4,0 0 1,7,0,9
5,0 1 3,2,5
2,1,7 2 2
1,4 3 0
7 4 3,0
9,8,1 5 1
- 6 8
0 7 4,2,8
6,7 8 5
0 9 5

Mở thưởng Thứ hai ngày 13/08/2018
GiảiThừa Thiên HuếPhú Yên
Tám
Bảy

Sáu

Năm







Ba
Nhì
Nhất
ĐB
51
378
1400
3360
5811
1695
53469
87427
03468
61252
86855
40007
43787
53228
30703
42556
11764
608452
26
689
2964
3577
9123
3039
09903
60854
35362
27523
66386
23740
12361
94781
11148
67674
31017
273318
Nhận KQXS Thừa Thiên Huế siêu tốc, soạn XSTTH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Phú Yên siêu tốc, soạn XSPY gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
0,6 0 0,7,3
5,1 1 1
5,5 2 7,8
0 3 -
6 4 -
9,5 5 1,2,5,6,2
5 6 0,9,8,4
2,0,8 7 8
7,6,2 8 7
6 9 5
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
4 0 3
6,8 1 7,8
6 2 6,3,3
2,0,2 3 9
6,5,7 4 0,8
- 5 4
2,8 6 4,2,1
7,1 7 7,4
4,1 8 9,6,1
8,3 9 -

Mở thưởng Chủ nhật ngày 12/08/2018
GiảiKhánh HòaKon Tum
Tám
Bảy

Sáu

Năm







Ba
Nhì
Nhất
ĐB
64
731
5271
0809
7599
4355
16695
85498
65124
62984
06587
45066
04373
23313
53301
07667
43077
366417
90
187
4365
6285
5136
9380
95291
68675
56122
76658
04049
67676
71490
01301
84742
70592
15339
720472
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kon Tum siêu tốc, soạn XSKT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
- 0 9,1
3,7,0 1 3,7
- 2 4
7,1 3 1
6,2,8 4 -
5,9 5 5
6 6 4,6,7
8,6,7,1 7 1,3,7
9 8 4,7
0,9 9 9,5,8
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
9,8,9 0 1
9,0 1 -
2,4,9,7 2 2
- 3 6,9
- 4 9,2
6,8,7 5 8
3,7 6 5
8 7 5,6,2
5 8 7,5,0
4,3 9 0,1,0,2

Mở thưởng Thứ bảy ngày 11/08/2018
GiảiĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
Tám
Bảy

Sáu

Năm







Ba
Nhì
Nhất
ĐB
03
782
3655
6420
2278
1929
63181
80454
46375
47042
13298
61335
11172
99761
52261
01017
20314
469103
56
638
3721
7433
7712
8555
97800
73881
39738
44674
72067
54010
17672
45889
17009
96023
97107
066025
13
397
4601
6971
6783
3958
08798
67792
67787
15206
71723
28062
17450
81024
89120
27608
27600
172847
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Ngãi siêu tốc, soạn XSQNI gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đắk Nông siêu tốc, soạn XSDNO gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
2 0 3,3
8,6,6 1 7,4
8,4,7 2 0,9
0,0 3 5
5,1 4 2
5,7,3 5 5,4
- 6 1,1
1 7 8,5,2
7,9 8 2,1
2 9 8
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
0,1 0 0,9,7
2,8 1 2,0
1,7 2 1,3,5
3,2 3 8,3,8
7 4 -
5,2 5 6,5
5 6 7
6,0 7 4,2
3,3 8 1,9
8,0 9 -
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
5,2,0 0 1,6,8,0
0,7 1 3
9,6 2 3,4,0
1,8,2 3 -
2 4 7
- 5 8,0
0 6 2
9,8,4 7 1
5,9,0 8 3,7
- 9 7,8,2

Mở thưởng Thứ sáu ngày 10/08/2018
GiảiGia LaiNinh Thuận
Tám
Bảy

Sáu

Năm







Ba
Nhì
Nhất
ĐB
88
841
7931
6171
0589
1227
05923
87811
51588
36051
63711
90955
44724
36843
36351
07651
12227
217015
66
216
0754
9304
4747
4730
72076
00921
78125
29111
96212
00253
23412
41822
51438
98415
84668
525774
Nhận KQXS Gia Lai siêu tốc, soạn XSGL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Ninh Thuận siêu tốc, soạn XSNT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
4,3,7,1,5,1,5,5 1 1,1,5
- 2 7,3,4,7
2,4 3 1
2 4 1,3
5,1 5 1,5,1,1
- 6 -
2,2 7 1
8,8 8 8,9,8
8 9 -
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
3 0 4
2,1 1 6,1,2,2,5
1,1,2 2 1,5,2
5 3 0,8
5,0,7 4 7
2,1 5 4,3
6,1,7 6 6,8
4 7 6,4
3,6 8 -
- 9 -