Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
23
424
0204
0590
7292
2843
79787
51034
98753
08451
11919
98439
35611
53997
48237
42608
81627
576900
66
745
1648
9521
6283
1480
05354
81075
05164
49574
84286
83015
76264
22294
73219
38601
39738
397165
16
248
1975
1850
4118
2074
99081
75327
30209
55664
82703
82099
30450
97051
54406
39253
78203
653978
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Ngãi siêu tốc, soạn XSQNI gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đắk Nông siêu tốc, soạn XSDNO gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
9,0 0 4,8,0
5,1 1 9,1
9 2 3,4,7
2,4,5 3 4,9,7
2,0,3 4 3
- 5 3,1
- 6 -
8,9,3,2 7 -
0 8 7
1,3 9 0,2,7
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
8 0 1
2,0 1 5,9
- 2 1
8 3 8
5,6,7,6,9 4 5,8
4,7,1,6 5 4
6,8 6 6,4,4,5
- 7 5,4
4,3 8 3,0,6
1 9 4
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
5,5 0 9,3,6,3
8,5 1 6,8
- 2 7
0,5,0 3 -
7,6 4 8
7 5 0,0,1,3
1,0 6 4
2 7 5,4,8
4,1,7 8 1
0,9 9 9

Mở thưởng Thứ sáu ngày 06/12/2019
GiảiGia LaiNinh Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
52
306
9772
2750
7070
6603
40258
89267
45022
28925
74834
67650
68840
27524
83453
93614
88072
075034
82
938
1214
9993
7996
5440
90083
34717
91725
09095
38130
83046
47454
56811
12395
39775
89562
039885
Nhận KQXS Gia Lai siêu tốc, soạn XSGL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Ninh Thuận siêu tốc, soạn XSNT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
5,7,5,4 0 6,3
- 1 4
5,7,2,7 2 2,5,4
0,5 3 4,4
3,2,1,3 4 0
2 5 2,0,8,0,3
0 6 7
6 7 2,0,2
5 8 -
- 9 -
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
4,3 0 -
1 1 4,7,1
8,6 2 5
9,8 3 8,0
1,5 4 0,6
2,9,9,7,8 5 4
9,4 6 2
1 7 5
3 8 2,3,5
- 9 3,6,5,5

Mở thưởng Thứ năm ngày 05/12/2019
GiảiBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
17
892
9965
9548
3544
6404
05175
60115
57897
89763
53807
23906
09808
83416
86188
32865
92758
288354
65
052
1637
2807
7016
8175
67676
04989
00058
58725
62229
97681
85696
35905
15538
76889
77245
261138
80
579
6715
5613
7978
2094
60687
28993
26943
71784
51835
06292
40231
78212
60978
68056
18362
821817
Nhận KQXS Bình Định siêu tốc, soạn XSBDH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Trị siêu tốc, soạn XSQT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Bình siêu tốc, soạn XSQB gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Bình Định
Chục Số Đơn Vị
- 0 4,7,6,8
- 1 7,5,6
9 2 -
6 3 -
4,0,5 4 8,4
6,7,1,6 5 8,4
0,1 6 5,3,5
1,9,0 7 5
4,0,8,5 8 8
- 9 2,7
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
- 0 7,5
8 1 6
5 2 5,9
- 3 7,8,8
- 4 5
6,7,2,0,4 5 2,8
1,7,9 6 5
3,0 7 5,6
5,3,3 8 9,1,9
8,2,8 9 6
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
8 0 -
3 1 5,3,2,7
9,1,6 2 -
1,9,4 3 5,1
9,8 4 3
1,3 5 6
5 6 2
8,1 7 9,8,8
7,7 8 0,7,4
7 9 4,3,2

Mở thưởng Thứ tư ngày 04/12/2019
GiảiĐà NẵngKhánh Hòa
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
62
688
3395
3285
1505
0896
13183
42343
59869
46952
46929
49433
22665
85261
42584
86529
82448
303353
09
892
7405
9583
0728
5968
43521
13836
91528
62214
58582
59996
04276
97147
64877
80077
75500
792722
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
- 0 5
6 1 -
6,5 2 9,9
8,4,3,5 3 3
8 4 3,8
9,8,0,6 5 2,3
9 6 2,9,5,1
- 7 -
8,4 8 8,5,3,4
6,2,2 9 5,6
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
0 0 9,5,0
2 1 4
9,8,2 2 8,1,8,2
8 3 6
1 4 7
0 5 -
3,9,7 6 8
4,7,7 7 6,7,7
2,6,2 8 3,2
0 9 2,6

Mở thưởng Thứ ba ngày 03/12/2019
GiảiĐắk LắkQuảng Nam
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
20
654
5972
9353
8689
2356
72716
04719
30135
14399
33256
23646
26930
07521
89395
51940
34541
102558
32
124
1952
6958
8503
5320
64676
39080
15901
20461
94469
36195
34087
50772
40690
54256
37083
793790
Nhận KQXS Đắk Lắk siêu tốc, soạn XSDLK gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Nam siêu tốc, soạn XSQNM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
2,3,4 0 -
2,4 1 6,9
7 2 0,1
5 3 5,0
5 4 6,0,1
3,9 5 4,3,6,6,8
5,1,5,4 6 -
- 7 2
5 8 9
8,1,9 9 9,5
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
2,8,9,9 0 3,1
0,6 1 -
3,5,7 2 4,0
0,8 3 2
2 4 -
9 5 2,8,6
7,5 6 1,9
8 7 6,2
5 8 0,7,3
6 9 5,0,0

Mở thưởng Thứ hai ngày 02/12/2019
GiảiThừa Thiên HuếPhú Yên
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
29
173
6448
2251
8462
3005
86921
47712
35478
89255
99640
82574
94095
27598
18917
56817
05402
177256
79
147
2721
0713
7301
7710
45440
87030
90177
76840
12921
24602
32992
49097
35339
34169
51737
452510
Nhận KQXS Thừa Thiên Huế siêu tốc, soạn XSTTH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Phú Yên siêu tốc, soạn XSPY gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
4 0 5,2
5,2 1 2,7,7
6,1,0 2 9,1
7 3 -
7 4 8,0
0,5,9 5 1,5,6
5 6 2
1,1 7 3,8,4
4,7,9 8 -
2 9 5,8
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
1,4,3,4,1 0 1,2
2,0,2 1 3,0,0
0,9 2 1,1
1 3 0,9,7
- 4 7,0,0
- 5 -
- 6 9
4,7,9,3 7 9,7
- 8 -
7,3,6 9 2,7

Mở thưởng Chủ nhật ngày 01/12/2019
GiảiKhánh HòaKon Tum
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
04
971
0512
9470
9096
8028
83952
12684
37176
46530
01048
72436
67580
46923
11283
38389
42898
791661
96
676
3142
6667
7753
0537
24884
12599
20393
86604
85206
83956
10732
14877
53715
75857
25601
654860
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kon Tum siêu tốc, soạn XSKT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
7,3,8 0 4
7,6 1 2
1,5 2 8,3
2,8 3 0,6
0,8 4 8
- 5 2
9,7,3 6 1
- 7 1,0,6
2,4,9 8 4,0,3,9
8 9 6,8
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
6 0 4,6,1
0 1 5
4,3 2 -
5,9 3 7,2
8,0 4 2
1 5 3,6,7
9,7,0,5 6 7,0
6,3,7,5 7 6,7
- 8 4
9 9 6,9,3