Giải Khánh Hòa Kon Tum
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
91
919
4269
2938
7612
7631
29159
06469
28224
34760
02919
81427
66332
40422
21002
01359
40412
186115
65
527
3692
3122
1131
7975
78317
69226
45899
04316
68473
74326
49606
40317
28287
64383
21100
616553
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kon Tum siêu tốc, soạn XSKT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
6 0 2
9,3 1 9,2,9,2,5
1,3,2,0,1 2 4,7,2
- 3 8,1,2
2 4 -
1 5 9,9
- 6 9,9,0
2 7 -
3 8 -
1,6,5,6,1,5 9 1
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
0 0 6,0
3 1 7,6,7
9,2 2 7,2,6,6
7,8,5 3 1
- 4 -
6,7 5 3
2,1,2,0 6 5
2,1,1,8 7 5,3
- 8 7,3
9 9 2,9

Mở thưởng Thứ bảy ngày 21/10/2017
GiảiĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
26
168
3303
1051
1646
6917
26508
11671
61737
87940
99126
34279
08916
68978
66105
96315
94216
849822
96
184
7004
7101
4941
7272
07165
99673
94659
70311
13735
80273
16011
25438
62670
78430
95253
400872
70
432
0387
5306
0345
1758
47299
45434
09450
98614
19230
79622
40666
35863
22236
39856
69542
873712
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Ngãi siêu tốc, soạn XSQNI gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đắk Nông siêu tốc, soạn XSDNO gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
4 0 3,8,5
5,7 1 7,6,5,6
2 2 6,6,2
0 3 7
- 4 6,0
0,1 5 1
2,4,2,1,1 6 8
1,3 7 1,9,8
6,0,7 8 -
7 9 -
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
7,3 0 4,1
0,4,1,1 1 1,1
7,7 2 -
7,7,5 3 5,8,0
8,0 4 1
6,3 5 9,3
9 6 5
- 7 2,3,3,0,2
3 8 4
5 9 6
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
7,5,3 0 6
- 1 4,2
3,2,4,1 2 2
6 3 2,4,0,6
3,1 4 5,2
4 5 8,0,6
0,6,3,5 6 6,3
8 7 0
5 8 7
9 9 9

Mở thưởng Thứ sáu ngày 20/10/2017
GiảiGia LaiNinh Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
71
600
5615
0609
4815
4170
33889
75844
24234
04366
58182
05233
27161
75831
94058
15176
02129
905201
53
470
9631
0306
8224
6651
94874
58089
93474
15514
63872
36716
00925
08901
70976
64119
62267
874854
Nhận KQXS Gia Lai siêu tốc, soạn XSGL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Ninh Thuận siêu tốc, soạn XSNT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
0,7 0 0,9,1
7,6,3,0 1 5,5
8 2 9
3 3 4,3,1
4,3 4 4
1,1 5 8
6,7 6 6,1
- 7 1,0,6
5 8 9,2
0,8,2 9 -
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
7 0 6,1
3,5,0 1 4,6,9
7 2 4,5
5 3 1
2,7,7,1,5 4 -
2 5 3,1,4
0,1,7 6 7
6 7 0,4,4,2,6
- 8 9
8,1 9 -

Mở thưởng Thứ năm ngày 19/10/2017
GiảiBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
27
712
7847
9583
4858
5225
21850
55022
57781
69614
25751
90347
23009
06916
47902
36350
56404
932473
17
499
7450
5066
2714
9053
76436
37986
12737
16696
25461
00733
28954
41091
86611
10268
73804
054460
10
413
5562
6465
7915
8705
01208
60577
08305
47765
18268
04844
61528
48129
39479
08526
55963
907432
Nhận KQXS Bình Định siêu tốc, soạn XSBDH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Trị siêu tốc, soạn XSQT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Bình siêu tốc, soạn XSQB gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Bình Định
Chục Số Đơn Vị
5,5 0 9,2,4
8,5 1 2,4,6
1,2,0 2 7,5,2
8,7 3 -
1,0 4 7,7
2 5 8,0,1,0
1 6 -
2,4,4 7 3
5 8 3,1
0 9 -
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
5,6 0 4
6,9,1 1 7,4,1
- 2 -
5,3 3 6,7,3
1,5,0 4 -
- 5 0,3,4
6,3,8,9 6 6,1,8,0
1,3 7 -
6 8 6
9 9 9,6,1
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
1 0 5,8,5
- 1 0,3,5
6,3 2 8,9,6
1,6 3 2
4 4 4
6,1,0,0,6 5 -
2 6 2,5,5,8,3
7 7 7,9
0,6,2 8 -
2,7 9 -

Mở thưởng Thứ tư ngày 18/10/2017
GiảiĐà NẵngKhánh Hòa
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
61
896
5383
1905
9002
4108
09874
41466
80580
44999
99683
36086
67010
32074
41495
36196
11660
322588
40
480
9384
3980
2473
9953
39357
90980
39810
22499
82519
22633
14371
08163
98007
06680
10634
950529
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
8,1,6 0 5,2,8
6 1 0
0 2 -
8,8 3 -
7,7 4 -
0,9 5 -
9,6,8,9 6 1,6,0
- 7 4,4
0,8 8 3,0,3,6,8
9 9 6,9,5,6
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
4,8,8,8,1,8 0 7
7 1 0,9
- 2 9
7,5,3,6 3 3,4
8,3 4 0
- 5 3,7
- 6 3
5,0 7 3,1
- 8 0,4,0,0,0
9,1,2 9 9

Mở thưởng Thứ ba ngày 17/10/2017
GiảiĐắk LắkQuảng Nam
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
33
390
8327
3455
8489
4783
02382
67443
00738
73647
64078
47122
89995
21272
09081
67527
19108
177801
90
906
8319
8658
9672
6794
94557
38207
71599
47072
51068
26292
77372
91193
74576
45757
77531
204042
Nhận KQXS Đắk Lắk siêu tốc, soạn XSDLK gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Nam siêu tốc, soạn XSQNM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
9 0 8,1
8,0 1 -
8,2,7 2 7,2,7
3,8,4 3 3,8
- 4 3,7
5,9 5 5
- 6 -
2,4,2 7 8,2
3,7,0 8 9,3,2,1
8 9 0,5
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
9 0 6,7
3 1 9
7,7,9,7,4 2 -
9 3 1
9 4 2
- 5 8,7,7
0,7 6 8
5,0,5 7 2,2,2,6
5,6 8 -
1,9 9 0,4,9,2,3

Mở thưởng Thứ hai ngày 16/10/2017
GiảiThừa Thiên HuếPhú Yên
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
11
628
8344
7212
8356
4191
51706
32598
46532
30883
32846
43593
27937
59193
45501
72188
33701
365682
03
551
3192
0211
1013
7271
82761
44907
60117
31686
02797
98811
38513
35002
87839
62510
93716
571159
Nhận KQXS Thừa Thiên Huế siêu tốc, soạn XSTTH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Phú Yên siêu tốc, soạn XSPY gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
- 0 6,1,1
1,9,0,0 1 1,2
1,3,8 2 8
8,9,9 3 2,7
4 4 4,6
- 5 6
5,0,4 6 -
3 7 -
2,9,8 8 3,8,2
- 9 1,8,3,3
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
1 0 3,7,2
5,1,7,6,1 1 1,3,7,1,3,0,6
9,0 2 -
0,1,1 3 9
- 4 -
- 5 1,9
8,1 6 1
0,1,9 7 1
- 8 6
3,5 9 2,7