Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
70
324
8765
7357
5818
5278
09710
10165
13266
30806
23352
01195
04527
66592
83521
97891
12437
403096
99
496
6769
2068
0691
0725
74589
75191
36588
17400
42736
95319
21977
22400
26302
74295
09215
863102
62
373
5150
6722
5488
2113
53380
31104
36107
04244
68524
20173
60080
88404
24538
04763
47959
507091
Nhận KQXS Bình Định siêu tốc, soạn XSBDH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Trị siêu tốc, soạn XSQT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Bình siêu tốc, soạn XSQB gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Bình Định
Chục Số Đơn Vị
7,1 0 6
2,9 1 8,0
5,9 2 4,7,1
- 3 7
2 4 -
6,6,9 5 7,2
6,0,9 6 5,5,6
5,2,3 7 0,8
1,7 8 -
- 9 5,2,1,6
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
0,0 0 0,0,2,2
9,9 1 9,5
0,0 2 5
- 3 6
- 4 -
2,9,1 5 -
9,3 6 9,8
7 7 7
6,8 8 9,8
9,6,8,1 9 9,6,1,1,5
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
5,8,8 0 4,7,4
9 1 3
6,2 2 2,4
7,1,7,6 3 8
0,4,2,0 4 4
- 5 0,9
- 6 2,3
0 7 3,3
8,3 8 8,0,0
5 9 1

Mở thưởng Thứ tư ngày 12/12/2018
GiảiĐà NẵngKhánh Hòa
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
86
362
1558
6596
7397
0614
32421
51227
41792
69452
18006
99378
97713
23280
54578
20862
28016
263545
51
888
3471
3650
6392
1628
76162
03098
40288
81533
11624
37117
89873
17479
94421
87444
27885
295715
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
8 0 6
2 1 4,3,6
6,9,5,6 2 1,7
1 3 -
1 4 5
4 5 8,2
8,9,0,1 6 2,2
9,2 7 8,8
5,7,7 8 6,0
- 9 6,7,2
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
5 0 -
5,7,2 1 7,5
9,6 2 8,4,1
3,7 3 3
2,4 4 4
8,1 5 1,0
- 6 2
1 7 1,3,9
8,2,9,8 8 8,8,5
7 9 2,8

Mở thưởng Thứ ba ngày 11/12/2018
GiảiĐắk LắkQuảng Nam
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
39
773
8971
7800
8576
4894
06321
34695
37378
99017
46295
79611
23229
41529
84649
19497
72690
877469
39
737
8287
8974
9332
0968
45238
16195
52714
48380
10202
87711
21478
66797
86704
32770
25272
389405
Nhận KQXS Đắk Lắk siêu tốc, soạn XSDLK gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Nam siêu tốc, soạn XSQNM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
0,9 0 0
7,2,1 1 7,1
- 2 1,9,9
7 3 9
9 4 9
9,9 5 -
7 6 9
1,9 7 3,1,6,8
7 8 -
3,2,2,4,6 9 4,5,5,7,0
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
8,7 0 2,4,5
1 1 4,1
3,0,7 2 -
- 3 9,7,2,8
7,1,0 4 -
9,0 5 -
- 6 8
3,8,9 7 4,8,0,2
6,3,7 8 7,0
3 9 5,7

Mở thưởng Thứ hai ngày 10/12/2018
GiảiThừa Thiên HuếPhú Yên
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
98
045
6729
7525
3111
0753
23187
06482
61558
47883
63056
79547
97809
68370
06363
80214
84161
887976
92
322
7546
1564
3935
0963
28334
05710
94706
71176
13073
00692
07614
18357
13293
82324
18426
266974
Nhận KQXS Thừa Thiên Huế siêu tốc, soạn XSTTH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Phú Yên siêu tốc, soạn XSPY gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
7 0 9
1,6 1 1,4
8 2 9,5
5,8,6 3 -
1 4 5,7
4,2 5 3,8,6
5,7 6 3,1
8,4 7 0,6
9,5 8 7,2,3
2,0 9 8
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
1 0 6
- 1 0,4
9,2,9 2 2,4,6
6,7,9 3 5,4
6,3,1,2,7 4 6
3 5 7
4,0,7,2 6 4,3
5 7 6,3,4
- 8 -
- 9 2,2,3

Mở thưởng Chủ nhật ngày 09/12/2018
GiảiKhánh HòaKon Tum
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
35
429
7470
1271
1431
1650
30724
71761
77279
31934
75011
90419
17655
46818
84527
83486
70687
804898
03
905
6027
6591
0669
4069
17958
13816
44249
72575
92569
58491
05437
12156
17698
57937
07904
809625
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kon Tum siêu tốc, soạn XSKT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
7,5 0 -
7,3,6,1 1 1,9,8
- 2 9,4,7
- 3 5,1,4
2,3 4 -
3,5 5 0,5
8 6 1
2,8 7 0,1,9
1,9 8 6,7
2,7,1 9 8
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
- 0 3,5,4
9,9 1 6
- 2 7,5
0 3 7,7
0 4 9
0,7,2 5 8,6
1,5 6 9,9,9
2,3,3 7 5
5,9 8 -
6,6,4,6 9 1,1,8

Mở thưởng Thứ bảy ngày 08/12/2018
GiảiĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
23
730
8775
0141
5040
5757
36179
63553
77722
87491
07637
66886
98384
89207
80565
25190
44455
926443
36
563
2663
1278
4617
6290
28042
39678
44742
95985
05471
42796
17168
15568
39072
88876
46342
439121
75
759
2653
3230
6258
5192
85890
38755
04133
89356
87556
86234
71622
77214
33087
60691
45865
305242
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Ngãi siêu tốc, soạn XSQNI gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đắk Nông siêu tốc, soạn XSDNO gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
3,4,9 0 7
4,9 1 -
2 2 3,2
2,5,4 3 0,7
8 4 1,0,3
7,6,5 5 7,3,5
8 6 5
5,3,0 7 5,9
- 8 6,4
7 9 1,0
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
9 0 -
7,2 1 7
4,4,7,4 2 1
6,6 3 6
- 4 2,2,2
8 5 -
3,9,7 6 3,3,8,8
1 7 8,8,1,2,6
7,7,6,6 8 5
- 9 0,6
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
3,9 0 -
9 1 4
9,2,4 2 2
5,3 3 0,3,4
3,1 4 2
7,5,6 5 9,3,8,5,6,6
5,5 6 5
8 7 5
5 8 7
5 9 2,0,1

Mở thưởng Thứ sáu ngày 07/12/2018
GiảiGia LaiNinh Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
28
281
4858
5844
2473
1889
92753
12134
91470
38758
58062
26123
01264
92631
63974
78931
88987
955686
44
240
1399
9726
9103
5841
01047
89614
00781
74526
20580
82453
55765
48320
42110
17160
42102
320316
Nhận KQXS Gia Lai siêu tốc, soạn XSGL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Ninh Thuận siêu tốc, soạn XSNT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
7 0 -
8,3,3 1 -
6 2 8,3
7,5,2 3 4,1,1
4,3,6,7 4 4
- 5 8,3,8
8 6 2,4
8 7 3,0,4
2,5,5 8 1,9,7,6
8 9 -
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
4,8,2,1,6 0 3,2
4,8 1 4,0,6
0 2 6,6,0
0,5 3 -
4,1 4 4,0,1,7
6 5 3
2,2,1 6 5,0
4 7 -
- 8 1,0
9 9 9