Giải Thừa Thiên Huế Phú Yên
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
57
230
2259
4269
5389
4407
38311
37971
66928
76317
00313
02707
07992
55659
07803
10932
91267
682650
43
486
1605
8454
7007
5745
12636
31548
92507
66967
88464
73765
86889
15790
57884
35314
57664
098284
Nhận KQXS Thừa Thiên Huế siêu tốc, soạn XSTTH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Phú Yên siêu tốc, soạn XSPY gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
3,5 0 7,7,3
1,7 1 1,7,3
9,3 2 8
1,0 3 0,2
- 4 -
- 5 7,9,9,0
- 6 9,7
5,0,1,0,6 7 1
2 8 9
5,6,8,5 9 2
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
9 0 5,7,7
- 1 4
- 2 -
4 3 6
5,6,8,1,6,8 4 3,5,8
0,4,6 5 4
8,3 6 7,4,5,4
0,0,6 7 -
4 8 6,9,4,4
8 9 0

Mở thưởng Chủ nhật ngày 22/09/2019
GiảiKhánh HòaKon Tum
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
10
098
5165
6709
1075
6654
21417
74442
42080
80073
45169
96125
90566
50992
67337
72289
59794
706012
03
068
4261
8999
4548
6142
76616
72846
63893
76948
84173
04940
17128
84486
20905
91683
50978
451724
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kon Tum siêu tốc, soạn XSKT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
1,8 0 9
- 1 0,7,2
4,9,1 2 5
7 3 7
5,9 4 2
6,7,2 5 4
6 6 5,9,6
1,3 7 5,3
9 8 0,9
0,6,8 9 8,2,4
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
4 0 3,5
6 1 6
4 2 8,4
0,9,7,8 3 -
2 4 8,2,6,8,0
0 5 -
1,4,8 6 8,1
- 7 3,8
6,4,4,2,7 8 6,3
9 9 9,3

Mở thưởng Thứ bảy ngày 21/09/2019
GiảiĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
53
028
6624
9335
5285
4579
25498
35090
16400
16004
33300
81381
54088
40968
95804
59000
72485
865813
39
751
7338
6875
2966
0277
00396
86911
19958
92150
99557
33692
19761
24821
39126
09266
22280
974352
49
984
8241
2299
2110
0006
09088
95330
26335
56857
55899
06155
77964
93757
06984
54891
38749
668489
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Ngãi siêu tốc, soạn XSQNI gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đắk Nông siêu tốc, soạn XSDNO gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
9,0,0,0 0 0,4,0,4,0
8 1 3
- 2 8,4
5,1 3 5
2,0,0 4 -
3,8,8 5 3
- 6 8
- 7 9
2,9,8,6 8 5,1,8,5
7 9 8,0
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
5,8 0 -
5,1,6,2 1 1
9,5 2 1,6
- 3 9,8
- 4 -
7 5 1,8,0,7,2
6,9,2,6 6 6,1,6
7,5 7 5,7
3,5 8 0
3 9 6,2
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
1,3 0 6
4,9 1 0
- 2 -
- 3 0,5
8,6,8 4 9,1,9
3,5 5 7,5,7
0 6 4
5,5 7 -
8 8 4,8,4,9
4,9,9,4,8 9 9,9,1

Mở thưởng Thứ sáu ngày 20/09/2019
GiảiGia LaiNinh Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
49
846
8984
7513
5779
3910
39804
00014
95086
66399
72245
20279
23746
32392
66557
22598
33209
138528
10
704
5349
1591
9711
5986
64760
86480
66827
82343
59302
47017
80988
09300
27162
96398
95853
288526
Nhận KQXS Gia Lai siêu tốc, soạn XSGL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Ninh Thuận siêu tốc, soạn XSNT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
1 0 4,9
- 1 3,0,4
9 2 8
1 3 -
8,0,1 4 9,6,5,6
4 5 7
4,8,4 6 -
5 7 9,9
9,2 8 4,6
4,7,9,7,0 9 9,2,8
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
1,6,8,0 0 4,2,0
9,1 1 0,1,7
0,6 2 7,6
4,5 3 -
0 4 9,3
- 5 3
8,2 6 0,2
2,1 7 -
8,9 8 6,0,8
4 9 1,8

Mở thưởng Thứ năm ngày 19/09/2019
GiảiBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
23
262
6748
5355
6780
2527
34372
10678
08601
35450
50425
47973
68538
45568
01704
37886
29200
267182
58
373
2269
5980
3405
6135
01778
90219
58935
32367
13701
84020
08417
67851
30082
84236
57706
495090
59
768
2960
5563
2822
6983
65684
73433
17233
90565
14562
57740
36930
22257
58511
94750
47524
847958
Nhận KQXS Bình Định siêu tốc, soạn XSBDH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Trị siêu tốc, soạn XSQT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Bình siêu tốc, soạn XSQB gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Bình Định
Chục Số Đơn Vị
8,5,0 0 1,4,0
0 1 -
6,7,8 2 3,7,5
2,7 3 8
0 4 8
5,2 5 5,0
8 6 2,8
2 7 2,8,3
4,7,3,6 8 0,6,2
- 9 -
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
8,2,9 0 5,1,6
0,5 1 9,7
8 2 0
7 3 5,5,6
- 4 -
0,3,3 5 8,1
3,0 6 9,7
6,1 7 3,8
5,7 8 0,2
6,1 9 0
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
6,4,3,5 0 -
1 1 1
2,6 2 2,4
6,8,3,3 3 3,3,0
8,2 4 0
6 5 9,7,0,8
- 6 8,0,3,5,2
5 7 -
6,5 8 3,4
5 9 -

Mở thưởng Thứ tư ngày 18/09/2019
GiảiĐà NẵngKhánh Hòa
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
54
932
8723
9705
1298
5446
39840
37284
77123
56584
78376
84657
88562
33509
20590
72287
59236
414138
02
459
0556
0107
5263
9609
07795
49403
85013
31407
13279
87119
87504
42967
08722
87728
71776
038400
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
4,9 0 5,9
- 1 -
3,6 2 3,3
2,2 3 2,6,8
5,8,8 4 6,0
0 5 4,7
4,7,3 6 2
5,8 7 6
9,3 8 4,4,7
0 9 8,0
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
0 0 2,7,9,3,7,4,0
- 1 3,9
0,2 2 2,8
6,0,1 3 -
0 4 -
9 5 9,6
5,7 6 3,7
0,0,6 7 9,6
2 8 -
5,0,7,1 9 5

Mở thưởng Thứ ba ngày 17/09/2019
GiảiĐắk LắkQuảng Nam
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
70
689
2695
1517
1419
1713
55163
53321
56852
51273
73220
52642
45170
60933
98148
63392
49553
439854
94
009
5596
7872
4241
1435
11790
73349
47013
49040
68710
89083
45446
65342
31390
09546
39960
797727
Nhận KQXS Đắk Lắk siêu tốc, soạn XSDLK gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Nam siêu tốc, soạn XSQNM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
7,2,7 0 -
2 1 7,9,3
5,4,9 2 1,0
1,6,7,3,5 3 3
5 4 2,8
9 5 2,3,4
- 6 3
1 7 0,3,0
4 8 9
8,1 9 5,2
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
9,4,1,9,6 0 9
4 1 3,0
7,4 2 7
1,8 3 5
9 4 1,9,0,6,2,6
3 5 -
9,4,4 6 0
2 7 2
- 8 3
0,4 9 4,6,0,0