Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
22
021
7263
7084
7297
1887
39339
41957
19472
22140
99445
09839
56061
99922
92245
36299
49979
179595
25
379
0023
8501
0103
4294
39937
61244
23323
08416
24489
38480
27632
71434
39235
61053
13811
217051
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
4 0 -
2,6 1 -
2,7,2 2 2,1,2
6 3 9,9
8 4 0,5,5
4,4,9 5 7
- 6 3,1
9,8,5 7 2,9
- 8 4,7
3,3,9,7 9 7,9,5
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
8 0 1,3
0,1,5 1 6,1
3 2 5,3,3
2,0,2,5 3 7,2,4,5
9,4,3 4 4
2,3 5 3,1
1 6 -
3 7 9
- 8 9,0
7,8 9 4

Mở thưởng Thứ ba ngày 22/08/2017
GiảiĐắk LắkQuảng Nam
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
99
752
8739
8289
0973
4359
67882
70038
44596
12342
70545
77632
85456
64340
25017
43125
76854
908784
64
243
7195
8992
8443
1209
19235
10589
42600
58781
81732
13475
57956
55682
66840
03986
07728
784402
Nhận KQXS Đắk Lắk siêu tốc, soạn XSDLK gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Nam siêu tốc, soạn XSQNM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
4 0 -
- 1 7
5,8,4,3 2 5
7 3 9,8,2
5,8 4 2,5,0
4,2 5 2,9,6,4
9,5 6 -
1 7 3
3 8 9,2,4
9,3,8,5 9 9,6
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
0,4 0 9,0,2
8 1 -
9,3,8,0 2 8
4,4 3 5,2
6 4 3,3,0
9,3,7 5 6
5,8 6 4
- 7 5
2 8 9,1,2,6
0,8 9 5,2

Mở thưởng Thứ hai ngày 21/08/2017
GiảiThừa Thiên HuếPhú Yên
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
51
604
9941
5506
8536
0996
64489
44367
82372
83070
16521
52630
09740
96673
25342
37268
74746
343208
95
390
6732
3259
5550
9210
36156
98356
38038
63113
60116
34566
38785
30549
03807
46456
79047
887664
Nhận KQXS Thừa Thiên Huế siêu tốc, soạn XSTTH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Phú Yên siêu tốc, soạn XSPY gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
7,3,4 0 4,6,8
5,4,2 1 -
7,4 2 1
7 3 6,0
0 4 1,0,2,6
- 5 1
0,3,9,4 6 7,8
6 7 2,0,3
6,0 8 9
8 9 6
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
9,5,1 0 7
- 1 0,3,6
3 2 -
1 3 2,8
6 4 9,7
9,8 5 9,0,6,6,6
5,5,1,6,5 6 6,4
0,4 7 -
3 8 5
5,4 9 5,0

Mở thưởng Chủ nhật ngày 20/08/2017
GiảiKhánh HòaKon Tum
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
03
394
3589
0225
1857
7527
22567
93039
44031
23155
80524
80325
64114
45928
17039
15223
71367
851918
79
576
2544
5804
4071
8583
29979
70104
86481
81475
55403
54033
27505
99085
59740
45624
72203
176357
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kon Tum siêu tốc, soạn XSKT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
- 0 3
3 1 4,8
- 2 5,7,4,5,8,3
0,2 3 9,1,9
9,2,1 4 -
2,5,2 5 7,5
- 6 7,7
5,2,6,6 7 -
2,1 8 9
8,3,3 9 4
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
4 0 4,4,3,5,3
7,8 1 -
- 2 4
8,0,3,0 3 3
4,0,0,2 4 4,0
7,0,8 5 7
7 6 -
5 7 9,6,1,9,5
- 8 3,1,5
7,7 9 -

Mở thưởng Thứ bảy ngày 19/08/2017
GiảiĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
89
068
4769
1807
8445
6697
36430
14262
10668
42296
68065
87154
70390
25725
21328
73342
00920
812965
23
626
4510
4008
4286
3682
77415
04505
46314
13621
51805
98904
04329
19381
70007
40719
46927
382846
20
692
1515
2375
0533
3829
35859
62766
66777
85176
05162
84630
09335
39406
48383
02873
44987
437079
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Ngãi siêu tốc, soạn XSQNI gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đắk Nông siêu tốc, soạn XSDNO gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
3,9,2 0 7
- 1 -
6,4 2 5,8,0
- 3 0
5 4 5,2
4,6,2,6 5 4
9 6 8,9,2,8,5,5
0,9 7 -
6,6,2 8 9
8,6 9 7,6,0
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
1 0 8,5,5,4,7
2,8 1 0,5,4,9
8 2 3,6,1,9,7
2 3 -
1,0 4 6
1,0,0 5 -
2,8,4 6 -
0,2 7 -
0 8 6,2,1
2,1 9 -
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
2,3 0 6
- 1 5
9,6 2 0,9
3,8,7 3 3,0,5
- 4 -
1,7,3 5 9
6,7,0 6 6,2
7,8 7 5,7,6,3,9
- 8 3,7
2,5,7 9 2

Mở thưởng Thứ sáu ngày 18/08/2017
GiảiGia LaiNinh Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
31
267
0540
2554
7119
2716
85218
81350
10551
59913
14865
71534
41639
62139
10685
58491
12594
347808
40
510
6430
8224
7471
3843
27709
40835
01490
79521
57653
25227
88511
82411
96163
14163
78828
249385
Nhận KQXS Gia Lai siêu tốc, soạn XSGL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Ninh Thuận siêu tốc, soạn XSNT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
4,5 0 8
3,5,9 1 9,6,8,3
- 2 -
1 3 1,4,9,9
5,3,9 4 0
6,8 5 4,0,1
1 6 7,5
6 7 -
1,0 8 5
1,3,3 9 1,4
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
4,1,3,9 0 9
7,2,1,1 1 0,1,1
- 2 4,1,7,8
4,5,6,6 3 0,5
2 4 0,3
3,8 5 3
- 6 3,3
2 7 1
2 8 5
0 9 0

Mở thưởng Thứ năm ngày 17/08/2017
GiảiBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
62
808
5269
9969
5613
2373
07190
96006
72250
90311
47370
24082
88855
31815
44991
55203
36672
466901
64
927
6531
5765
8551
5538
70542
65287
59721
95782
74682
51807
78048
47319
37005
88000
41936
971117
42
466
9929
7417
9054
6354
44628
81764
54129
35755
43071
07956
21625
22685
08060
57454
20747
319939
Nhận KQXS Bình Định siêu tốc, soạn XSBDH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Trị siêu tốc, soạn XSQT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Bình siêu tốc, soạn XSQB gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Bình Định
Chục Số Đơn Vị
9,5,7 0 8,6,3,1
1,9,0 1 3,1,5
6,8,7 2 -
1,7,0 3 -
- 4 -
5,1 5 0,5
0 6 2,9,9
- 7 3,0,2
0 8 2
6,6 9 0,1
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
0 0 7,5,0
3,5,2 1 9,7
4,8,8 2 7,1
- 3 1,8,6
6 4 2,8
6,0 5 1
3 6 4,5
2,8,0,1 7 -
3,4 8 7,2,2
1 9 -
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
6 0 -
7 1 7
4 2 9,8,9,5
- 3 9
5,5,6,5 4 2,7
5,2,8 5 4,4,5,6,4
6,5 6 6,4,0
1,4 7 1
2 8 5
2,2,3 9 -