Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
08
734
3851
8212
5683
8539
58297
13165
89385
23153
90571
24691
36030
49493
60212
13046
23906
413217
38
228
6058
7310
4773
4235
26926
05109
68136
98008
66845
73975
96902
86581
72420
07733
42729
211423
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
3 0 8,6
5,7,9 1 2,2,7
1,1 2 -
8,5,9 3 4,9,0
3 4 6
6,8 5 1,3
4,0 6 5
9,1 7 1
0 8 3,5
3 9 7,1,3
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
1,2 0 9,8,2
8 1 0
0 2 8,6,0,9,3
7,3,2 3 8,5,6,3
- 4 5
3,4,7 5 8
2,3 6 -
- 7 3,5
3,2,5,0 8 1
0,2 9 -

Mở thưởng Thứ ba ngày 25/06/2019
GiảiĐắk LắkQuảng Nam
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
13
094
0215
2508
0332
3597
50403
93032
40863
93711
70854
97188
08594
59922
08474
87544
88467
011879
58
749
0013
9380
1676
9332
80513
14373
96857
70548
75701
85156
95625
97240
38687
35977
52261
925006
Nhận KQXS Đắk Lắk siêu tốc, soạn XSDLK gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Nam siêu tốc, soạn XSQNM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
- 0 8,3
1 1 3,5,1
3,3,2 2 2
1,0,6 3 2,2
9,5,9,7,4 4 4
1 5 4
- 6 3,7
9,6 7 4,9
0,8 8 8
7 9 4,7,4
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
8,4 0 1,6
0,6 1 3,3
3 2 5
1,1,7 3 2
- 4 9,8,0
2 5 8,7,6
7,5,0 6 1
5,8,7 7 6,3,7
5,4 8 0,7
4 9 -

Mở thưởng Thứ hai ngày 24/06/2019
GiảiThừa Thiên HuếPhú Yên
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
47
793
1917
0145
9543
4010
43164
75373
93749
35260
40887
11615
71339
44039
15376
71867
05037
971585
62
116
2800
0595
5087
0958
78734
48626
80815
46772
87737
97684
16885
32900
27296
24904
59125
621024
Nhận KQXS Thừa Thiên Huế siêu tốc, soạn XSTTH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Phú Yên siêu tốc, soạn XSPY gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
1,6 0 -
- 1 7,0,5
- 2 -
9,4,7 3 9,9,7
6 4 7,5,3,9
4,1,8 5 -
7 6 4,0,7
4,1,8,6,3 7 3,6
- 8 7,5
4,3,3 9 3
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
0,0 0 0,0,4
- 1 6,5
6,7 2 6,5,4
- 3 4,7
3,8,0,2 4 -
9,1,8,2 5 8
1,2,9 6 2
8,3 7 2
5 8 7,4,5
- 9 5,6

Mở thưởng Chủ nhật ngày 23/06/2019
GiảiKhánh HòaKon Tum
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
42
681
8587
8788
4317
8613
51130
35801
91680
76861
08142
38177
14252
13871
11227
06352
15883
305017
04
766
3813
7760
1926
0490
81204
38678
18926
65128
16309
88036
05054
69662
64464
26919
31637
492283
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kon Tum siêu tốc, soạn XSKT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
3,8 0 1
8,0,6,7 1 7,3,7
4,4,5,5 2 7
1,8 3 0
- 4 2,2
- 5 2,2
- 6 1
8,1,7,2,1 7 7,1
8 8 1,7,8,0,3
- 9 -
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
6,9 0 4,4,9
- 1 3,9
6 2 6,6,8
1,8 3 6,7
0,0,5,6 4 -
- 5 4
6,2,2,3 6 6,0,2,4
3 7 8
7,2 8 3
0,1 9 0

Mở thưởng Thứ bảy ngày 22/06/2019
GiảiĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
39
623
5361
4457
1154
8421
13424
55485
26051
04769
64542
32786
67016
14080
83572
44544
17177
522502
64
001
2563
3611
1093
7743
90073
94061
22495
36399
34030
24305
12579
19603
90359
13074
60040
813605
54
047
8678
8684
6524
2474
77052
71835
97330
39349
76722
12579
10765
76849
52367
95239
82683
911602
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Ngãi siêu tốc, soạn XSQNI gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đắk Nông siêu tốc, soạn XSDNO gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
8 0 2
6,2,5 1 6
4,7,0 2 3,1,4
2 3 9
5,2,4 4 2,4
8 5 7,4,1
8,1 6 1,9
5,7 7 2,7
- 8 5,6,0
3,6 9 -
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
3,4 0 1,5,3,5
0,1,6 1 1
- 2 -
6,9,4,7,0 3 0
6,7 4 3,0
9,0,0 5 9
- 6 4,3,1
- 7 3,9,4
- 8 -
9,7,5 9 3,5,9
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
3 0 2
- 1 -
5,2,0 2 4,2
8 3 5,0,9
5,8,2,7 4 7,9,9
3,6 5 4,2
- 6 5,7
4,6 7 8,4,9
7 8 4,3
4,7,4,3 9 -

Mở thưởng Thứ sáu ngày 21/06/2019
GiảiGia LaiNinh Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
24
470
1286
2003
7245
3942
02243
77381
48905
91604
31762
59631
19132
52015
99669
80855
63235
862471
19
745
2190
2407
2267
6405
18911
36106
68681
08786
88360
86161
85404
60257
55867
51129
45495
369268
Nhận KQXS Gia Lai siêu tốc, soạn XSGL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Ninh Thuận siêu tốc, soạn XSNT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
7 0 3,5,4
8,3,7 1 5
4,6,3 2 4
0,4 3 1,2,5
2,0 4 5,2,3
4,0,1,5,3 5 5
8 6 2,9
- 7 0,1
- 8 6,1
6 9 -
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
9,6 0 7,5,6,4
1,8,6 1 9,1
- 2 9
- 3 -
0 4 5
4,0,9 5 7
0,8 6 7,0,1,7,8
0,6,5,6 7 -
6 8 1,6
1,2 9 0,5

Mở thưởng Thứ năm ngày 20/06/2019
GiảiBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
46
829
8227
0175
6161
3549
83282
27486
60713
55407
00657
60103
00007
47563
24756
97802
22917
264393
05
263
3338
5676
9686
3111
05008
28312
19910
77179
55129
24153
95176
11953
57946
91825
01494
752291
20
680
2191
7691
7864
1303
08260
56548
01362
27933
65230
98584
16956
94814
49836
35945
48365
245680
Nhận KQXS Bình Định siêu tốc, soạn XSBDH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Trị siêu tốc, soạn XSQT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Bình siêu tốc, soạn XSQB gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Bình Định
Chục Số Đơn Vị
- 0 7,3,7,2
6 1 3,7
8,0 2 9,7
1,0,6,9 3 -
- 4 6,9
7 5 7,6
4,8,5 6 1,3
2,0,5,0,1 7 5
- 8 2,6
2,4 9 3
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
1 0 5,8
1,9 1 1,2,0
1 2 9,5
6,5,5 3 8
9 4 6
0,2 5 3,3
7,8,7,4 6 3
- 7 6,9,6
3,0 8 6
7,2 9 4,1
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
2,8,6,3,8 0 3
9,9 1 4
6 2 0
0,3 3 3,0,6
6,8,1 4 8,5
4,6 5 6
5,3 6 4,0,2,5
- 7 -
4 8 0,4,0
- 9 1,1