Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
26
158
6189
7410
5981
8998
90854
52417
19424
66043
03990
00995
31791
18647
19845
24342
94692
42254
51
205
8689
2014
5904
1422
12108
66791
38763
49635
55026
65276
70819
38767
89231
00684
52751
87490
06
030
4440
8017
7709
7683
38197
90962
07149
34792
85348
59080
40411
47079
20251
25969
39673
71712
Nhận KQXS Bình Định siêu tốc, soạn XSBDH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Trị siêu tốc, soạn XSQT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Bình siêu tốc, soạn XSQB gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Bình Định
Chục Số Đơn Vị
1,9 0 -
8,9 1 0,7
4,9 2 6,4
4 3 -
5,2,5 4 3,7,5,2
9,4 5 8,4,4
2 6 -
1,4 7 -
5,9 8 9,1
8 9 8,0,5,1,2
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
9 0 5,4,8
5,9,3,5 1 4,9
2 2 2,6
6 3 5,1
1,0,8 4 -
0,3 5 1,1
2,7 6 3,7
6 7 6
0 8 9,4
8,1 9 1,0
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
3,4,8 0 6,9
1,5 1 7,1,2
6,9,1 2 -
8,7 3 0
- 4 0,9,8
- 5 1
0 6 2,9
1,9 7 9,3
4 8 3,0
0,4,7,6 9 7,2

Mở thưởng Thứ tư ngày 29/03/2017
GiảiĐà NẵngKhánh Hòa
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
61
239
3557
8420
6597
7019
57982
10527
27725
21117
95163
29183
20796
45184
68312
42302
16068
04299
53
398
5741
2524
1860
2664
65758
61159
42048
20268
53131
11564
60491
71370
59976
17101
17372
07773
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
2 0 2
6 1 9,7,2
8,1,0 2 0,7,5
6,8 3 9
8 4 -
2 5 7
9 6 1,3,8
5,9,2,1 7 -
6 8 2,3,4
3,1,9 9 7,6,9
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
6,7 0 1
4,3,9,0 1 -
7 2 4
5,7 3 1
2,6,6 4 1,8
- 5 3,8,9
7 6 0,4,8,4
- 7 0,6,2,3
9,5,4,6 8 -
5 9 8,1

Mở thưởng Thứ ba ngày 28/03/2017
GiảiĐắk LắkQuảng Nam
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
58
780
7846
9189
4584
4671
75805
32823
61183
95486
25735
71413
97094
06129
15221
93791
27633
42982
79
509
0999
9218
4190
8984
28484
18286
98892
70552
40151
88441
85100
65790
93999
83011
80825
06227
Nhận KQXS Đắk Lắk siêu tốc, soạn XSDLK gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Nam siêu tốc, soạn XSQNM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
8 0 5
7,2,9 1 3
8 2 3,9,1
2,8,1,3 3 5,3
8,9 4 6
0,3 5 8
4,8 6 -
- 7 1
5 8 0,9,4,3,6,2
8,2 9 4,1
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
9,0,9 0 9,0
5,4,1 1 8,1
9,5 2 5,7
- 3 -
8,8 4 1
2 5 2,1
8 6 -
2 7 9
1 8 4,4,6
7,0,9,9 9 9,0,2,0,9

Mở thưởng Thứ hai ngày 27/03/2017
GiảiThừa Thiên HuếPhú Yên
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
65
812
2382
5318
5536
9286
54411
45319
04147
64448
44141
89750
66500
07614
09470
99866
77522
86815
97
343
5414
1617
8614
7030
83416
81760
36042
58018
82375
07571
45604
40616
05398
09495
13613
43531
Nhận KQXS Thừa Thiên Huế siêu tốc, soạn XSTTH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Phú Yên siêu tốc, soạn XSPY gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
5,0,7 0 0
1,4 1 2,8,1,9,4,5
1,8,2 2 2
- 3 6
1 4 7,8,1
6,1 5 0
3,8,6 6 5,6
4 7 0
1,4 8 2,6
1 9 -
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
3,6 0 4
7,3 1 4,7,4,6,8,6,3
4 2 -
4,1 3 0,1
1,1,0 4 3,2
7,9 5 -
1,1 6 0
9,1 7 5,1
1,9 8 -
- 9 7,8,5

Mở thưởng Chủ nhật ngày 26/03/2017
GiảiKhánh HòaKon Tum
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
09
122
7677
5745
8838
9050
65309
22045
08904
64531
78102
05720
39982
68516
51408
44417
14044
00712
94
294
9969
5719
3248
3232
21857
84085
34481
61415
94031
40655
81451
37665
80173
44213
07731
46895
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kon Tum siêu tốc, soạn XSKT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
5,2 0 9,9,4,2,8
3 1 6,7,2
2,0,8,1 2 2,0
- 3 8,1
0,4 4 5,5,4
4,4 5 0
1 6 -
7,1 7 7
3,0 8 2
0,0 9 -
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
8,3,5,3 1 9,5,3
3 2 -
7,1 3 2,1,1
9,9 4 8
8,1,5,6,9 5 7,5,1
- 6 9,5
5 7 3
4 8 5,1
6,1 9 4,4,5

Mở thưởng Thứ bảy ngày 25/03/2017
GiảiĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
46
875
1982
7626
4178
6431
99747
58304
24205
53988
91716
99661
77722
96864
71656
68880
04136
53415
02
899
2541
3433
9172
9826
84070
42456
53786
10473
33943
97998
65067
57939
48707
42263
31321
51218
32
956
7385
3549
6514
1691
88097
01670
33238
72801
66711
97905
70854
58240
26422
63916
95823
97987
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Ngãi siêu tốc, soạn XSQNI gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đắk Nông siêu tốc, soạn XSDNO gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
8 0 4,5
3,6 1 6,5
8,2 2 6,2
- 3 1,6
0,6 4 6,7
7,0,1 5 6
4,2,1,5,3 6 1,4
4 7 5,8
7,8 8 2,8,0
- 9 -
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
7 0 2,7
4,2 1 8
0,7 2 6,1
3,7,4,6 3 3,9
- 4 1,3
- 5 6
2,5,8 6 7,3
6,0 7 2,0,3
9,1 8 6
9,3 9 9,8
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
7,4 0 1,5
9,0,1 1 4,1,6
3,2 2 2,3
2 3 2,8
1,5 4 9,0
8,0 5 6,4
5,1 6 -
9,8 7 0
3 8 5,7
4 9 1,7

Mở thưởng Thứ sáu ngày 24/03/2017
GiảiGia LaiNinh Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
96
015
5051
5712
1026
1860
65182
87687
53535
82832
54393
03249
71784
53715
47700
33654
45737
25088
37
740
1575
1287
4934
7347
57532
12328
14971
65328
71990
19638
05796
85600
64458
06213
48339
77137
Nhận KQXS Gia Lai siêu tốc, soạn XSGL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Ninh Thuận siêu tốc, soạn XSNT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
6,0 0 0
5 1 5,2,5
1,8,3 2 6
9 3 5,2,7
8,5 4 9
1,3,1 5 1,4
9,2 6 0
8,3 7 -
8 8 2,7,4,8
4 9 6,3
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
4,9,0 0 0
7 1 3
3 2 8,8
1 3 7,4,2,8,9,7
3 4 0,7
7 5 8
9 6 -
3,8,4,3 7 5,1
2,2,3,5 8 7
3 9 0,6