Giải Thừa Thiên Huế Phú Yên
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
26
741
4785
2917
6445
5268
03461
19274
97306
09463
43078
47202
41005
65011
89978
64993
30899
257587
88
068
1804
6989
4119
8498
11085
82838
51262
34952
22959
03468
92888
29920
10927
68351
10374
469241
Nhận KQXS Thừa Thiên Huế siêu tốc, soạn XSTTH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Phú Yên siêu tốc, soạn XSPY gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
- 0 6,2,5
4,6,1 1 7,1
0 2 6
6,9 3 -
7 4 1,5
8,4,0 5 -
2,0 6 8,1,3
1,8 7 4,8,8
6,7,7 8 5,7
9 9 3,9
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
2 0 4
5,4 1 9
6,5 2 0,7
- 3 8
0,7 4 1
8 5 2,9,1
- 6 8,2,8
2 7 4
8,6,9,3,6,8 8 8,9,5,8
8,1,5 9 8

Mở thưởng Chủ nhật ngày 14/10/2018
GiảiKhánh HòaKon Tum
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
14
836
7226
8801
3476
8807
97590
25520
59915
85370
55992
92694
71356
65984
61365
90663
44985
848248
85
510
4733
0831
1995
4008
64140
37078
76077
54054
98507
97390
07772
39390
14198
39750
41447
456577
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kon Tum siêu tốc, soạn XSKT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
9,2,7 0 1,7
0 1 4,5
9 2 6,0
6 3 6
1,9,8 4 8
1,6,8 5 6
3,2,7,5 6 5,3
0 7 6,0
4 8 4,5
- 9 0,2,4
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
1,4,9,9,5 0 8,7
3 1 0
7 2 -
3 3 3,1
5 4 0,7
8,9 5 4,0
- 6 -
7,0,4,7 7 8,7,2,7
0,7,9 8 5
- 9 5,0,0,8

Mở thưởng Thứ bảy ngày 13/10/2018
GiảiĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
12
023
1407
2647
1767
4519
60207
70423
75171
50174
85990
15257
17045
38440
19971
86539
46829
505995
04
008
7774
8205
8695
6479
64742
65439
81682
89882
61485
63621
96794
02592
06553
85474
74418
198163
47
533
7919
2944
2447
1974
26799
95652
69189
25326
57084
60786
45618
38166
21290
31521
10319
755843
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Ngãi siêu tốc, soạn XSQNI gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đắk Nông siêu tốc, soạn XSDNO gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
9,4 0 7,7
7,7 1 2,9
1 2 3,3,9
2,2 3 9
7 4 7,5,0
4,9 5 7
- 6 7
0,4,6,0,5 7 1,4,1
- 8 -
1,3,2 9 0,5
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
- 0 4,8,5
2 1 8
4,8,8,9 2 1
5,6 3 9
0,7,9,7 4 2
0,9,8 5 3
- 6 3
- 7 4,9,4
0,1 8 2,2,5
7,3 9 5,4,2
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
9 0 -
2 1 9,8,9
5 2 6,1
3,4 3 3
4,7,8 4 7,4,7,3
- 5 2
2,8,6 6 6
4,4 7 4
1 8 9,4,6
1,9,8,1 9 9,0

Mở thưởng Thứ sáu ngày 12/10/2018
GiảiGia LaiNinh Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
00
615
4660
7358
0420
5784
94003
76916
04710
96355
03117
72176
93509
54736
38096
19334
39552
975126
92
135
3653
3034
4956
4092
38558
68715
59182
57834
83686
99040
53013
57043
61894
82004
14021
621863
Nhận KQXS Gia Lai siêu tốc, soạn XSGL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Ninh Thuận siêu tốc, soạn XSNT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
0,6,2,1 0 0,3,9
- 1 5,6,0,7
5 2 0,6
0 3 6,4
8,3 4 -
1,5 5 8,5,2
1,7,3,9,2 6 0
1 7 6
5 8 4
0 9 6
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
4 0 4
2 1 5,3
9,9,8 2 1
5,1,4,6 3 5,4,4
3,3,9,0 4 0,3
3,1 5 3,6,8
5,8 6 3
- 7 -
5 8 2,6
- 9 2,2,4

Mở thưởng Thứ năm ngày 11/10/2018
GiảiBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
02
640
5745
4760
0042
1610
76288
23531
11045
04389
71103
43849
66117
80437
62144
35917
35577
409799
85
096
6549
9164
0954
6208
17307
65312
23763
27671
74794
02514
74375
88289
15305
66051
77563
361952
87
254
4703
6666
0920
6399
65500
13734
59023
57560
85862
97405
75499
88344
34049
52494
42332
250098
Nhận KQXS Bình Định siêu tốc, soạn XSBDH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Trị siêu tốc, soạn XSQT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Bình siêu tốc, soạn XSQB gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Bình Định
Chục Số Đơn Vị
4,6,1 0 2,3
3 1 0,7,7
0,4 2 -
0 3 1,7
4 4 0,5,2,5,9,4
4,4 5 -
- 6 0
1,3,1,7 7 7
8 8 8,9
8,4,9 9 9
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
- 0 8,7,5
7,5 1 2,4
1,5 2 -
6,6 3 -
6,5,9,1 4 9
8,7,0 5 4,1,2
9 6 4,3,3
0 7 1,5
0 8 5,9
4,8 9 6,4
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
2,0,6 0 3,0,5
- 1 -
6,3 2 0,3
0,2 3 4,2
5,3,4,9 4 4,9
0 5 4
6 6 6,0,2
8 7 -
9 8 7
9,9,4 9 9,9,4,8

Mở thưởng Thứ tư ngày 10/10/2018
GiảiĐà NẵngKhánh Hòa
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
35
701
7212
0448
1691
9254
98690
76755
89815
39337
94279
80510
04050
36267
10718
90783
41117
535671
20
749
5227
5041
8306
1948
80584
18546
47965
49402
02680
68592
12705
96481
38197
34394
80079
913289
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
9,1,5 0 1
0,9,7 1 2,5,0,8,7
1 2 -
8 3 5,7
5 4 8
3,5,1 5 4,5,0
- 6 7
3,6,1 7 9,1
4,1 8 3
7 9 1,0
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
2,8 0 6,2,5
4,8 1 -
0,9 2 0,7
- 3 -
8,9 4 9,1,8,6
6,0 5 -
0,4 6 5
2,9 7 9
4 8 4,0,1,9
4,7,8 9 2,7,4

Mở thưởng Thứ ba ngày 09/10/2018
GiảiĐắk LắkQuảng Nam
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
86
224
7286
4794
7311
8459
42036
87438
73435
39561
66961
39442
00961
81588
71707
26064
85567
558873
81
911
0986
9978
3153
3071
87175
13932
75706
48812
48999
05060
25458
99633
06772
38038
79356
441681
Nhận KQXS Đắk Lắk siêu tốc, soạn XSDLK gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Nam siêu tốc, soạn XSQNM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
- 0 7
1,6,6,6 1 1
4 2 4
7 3 6,8,5
2,9,6 4 2
3 5 9
8,8,3 6 1,1,1,4,7
0,6 7 3
3,8 8 6,6,8
5 9 4
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
6 0 6
8,1,7,8 1 1,2
3,1,7 2 -
5,3 3 2,3,8
- 4 -
7 5 3,8,6
8,0,5 6 0
- 7 8,1,5,2
7,5,3 8 1,6,1
9 9 9