Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
56
394
8162
4247
8647
7953
95890
00650
02279
09113
18018
91490
68911
31595
72291
00228
88480
255481
06
770
0661
2391
3428
7662
23683
20374
45553
37618
98439
67822
73161
52208
76436
98599
29831
793464
18
853
3887
5301
5432
2673
17892
85439
33417
06579
09475
64726
10841
11653
61762
60928
01365
830241
Nhận KQXS Bình Định siêu tốc, soạn XSBDH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Trị siêu tốc, soạn XSQT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Bình siêu tốc, soạn XSQB gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Bình Định
Chục Số Đơn Vị
9,5,9,8 0 -
1,9,8 1 3,8,1
6 2 8
5,1 3 -
9 4 7,7
9 5 6,3,0
5 6 2
4,4 7 9
1,2 8 0,1
7 9 4,0,0,5,1
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
7 0 6,8
6,9,6,3 1 8
6,2 2 8,2
8,5 3 9,6,1
7,6 4 -
- 5 3
0,3 6 1,2,1,4
- 7 0,4
2,1,0 8 3
3,9 9 1,9
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
- 0 1
0,4,4 1 8,7
3,9,6 2 6,8
5,7,5 3 2,9
- 4 1,1
7,6 5 3,3
2 6 2,5
8,1 7 3,9,5
1,2 8 7
3,7 9 2

Mở thưởng Thứ tư ngày 28/06/2017
GiảiĐà NẵngKhánh Hòa
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
89
239
3752
6242
1100
3195
77900
20731
23625
63513
48220
99814
26160
45172
99689
58256
08514
003809
10
099
0975
0703
3816
0783
16017
15263
21325
89021
61306
23205
48784
85541
29643
37084
80002
609220
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
0,0,2,6 0 0,0,9
3 1 3,4,4
5,4,7 2 5,0
1 3 9,1
1,1 4 2
9,2 5 2,6
5 6 0
- 7 2
- 8 9,9
8,3,8,0 9 5
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
1,2 0 3,6,5,2
2,4 1 0,6,7
0 2 5,1,0
0,8,6,4 3 -
8,8 4 1,3
7,2,0 5 -
1,0 6 3
1 7 5
- 8 3,4,4
9 9 9

Mở thưởng Thứ ba ngày 27/06/2017
GiảiĐắk LắkQuảng Nam
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
33
457
8963
3866
3473
3351
96624
63647
23839
97302
46517
54188
23803
81125
02484
65050
18056
719018
72
676
3606
2735
5127
6915
72581
11202
28218
47331
81024
36361
60920
24719
58240
90458
12725
653939
Nhận KQXS Đắk Lắk siêu tốc, soạn XSDLK gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Nam siêu tốc, soạn XSQNM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
5 0 2,3
5 1 7,8
0 2 4,5
3,6,7,0 3 3,9
2,8 4 7
2 5 7,1,0,6
6,5 6 3,6
5,4,1 7 3
8,1 8 8,4
3 9 -
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
2,4 0 6,2
8,3,6 1 5,8,9
7,0 2 7,4,0,5
- 3 5,1,9
2 4 0
3,1,2 5 8
7,0 6 1
2 7 2,6
1,5 8 1
1,3 9 -

Mở thưởng Thứ hai ngày 26/06/2017
GiảiThừa Thiên HuếPhú Yên
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
45
522
4632
9172
9110
9929
57575
82525
75620
65517
43904
83288
06209
99325
30004
52972
29936
782546
68
829
6729
2681
7580
4651
42946
93349
14898
01143
68030
34896
31957
45733
52383
97779
01440
470129
Nhận KQXS Thừa Thiên Huế siêu tốc, soạn XSTTH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Phú Yên siêu tốc, soạn XSPY gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
1,2 0 4,9,4
- 1 0,7
2,3,7,7 2 2,9,5,0,5
- 3 2,6
0,0 4 5,6
4,7,2,2 5 -
3,4 6 -
1 7 2,5,2
8 8 8
2,0 9 -
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
8,3,4 0 -
8,5 1 -
- 2 9,9,9
4,3,8 3 0,3
- 4 6,9,3,0
- 5 1,7
4,9 6 8
5 7 9
6,9 8 1,0,3
2,2,4,7,2 9 8,6

Mở thưởng Chủ nhật ngày 25/06/2017
GiảiKhánh HòaKon Tum
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
23
111
2961
5815
4938
5578
72699
61894
05059
74382
85538
39954
12676
54638
21312
82820
71912
445710
71
284
7961
4006
7246
8045
15217
31613
99283
90218
62848
64403
75775
52012
82442
39073
12094
508611
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kon Tum siêu tốc, soạn XSKT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
2,1 0 -
1,6 1 1,5,2,2,0
8,1,1 2 3,0
2 3 8,8,8
9,5 4 -
1 5 9,4
7 6 1
- 7 8,6
3,7,3,3 8 2
9,5 9 9,4
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
- 0 6,3
7,6,1 1 7,3,8,2,1
1,4 2 -
1,8,0,7 3 -
8,9 4 6,5,8,2
4,7 5 -
0,4 6 1
1 7 1,5,3
1,4 8 4,3
- 9 4

Mở thưởng Thứ bảy ngày 24/06/2017
GiảiĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
32
977
1429
4403
2345
6053
03307
81475
65908
52764
76709
83204
15808
75247
82394
79229
11806
452332
32
416
2786
3473
6455
7634
68679
10301
22327
69419
86897
13231
79915
16750
00872
38639
55401
107095
85
361
2688
9996
9167
3070
05361
86996
84820
44290
48846
62360
80115
27351
42633
45360
76857
532036
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Ngãi siêu tốc, soạn XSQNI gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đắk Nông siêu tốc, soạn XSDNO gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
- 0 3,7,8,9,4,8,6
- 1 -
3,3 2 9,9
0,5 3 2,2
6,0,9 4 5,7
4,7 5 3
0 6 4
7,0,4 7 7,5
0,0 8 -
2,0,2 9 4
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
5 0 1,1
0,3,0 1 6,9,5
3,7 2 7
7 3 2,4,1,9
3 4 -
5,1,9 5 5,0
1,8 6 -
2,9 7 3,9,2
- 8 6
7,1,3 9 7,5
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
7,2,9,6,6 0 -
6,6,5 1 5
- 2 0
3 3 3,6
- 4 6
8,1 5 1,7
9,9,4,3 6 1,7,1,0,0
6,5 7 0
8 8 5,8
- 9 6,6,0

Mở thưởng Thứ sáu ngày 23/06/2017
GiảiGia LaiNinh Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
49
918
1276
9150
6634
7428
84799
94280
30903
20498
30962
68066
84480
67246
26537
34697
08184
091819
85
944
7645
3186
7665
9666
07103
03153
14615
42156
89090
84038
23769
31912
01308
07403
36863
565488
Nhận KQXS Gia Lai siêu tốc, soạn XSGL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Ninh Thuận siêu tốc, soạn XSNT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
5,8,8 0 3
- 1 8,9
6 2 8
0 3 4,7
3,8 4 9,6
- 5 0
7,6,4 6 2,6
3,9 7 6
1,2,9 8 0,0,4
4,9,1 9 9,8,7
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
9 0 3,8,3
- 1 5,2
1 2 -
0,5,0,6 3 8
4 4 4,5
8,4,6,1 5 3,6
8,6,5 6 5,6,9,3
- 7 -
3,0,8 8 5,6,8
6 9 0