Giải Đắk Lắk Quảng Nam
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
66
176
6676
0676
2276
1273
17460
51299
45813
83745
09446
36747
64790
32214
00132
95506
76490
193744
19
142
9659
7989
1550
4802
01313
88531
74094
33419
76134
52176
52162
00219
54953
38233
36800
442074
Nhận KQXS Đắk Lắk siêu tốc, soạn XSDLK gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Nam siêu tốc, soạn XSQNM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
6,9,9 0 6
- 1 3,4
3 2 -
7,1 3 2
1,4 4 5,6,7,4
4 5 -
6,7,7,7,7,4,0 6 6,0
4 7 6,6,6,6,3
- 8 -
9 9 9,0,0
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
5,0 0 2,0
3 1 9,3,9,9
4,0,6 2 -
1,5,3 3 1,4,3
9,3,7 4 2
- 5 9,0,3
7 6 2
- 7 6,4
- 8 9
1,5,8,1,1 9 4

Mở thưởng Thứ hai ngày 30/11/2020
GiảiThừa Thiên HuếPhú Yên
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
94
257
4531
2248
7777
5170
35306
42425
94297
39187
52863
94220
90273
74285
08708
42696
99600
927731
55
862
2215
3161
8115
0956
66723
29344
69319
15846
39499
72072
12281
47463
95888
57666
74022
306578
Nhận KQXS Thừa Thiên Huế siêu tốc, soạn XSTTH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Phú Yên siêu tốc, soạn XSPY gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
7,2,0 0 6,8,0
3,3 1 -
- 2 5,0
6,7 3 1,1
9 4 8
2,8 5 7
0,9 6 3
5,7,9,8 7 7,0,3
4,0 8 7,5
- 9 4,7,6
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
6,8 1 5,5,9
6,7,2 2 3,2
2,6 3 -
4 4 4,6
5,1,1 5 5,6
5,4,6 6 2,1,3,6
- 7 2,8
8,7 8 1,8
1,9 9 9

Mở thưởng Chủ nhật ngày 29/11/2020
GiảiKhánh HòaKon Tum
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
93
702
0347
6214
3594
0931
56140
53668
81633
31425
47941
73124
33807
43220
89692
72228
46636
906148
90
583
4702
9127
1845
6497
01907
04554
13431
17508
13382
12209
45720
55071
38431
08526
47688
076172
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kon Tum siêu tốc, soạn XSKT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
4,2 0 2,7
3,4 1 4
0,9 2 5,4,0,8
9,3 3 1,3,6
1,9,2 4 7,0,1,8
2 5 -
3 6 8
4,0 7 -
6,2,4 8 -
- 9 3,4,2
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
9,2 0 2,7,8,9
3,7,3 1 -
0,8,7 2 7,0,6
8 3 1,1
5 4 5
4 5 4
2 6 -
2,9,0 7 1,2
0,8 8 3,2,8
0 9 0,7

Mở thưởng Thứ bảy ngày 28/11/2020
GiảiĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
42
506
4883
2783
2843
3958
69726
55621
76461
14436
90338
83163
85915
40744
18288
81428
27630
919520
55
523
0521
7840
9233
9302
35775
09205
81819
09320
76355
78829
41750
01571
60317
73753
12034
859086
66
522
0745
8051
3356
3814
68306
08979
24851
45891
93691
57198
69738
79221
35253
37730
99228
387302
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Ngãi siêu tốc, soạn XSQNI gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đắk Nông siêu tốc, soạn XSDNO gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
3,2 0 6
2,6 1 5
4 2 6,1,8,0
8,8,4,6 3 6,8,0
4 4 2,3,4
1 5 8
0,2,3 6 1,3
- 7 -
5,3,8,2 8 3,3,8
- 9 -
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
4,2,5 0 2,5
2,7 1 9,7
0 2 3,1,0,9
2,3,5 3 3,4
3 4 0
5,7,0,5 5 5,5,0,3
8 6 -
1 7 5,1
- 8 6
1,2 9 -
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
3 0 6,2
5,5,9,9,2 1 4
2,0 2 2,1,8
5 3 8,0
1 4 5
4 5 1,6,1,3
6,5,0 6 6
- 7 9
9,3,2 8 -
7 9 1,1,8

Mở thưởng Thứ sáu ngày 27/11/2020
GiảiGia LaiNinh Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
51
909
2005
4745
0815
0837
07382
86522
43339
58117
03022
32969
30282
59639
58074
29857
86525
726241
68
957
6036
4827
4408
5382
06172
42002
39721
44231
36134
83457
71002
22587
39753
26602
12356
265750
Nhận KQXS Gia Lai siêu tốc, soạn XSGL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Ninh Thuận siêu tốc, soạn XSNT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
- 0 9,5
5,4 1 5,7
8,2,2,8 2 2,2,5
- 3 7,9,9
7 4 5,1
0,4,1,2 5 1,7
- 6 9
3,1,5 7 4
- 8 2,2
0,3,6,3 9 -
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
5 0 8,2,2,2
2,3 1 -
8,7,0,0,0 2 7,1
5 3 6,1,4
3 4 -
- 5 7,7,3,6,0
3,5 6 8
5,2,5,8 7 2
6,0 8 2,7
- 9 -

Mở thưởng Thứ năm ngày 26/11/2020
GiảiBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
03
289
7980
1537
8225
8438
03702
76924
65226
65360
91736
15606
51916
15243
22080
10772
66379
348962
22
249
7672
5512
5721
1267
04618
50059
37736
11572
67854
11275
78825
97460
64863
71400
56935
846481
11
345
0245
8169
1705
7251
36586
51328
49853
77152
33097
14955
72029
85468
27340
88237
70677
315853
Nhận KQXS Bình Định siêu tốc, soạn XSBDH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Trị siêu tốc, soạn XSQT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Bình siêu tốc, soạn XSQB gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Bình Định
Chục Số Đơn Vị
8,6,8 0 3,2,6
- 1 6
0,7,6 2 5,4,6
0,4 3 7,8,6
2 4 3
2 5 -
2,3,0,1 6 0,2
3 7 2,9
3 8 9,0,0
8,7 9 -
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
6,0 0 0
2,8 1 2,8
2,7,1,7 2 2,1,5
6 3 6,5
5 4 9
7,2,3 5 9,4
3 6 7,0,3
6 7 2,2,5
1 8 1
4,5 9 -
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
4 0 5
1,5 1 1
5 2 8,9
5,5 3 7
- 4 5,5,0
4,4,0,5 5 1,3,2,5,3
8 6 9,8
9,3,7 7 7
2,6 8 6
6,2 9 7

Mở thưởng Thứ tư ngày 25/11/2020
GiảiĐà NẵngKhánh Hòa
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
44
430
6535
2185
6813
9227
23317
03637
57333
76928
14026
77243
34944
78702
34592
66676
65413
412766
20
108
3232
3965
0927
6683
36613
78039
99430
49271
99110
98802
48868
21021
66098
19045
66774
075944
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
3 0 2
- 1 3,7,3
0,9 2 7,8,6
1,3,4,1 3 0,5,7,3
4,4 4 4,3,4
3,8 5 -
2,7,6 6 6
2,1,3 7 6
2 8 5
- 9 2
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
2,3,1 0 8,2
7,2 1 3,0
3,0 2 0,7,1
8,1 3 2,9,0
7,4 4 5,4
6,4 5 -
- 6 5,8
2 7 1,4
0,6,9 8 3
3 9 8