Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
09
044
0150
2641
3890
4549
70894
87374
13131
61623
44335
89181
36873
54719
94260
58229
06968
426603
32
181
9964
7647
0613
9101
52522
24294
45611
03200
16139
26637
92080
57796
60704
43992
92197
655790
96
671
6652
3980
2650
5621
07450
22667
65316
57264
44515
66888
19265
52718
80248
04021
62379
620285
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Ngãi siêu tốc, soạn XSQNI gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đắk Nông siêu tốc, soạn XSDNO gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
5,9,6 0 9,3
4,3,8 1 9
- 2 3,9
2,7,0 3 1,5
4,9,7 4 4,1,9
3 5 0
- 6 0,8
- 7 4,3
6 8 1
0,4,1,2 9 0,4
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
0,8,9 0 1,0,4
8,0,1 1 3,1
3,2,9 2 2
1 3 2,9,7
6,9,0 4 7
- 5 -
9 6 4
4,3,9 7 -
- 8 1,0
3 9 4,6,2,7,0
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
8,5,5 0 -
7,2,2 1 6,5,8
5 2 1,1
- 3 -
6 4 8
1,6,8 5 2,0,0
9,1 6 7,4,5
6 7 1,9
8,1,4 8 0,8,5
7 9 6

Mở thưởng Thứ sáu ngày 16/02/2018
GiảiGia LaiNinh Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
44
298
0535
4289
8667
7254
53629
58917
16614
26298
32417
40624
20617
14795
89692
13455
95597
737179
55
678
1728
8816
7669
1009
05385
87444
47831
02880
96785
79099
43567
29282
76864
52366
45263
406386
Nhận KQXS Gia Lai siêu tốc, soạn XSGL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Ninh Thuận siêu tốc, soạn XSNT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 7,4,7,7
9 2 9,4
- 3 5
4,5,1,2 4 4
3,9,5 5 4,5
- 6 7
6,1,1,1,9 7 9
9,9 8 9
8,2,7 9 8,8,5,2,7
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
8 0 9
3 1 6
8 2 8
6 3 1
4,6 4 4
5,8,8 5 5
1,6,8 6 9,7,4,6,3
6 7 8
7,2 8 5,0,5,2,6
6,0,9 9 9

Mở thưởng Thứ năm ngày 15/02/2018
GiảiBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
78
627
4072
0246
6892
5070
17553
90118
03957
06611
61742
04272
51433
97244
50965
98931
90476
668303
43
986
4272
9330
4593
1249
78792
51292
47706
33236
32117
28741
45451
35425
96881
12951
96290
542849
97
843
1009
6074
5410
0452
16843
78429
89371
65754
91361
66820
10990
18539
37106
69028
84389
290528
Nhận KQXS Bình Định siêu tốc, soạn XSBDH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Trị siêu tốc, soạn XSQT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Bình siêu tốc, soạn XSQB gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Bình Định
Chục Số Đơn Vị
7 0 3
1,3 1 8,1
7,9,4,7 2 7
5,3,0 3 3,1
4 4 6,2,4
6 5 3,7
4,7 6 5
2,5 7 8,2,0,2,6
7,1 8 -
- 9 2
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
3,9 0 6
4,5,8,5 1 7
7,9,9 2 5
4,9 3 0,6
- 4 3,9,1,9
2 5 1,1
8,0,3 6 -
1 7 2
- 8 6,1
4,4 9 3,2,2,0
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
1,2,9 0 9,6
7,6 1 0
5 2 9,0,8,8
4,4 3 9
7,5 4 3,3
- 5 2,4
0 6 1
9 7 4,1
2,2 8 9
0,2,3,8 9 7,0

Mở thưởng Thứ tư ngày 14/02/2018
GiảiĐà NẵngKhánh Hòa
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
96
125
8646
2579
7028
0214
49193
84992
65539
25923
16520
37220
37828
27010
83393
54263
40010
285929
72
787
2295
3578
7606
0709
45519
00227
09669
76605
04872
80253
22306
48717
23612
91971
06141
015898
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
2,2,1,1 0 -
- 1 4,0,0
9 2 5,8,3,0,0,8,9
9,2,9,6 3 9
1 4 6
2 5 -
9,4 6 3
- 7 9
2,2 8 -
7,3,2 9 6,3,2,3
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
- 0 6,9,5,6
7,4 1 9,7,2
7,7,1 2 7
5 3 -
- 4 1
9,0 5 3
0,0 6 9
8,2,1 7 2,8,2,1
7,9 8 7
0,1,6 9 5,8

Mở thưởng Thứ ba ngày 13/02/2018
GiảiĐắk LắkQuảng Nam
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
90
807
9704
2556
3011
2426
95616
89923
96351
40953
12669
57509
56344
02034
89847
22193
49668
908555
73
413
4507
7118
0241
7396
89176
76788
29993
76174
28913
85855
37554
37327
20867
30075
37088
725046
Nhận KQXS Đắk Lắk siêu tốc, soạn XSDLK gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Nam siêu tốc, soạn XSQNM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
9 0 7,4,9
1,5 1 1,6
- 2 6,3
2,5,9 3 4
0,4,3 4 4,7
5 5 6,1,3,5
5,2,1 6 9,8
0,4 7 -
6 8 -
6,0 9 0,3
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
- 0 7
4 1 3,8,3
- 2 7
7,1,9,1 3 -
7,5 4 1,6
5,7 5 5,4
9,7,4 6 7
0,2,6 7 3,6,4,5
1,8,8 8 8,8
- 9 6,3

Mở thưởng Thứ hai ngày 12/02/2018
GiảiThừa Thiên HuếPhú Yên
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
32
101
8117
2308
3593
4648
53731
15790
04949
73431
32078
23245
46865
93758
79275
01678
07844
548775
74
115
3784
0334
2071
4526
43635
93027
53891
35394
88135
33653
20871
34800
40931
33086
89462
264621
Nhận KQXS Thừa Thiên Huế siêu tốc, soạn XSTTH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Phú Yên siêu tốc, soạn XSPY gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
9 0 1,8
0,3,3 1 7
3 2 -
9 3 2,1,1
4 4 8,9,5,4
4,6,7,7 5 8
- 6 5
1 7 8,5,8,5
0,4,7,5,7 8 -
4 9 3,0
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
0 0 0
7,9,7,3,2 1 5
6 2 6,7,1
5 3 4,5,5,1
7,8,3,9 4 -
1,3,3 5 3
2,8 6 2
2 7 4,1,1
- 8 4,6
- 9 1,4

Mở thưởng Chủ nhật ngày 11/02/2018
GiảiKhánh HòaKon Tum
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
33
497
5611
9534
8529
6844
92975
55933
51055
35708
50527
40261
10387
19884
00678
95959
05305
562258
56
860
2629
8308
4315
2222
60522
26516
23472
86476
39812
69982
32087
37065
55151
44330
28328
618268
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kon Tum siêu tốc, soạn XSKT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
- 0 8,5
1,6 1 1
- 2 9,7
3,3 3 3,4,3
3,4,8 4 4
7,5,0 5 5,9,8
- 6 1
9,2,8 7 5,8
0,7,5 8 7,4
2,5 9 7
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
6,3 0 8
5 1 5,6,2
2,2,7,1,8 2 9,2,2,8
- 3 0
- 4 -
1,6 5 6,1
5,1,7 6 0,5,8
8 7 2,6
0,2,6 8 2,7
2 9 -