Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
14
627
8004
0677
0220
8641
68427
38461
97228
84331
53011
54531
22206
58509
35804
67568
84135
894266
52
070
1045
1760
1490
7248
23185
69580
96007
78495
89815
47199
07436
28083
93736
72188
02493
797386
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
2 0 4,6,9,4
4,6,3,1,3 1 4,1
- 2 7,0,7,8
- 3 1,1,5
1,0,0 4 1
3 5 -
0,6 6 1,8,6
2,7,2 7 7
2,6 8 -
0 9 -
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
7,6,9,8 0 7
- 1 5
5 2 -
8,9 3 6,6
- 4 5,8
4,8,9,1 5 2
3,3,8 6 0
0 7 0
4,8 8 5,0,3,8,6
9 9 0,5,9,3

Mở thưởng Thứ ba ngày 28/01/2020
GiảiĐắk LắkQuảng Nam
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
77
014
2933
4677
2335
5142
84225
76499
31928
58140
19855
15133
61689
31707
73301
86080
72216
561007
92
877
6457
0781
9934
1117
59551
40802
41692
90057
47602
46012
05741
89910
81689
97635
63190
228449
Nhận KQXS Đắk Lắk siêu tốc, soạn XSDLK gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Nam siêu tốc, soạn XSQNM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
4,8 0 7,1,7
0 1 4,6
4 2 5,8
3,3 3 3,5,3
1 4 2,0
3,2,5 5 5
1 6 -
7,7,0,0 7 7,7
2 8 9,0
9,8 9 9
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
1,9 0 2,2
8,5,4 1 7,2,0
9,0,9,0,1 2 -
- 3 4,5
3 4 1,9
3 5 7,1,7
- 6 -
7,5,1,5 7 7
- 8 1,9
8,4 9 2,2,0

Mở thưởng Thứ hai ngày 27/01/2020
GiảiThừa Thiên HuếPhú Yên
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
70
872
2087
1907
5025
8206
51169
74994
46319
51630
10600
21128
01592
67637
54058
11902
63677
467901
18
893
5145
9569
5298
8586
32651
14316
24397
01257
74393
34788
08274
42022
02320
94487
86156
307324
Nhận KQXS Thừa Thiên Huế siêu tốc, soạn XSTTH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Phú Yên siêu tốc, soạn XSPY gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
7,3,0 0 7,6,0,2,1
0 1 9
7,9,0 2 5,8
- 3 0,7
9 4 -
2 5 8
0 6 9
8,0,3,7 7 0,2,7
2,5 8 7
6,1 9 4,2
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
2 0 -
5 1 8,6
2 2 2,0,4
9,9 3 -
7,2 4 5
4 5 1,7,6
8,1,5 6 9
9,5,8 7 4
1,9,8 8 6,8,7
6 9 3,8,7,3

Mở thưởng Chủ nhật ngày 26/01/2020
GiảiKhánh HòaKon Tum
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
56
284
8170
8947
7875
3415
52184
30449
21512
85948
43049
87935
09106
99921
19190
44366
47108
521281
91
121
8761
2834
3368
0910
49831
30323
06614
29295
89221
34713
14328
16415
80172
25065
58483
768587
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kon Tum siêu tốc, soạn XSKT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
7,9 0 6,8
2,8 1 5,2
1 2 1
- 3 5
8,8 4 7,9,8,9
7,1,3 5 6
5,0,6 6 6
4 7 0,5
4,0 8 4,4,1
4,4 9 0
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
1 0 -
9,2,6,3,2 1 0,4,3,5
7 2 1,3,1,8
2,1,8 3 4,1
3,1 4 -
9,1,6 5 -
- 6 1,8,5
8 7 2
6,2 8 3,7
- 9 1,5

Mở thưởng Thứ bảy ngày 25/01/2020
GiảiĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
72
771
5529
4788
5059
2182
21379
48522
52364
31509
89878
94161
32075
66005
99665
39434
38060
068304
57
545
3756
5051
1089
0684
67206
20500
79327
11283
49699
76551
52371
20290
04970
82084
02864
229195
52
169
0020
1848
3012
3581
20912
63215
51001
78332
85544
76410
81332
42485
62355
96562
89184
097629
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Ngãi siêu tốc, soạn XSQNI gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đắk Nông siêu tốc, soạn XSDNO gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
6 0 9,5,4
7,6 1 -
7,8,2 2 9,2
- 3 4
6,3,0 4 -
7,0,6 5 9
- 6 4,1,5,0
- 7 2,1,9,8,5
8,7 8 8,2
2,5,7,0 9 -
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
0,9,7 0 6,0
5,5,7 1 -
- 2 7
8 3 -
8,8,6 4 5
4,9 5 7,6,1,1
5,0 6 4
5,2 7 1,0
- 8 9,4,3,4
8,9 9 9,0,5
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
2,1 0 1
8,0 1 2,2,5,0
5,1,1,3,3,6 2 0,9
- 3 2,2
4,8 4 8,4
1,8,5 5 2,5
- 6 9,2
- 7 -
4 8 1,5,4
6,2 9 -

Mở thưởng Thứ sáu ngày 24/01/2020
GiảiGia LaiNinh Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
85
919
9551
8558
3002
3415
87776
11390
85987
01326
72273
50562
24328
55075
11932
04324
89383
433603
83
452
2035
2849
0186
8735
09897
58549
25647
15076
54484
46239
33338
35783
64019
89649
66241
750822
Nhận KQXS Gia Lai siêu tốc, soạn XSGL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Ninh Thuận siêu tốc, soạn XSNT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
9 0 2,3
5 1 9,5
0,6,3 2 6,8,4
7,8,0 3 2
2 4 -
8,1,7 5 1,8
7,2 6 2
8 7 6,3,5
5,2 8 5,7,3
1 9 0
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
4 1 9
5,2 2 2
8,8 3 5,5,9,8
8 4 9,9,7,9,1
3,3 5 2
8,7 6 -
9,4 7 6
3 8 3,6,4,3
4,4,3,1,4 9 7

Mở thưởng Thứ năm ngày 23/01/2020
GiảiBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
43
406
6270
7016
6019
4314
34300
64523
97798
73233
49674
51704
02913
34790
71356
82088
10807
808407
20
231
2626
3003
2572
1461
76107
95571
95788
72505
86256
35939
83075
46334
16344
64786
71187
505760
68
561
1997
6294
6270
4181
69527
97988
51788
75642
02966
96988
30161
16679
09491
48124
25380
718035
Nhận KQXS Bình Định siêu tốc, soạn XSBDH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Trị siêu tốc, soạn XSQT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Bình siêu tốc, soạn XSQB gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Bình Định
Chục Số Đơn Vị
7,0,9 0 6,0,4,7,7
- 1 6,9,4,3
- 2 3
4,2,3,1 3 3
1,7,0 4 3
- 5 6
0,1,5 6 -
0,0 7 0,4
9,8 8 8
1 9 8,0
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
2,6 0 3,7,5
3,6,7 1 -
7 2 0,6
0 3 1,9,4
3,4 4 4
0,7 5 6
2,5,8 6 1,0
0,8 7 2,1,5
8 8 8,6,7
3 9 -
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
7,8 0 -
6,8,6,9 1 -
4 2 7,4
- 3 5
9,2 4 2
3 5 -
6 6 8,1,6,1
9,2 7 0,9
6,8,8,8 8 1,8,8,8,0
7 9 7,4,1