Giải Thừa Thiên Huế Phú Yên
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
22
200
1522
8100
2225
4770
52629
26135
33745
51306
04233
30789
67321
14538
16439
20170
74142
932072
91
484
3139
5825
3896
6173
51016
09098
88311
04595
02726
84535
92774
46075
22013
00709
95441
066946
Nhận KQXS Thừa Thiên Huế siêu tốc, soạn XSTTH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Phú Yên siêu tốc, soạn XSPY gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
0,0,7,7 0 0,0,6
2 1 -
2,2,4,7 2 2,2,5,9,1
3 3 5,3,8,9
- 4 5,2
2,3,4 5 -
0 6 -
- 7 0,0,2
3 8 9
2,8,3 9 -
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
- 0 9
9,1,4 1 6,1,3
- 2 5,6
7,1 3 9,5
8,7 4 1,6
2,9,3,7 5 -
9,1,2,4 6 -
- 7 3,4,5
9 8 4
3,0 9 1,6,8,5

Mở thưởng Chủ nhật ngày 10/12/2017
GiảiKhánh HòaKon Tum
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
91
337
5692
9900
9598
8976
31172
63860
61465
61390
62358
89411
02210
67335
66179
14380
99749
855795
16
920
0730
4722
1258
9487
80375
17419
08272
37784
78249
13848
88835
92098
11850
77574
35871
186256
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kon Tum siêu tốc, soạn XSKT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
0,6,9,1,8 0 0
9,1 1 1,0
9,7 2 -
- 3 7,5
- 4 9
6,3,9 5 8
7 6 0,5
3 7 6,2,9
9,5 8 0
7,4 9 1,2,8,0,5
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
2,3,5 0 -
7 1 6,9
2,7 2 0,2
- 3 0,5
8,7 4 9,8
7,3 5 8,0,6
1,5 6 -
8 7 5,2,4,1
5,4,9 8 7,4
1,4 9 8

Mở thưởng Thứ bảy ngày 09/12/2017
GiảiĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
84
985
8446
0673
9532
0412
98845
55055
64087
97824
14542
43914
69555
99494
98413
83486
14888
773857
18
444
1794
2340
1920
1193
10584
98425
48275
10450
60722
41188
69299
13363
12970
62125
27076
820004
05
703
7026
8972
0749
3341
68121
91961
26760
17864
29437
30863
90307
17010
10013
21584
90687
598689
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Ngãi siêu tốc, soạn XSQNI gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đắk Nông siêu tốc, soạn XSDNO gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 2,4,3
3,1,4 2 4
7,1 3 2
8,2,1,9 4 6,5,2
8,4,5,5 5 5,5,7
4,8 6 -
8,5 7 3
8 8 4,5,7,6,8
- 9 4
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
4,2,5,7 0 4
- 1 8
2 2 0,5,2,5
9,6 3 -
4,9,8,0 4 4,0
2,7,2 5 0
7 6 3
- 7 5,0,6
1,8 8 4,8
9 9 4,3,9
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
6,1 0 5,3,7
4,2,6 1 0,3
7 2 6,1
0,6,1 3 7
6,8 4 9,1
0 5 -
2 6 1,0,4,3
3,0,8 7 2
- 8 4,7,9
4,8 9 -

Mở thưởng Thứ sáu ngày 08/12/2017
GiảiGia LaiNinh Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
52
279
6122
3587
2601
5333
18597
76739
70382
07359
63849
07244
14732
66686
69073
68017
35475
757807
88
735
1687
9693
2424
3417
61287
64616
41437
16312
56651
48967
33538
69094
17348
00303
60453
368115
Nhận KQXS Gia Lai siêu tốc, soạn XSGL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Ninh Thuận siêu tốc, soạn XSNT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
- 0 1,7
0 1 7
5,2,8,3 2 2
3,7 3 3,9,2
4 4 9,4
7 5 2,9
8 6 -
8,9,1,0 7 9,3,5
- 8 7,2,6
7,3,5,4 9 7
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
- 0 3
5 1 7,6,2,5
1 2 4
9,0,5 3 5,7,8
2,9 4 8
3,1 5 1,3
1 6 7
8,1,8,3,6 7 -
8,3,4 8 8,7,7
- 9 3,4

Mở thưởng Thứ năm ngày 07/12/2017
GiảiBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
37
434
5104
2278
0546
8975
47360
76537
23984
38801
55545
65427
28736
10559
30050
72449
29773
581114
48
514
9867
1351
9805
1441
62429
72214
89743
00681
04640
53966
76529
27283
96047
83921
02045
505728
99
035
7405
9618
1730
3750
12309
96980
76662
86501
74953
38471
96418
25300
65980
32755
78812
987383
Nhận KQXS Bình Định siêu tốc, soạn XSBDH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Trị siêu tốc, soạn XSQT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Bình siêu tốc, soạn XSQB gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Bình Định
Chục Số Đơn Vị
6,5 0 4,1
0 1 4
- 2 7
7 3 7,4,7,6
3,0,8,1 4 6,5,9
7,4 5 9,0
4,3 6 0
3,3,2 7 8,5,3
7 8 4
5,4 9 -
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
4 0 5
5,4,8,2 1 4,4
- 2 9,9,1,8
4,8 3 -
1,1 4 8,1,3,0,7,5
0,4 5 1
6 6 7,6
6,4 7 -
4,2 8 1,3
2,2 9 -
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
3,5,8,0,8 0 5,9,1,0
0,7 1 8,8,2
6,1 2 -
5,8 3 5,0
- 4 -
3,0,5 5 0,3,5
- 6 2
- 7 1
1,1 8 0,0,3
9,0 9 9

Mở thưởng Thứ tư ngày 06/12/2017
GiảiĐà NẵngKhánh Hòa
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
36
958
0026
1352
1369
0144
59000
49272
75554
43490
53705
71456
66407
61506
54065
08371
18062
596046
47
039
5481
2586
2052
1473
48544
55763
42753
44507
94235
35994
30281
72170
06327
51301
84548
472774
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
0,9 0 0,5,7,6
7 1 -
5,7,6 2 6
- 3 6
4,5 4 4,6
0,6 5 8,2,4,6
3,2,5,0,4 6 9,5,2
0 7 2,1
5 8 -
6 9 0
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
7 0 7,1
8,8,0 1 -
5 2 7
7,6,5 3 9,5
4,9,7 4 7,4,8
3 5 2,3
8 6 3
4,0,2 7 3,0,4
4 8 1,6,1
3 9 4

Mở thưởng Thứ ba ngày 05/12/2017
GiảiĐắk LắkQuảng Nam
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
43
248
9156
1364
5373
0947
72225
89068
72188
58797
08259
29956
91503
11851
10732
18305
61253
324424
68
744
5430
8009
9950
8671
89914
41258
92463
34671
53623
12202
44445
01817
86758
55339
34583
244221
Nhận KQXS Đắk Lắk siêu tốc, soạn XSDLK gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Nam siêu tốc, soạn XSQNM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
- 0 3,5
5 1 -
3 2 5,4
4,7,0,5 3 2
6,2 4 3,8,7
2,0 5 6,9,6,1,3
5,5 6 4,8
4,9 7 3
4,6,8 8 8
5 9 7
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
3,5 0 9,2
7,7,2 1 4,7
0 2 3,1
6,2,8 3 0,9
4,1 4 4,5
4 5 0,8,8
- 6 8,3
1 7 1,1
6,5,5 8 3
0,3 9 -