Giải Thừa Thiên Huế Phú Yên
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
28
053
5668
0545
8101
3887
61361
13098
16325
31468
93024
59953
80867
49886
31253
80660
49006
788174
27
007
7494
8671
1072
9781
75047
14182
70474
29528
13469
37401
75603
01778
20140
12784
32237
888607
Nhận KQXS Thừa Thiên Huế siêu tốc, soạn XSTTH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Phú Yên siêu tốc, soạn XSPY gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
6 0 1,6
0,6 1 -
- 2 8,5,4
5,5,5 3 -
2,7 4 5
4,2 5 3,3,3
8,0 6 8,1,8,7,0
8,6 7 4
2,6,9,6 8 7,6
- 9 8
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
4 0 7,1,3,7
7,8,0 1 -
7,8 2 7,8
0 3 7
9,7,8 4 7,0
- 5 -
- 6 9
2,0,4,3,0 7 1,2,4,8
2,7 8 1,2,4
6 9 4

Mở thưởng Chủ nhật ngày 22/04/2018
GiảiKhánh HòaKon Tum
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
97
132
6959
0368
0249
1637
24147
89373
50647
33095
82247
10348
15019
95804
73587
58941
83879
688436
86
871
6257
0495
8937
3357
36836
95001
37169
89467
37304
36575
00044
70799
79502
92937
81511
849946
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kon Tum siêu tốc, soạn XSKT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
- 0 4
4 1 9
3 2 -
7 3 2,7,6
0 4 9,7,7,7,8,1
9 5 9
3 6 8
9,3,4,4,4,8 7 3,9
6,4 8 7
5,4,1,7 9 7,5
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
- 0 1,4,2
7,0,1 1 1
0 2 -
- 3 7,6,7
0,4 4 4,6
9,7 5 7,7
8,3,4 6 9,7
5,3,5,6,3 7 1,5
- 8 6
6,9 9 5,9

Mở thưởng Thứ bảy ngày 21/04/2018
GiảiĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
65
422
7893
7240
6935
0560
80191
02616
77025
87175
51103
72171
69056
39294
02726
30807
06396
733067
93
803
3496
3086
5272
8636
05103
78612
17487
16955
75965
72987
60182
32124
01599
34832
04063
471441
62
669
4120
4087
5290
6086
56230
46567
75199
52349
65554
84061
17036
57630
07389
87501
34092
333320
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Ngãi siêu tốc, soạn XSQNI gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đắk Nông siêu tốc, soạn XSDNO gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
4,6 0 3,7
9,7 1 6
2 2 2,5,6
9,0 3 5
9 4 0
6,3,2,7 5 6
1,5,2,9 6 5,0,7
0,6 7 5,1
- 8 -
- 9 3,1,4,6
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
- 0 3,3
4 1 2
7,1,8,3 2 4
9,0,0,6 3 6,2
2 4 1
5,6 5 5
9,8,3 6 5,3
8,8 7 2
- 8 6,7,7,2
9 9 3,6,9
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
2,9,3,3,2 0 1
6,0 1 -
6,9 2 0,0
- 3 0,6,0
5 4 9
- 5 4
8,3 6 2,9,7,1
8,6 7 -
- 8 7,6,9
6,9,4,8 9 0,9,2

Mở thưởng Thứ sáu ngày 20/04/2018
GiảiGia LaiNinh Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
25
201
2445
6703
1494
9514
67225
64284
54417
73366
93716
05709
80474
79866
51336
81016
64313
522579
17
888
7144
7331
1538
7806
00540
39544
60840
97122
94185
49581
31190
21294
24393
89947
41877
407773
Nhận KQXS Gia Lai siêu tốc, soạn XSGL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Ninh Thuận siêu tốc, soạn XSNT gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
- 0 1,3,9
0 1 4,7,6,6,3
- 2 5,5
0,1 3 6
9,1,8,7 4 5
2,4,2 5 -
6,1,6,3,1 6 6,6
1 7 4,9
- 8 4
0,7 9 4
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
4,4,9 0 6
3,8 1 7
2 2 2
9,7 3 1,8
4,4,9 4 4,0,4,0,7
8 5 -
0 6 -
1,4,7 7 7,3
8,3 8 8,5,1
- 9 0,4,3

Mở thưởng Thứ năm ngày 19/04/2018
GiảiBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
84
418
6847
9089
9803
5887
37004
47811
29522
71435
71672
26136
07043
06609
66228
18790
67381
408151
88
794
6414
9305
3766
5893
75952
12644
04517
77435
83886
65294
60085
78645
85128
08392
65284
018189
76
389
9756
9258
1836
1406
04927
47785
93278
92392
46546
24734
69185
86267
25517
03562
85163
625693
Nhận KQXS Bình Định siêu tốc, soạn XSBDH gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Trị siêu tốc, soạn XSQT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Bình siêu tốc, soạn XSQB gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Bình Định
Chục Số Đơn Vị
9 0 3,4,9
1,8,5 1 8,1
2,7 2 2,8
0,4 3 5,6
8,0 4 7,3
3 5 1
3 6 -
4,8 7 2
1,2 8 4,9,7,1
8,0 9 0
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
- 0 5
- 1 4,7
5,9 2 8
9 3 5
9,1,4,9,8 4 4,5
0,3,8,4 5 2
6,8 6 6
1 7 -
8,2 8 8,6,5,4,9
8 9 4,3,4,2
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
- 0 6
- 1 7
9,6 2 7
6,9 3 6,4
3 4 6
8,8 5 6,8
7,5,3,0,4 6 7,2,3
2,6,1 7 6,8
5,7 8 9,5,5
8 9 2,3

Mở thưởng Thứ tư ngày 18/04/2018
GiảiĐà NẵngKhánh Hòa
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
56
616
1134
2354
9253
8725
85796
19360
75309
34045
95287
69244
85613
80944
40767
57299
52031
789219
12
717
9124
4031
3159
9927
65258
10289
11963
74434
39269
30055
46464
94132
45470
20351
22472
269550
Nhận KQXS Đà Nẵng siêu tốc, soạn XSDNG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Khánh Hòa siêu tốc, soạn XSKH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
6 0 9
3 1 6,3,9
- 2 5
5,1 3 4,1
3,5,4,4 4 5,4,4
2,4 5 6,4,3
5,1,9 6 0,7
8,6 7 -
- 8 7
0,9,1 9 6,9
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
7,5 0 -
3,5 1 2,7
1,3,7 2 4,7
6 3 1,4,2
2,3,6 4 -
5 5 9,8,5,1,0
- 6 3,9,4
1,2 7 0,2
5 8 9
5,8,6 9 -

Mở thưởng Thứ ba ngày 17/04/2018
GiảiĐắk LắkQuảng Nam
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
97
098
3531
1371
5301
5706
54734
88830
08278
25199
22087
86845
16109
73051
09682
75548
45902
227664
20
429
8326
5097
4671
0477
07996
55128
24008
77747
58164
66250
43589
07981
85158
60288
27187
788540
Nhận KQXS Đắk Lắk siêu tốc, soạn XSDLK gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Quảng Nam siêu tốc, soạn XSQNM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Trung 

Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
3 0 1,6,9,2
3,7,0,5 1 -
8,0 2 -
- 3 1,4,0
3,6 4 5,8
4 5 1
0 6 4
9,8 7 1,8
9,7,4 8 7,2
9,0 9 7,8,9
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
2,5,4 0 8
7,8 1 -
- 2 0,9,6,8
- 3 -
6 4 7,0
- 5 0,8
2,9 6 4
9,7,4,8 7 1,7
2,0,5,8 8 9,1,8,7
2,8 9 7,6