Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
76
663
1688
3925
6723
5364
79135
29194
52202
46661
70097
06153
84461
61579
05693
08597
27108
891251
08
234
3704
2859
2265
2404
38555
11458
68358
30870
22734
21398
50849
40103
81532
86423
42788
207721
34
587
3747
7911
1061
4159
54112
35988
07159
11370
46261
17398
39679
56483
31633
71804
49588
275039
Nhận KQXS Tiền Giang siêu tốc, soạn XSTG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kiên Giang siêu tốc, soạn XSKG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đà Lạt siêu tốc, soạn XSDL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
- 0 2,8
6,6,5 1 -
0 2 5,3
6,2,5,9 3 5
6,9 4 -
2,3 5 3,1
7 6 3,4,1,1
9,9 7 6,9
8,0 8 8
7 9 4,7,3,7
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
7 0 8,4,4,3
2 1 -
3 2 3,1
0,2 3 4,4,2
3,0,0,3 4 9
6,5 5 9,5,8,8
- 6 5
- 7 0
0,5,5,9,8 8 8
5,4 9 8
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
7 0 4
1,6,6 1 1,2
1 2 -
8,3 3 4,3,9
3,0 4 7
- 5 9,9
- 6 1,1
8,4 7 0,9
8,9,8 8 7,8,3,8
5,5,7,3 9 8

Mở thưởng Thứ bảy ngày 27/08/2016
GiảiTP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
32
960
7939
0103
3395
2850
57782
63121
42458
56406
05673
90782
97663
58340
37179
75522
30191
831469
53
573
0696
8571
2256
7455
71651
07680
90954
31031
65991
60448
94975
01467
14107
84749
27492
384714
19
143
1550
9092
2980
0325
80440
77454
79390
03682
68166
18936
74326
71023
26184
44644
44507
996557
54
053
1921
2081
1386
5561
34922
85735
41269
25132
73313
47179
76069
18150
42404
51875
75002
833727
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Long An siêu tốc, soạn XSLA gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Phước siêu tốc, soạn XSBP gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Hậu Giang siêu tốc, soạn XSHG gửi 8177(1500đ/sms)
TP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Thiết bị của bạn có thể xem được tỉnh !!!

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
6,5,4 0 3,6
2,9 1 -
3,8,8,2 2 1,2
0,7,6 3 2,9
- 4 0
9 5 0,8
0 6 0,3,9
- 7 3,9
5 8 2,2
3,7,6 9 5,1
Long An
Chục Số Đơn Vị
8 0 7
7,5,3,9 1 4
9 2 -
5,7 3 1
5,1 4 8,9
5,7 5 3,6,5,1,4
9,5 6 7
6,0 7 3,1,5
4 8 0
4 9 6,1,2
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
5,8,4,9 0 7
- 1 9
9,8 2 5,6,3
4,2 3 6
5,8,4 4 3,0,4
2 5 0,4,7
6,3,2 6 6
0,5 7 -
- 8 0,2,4
1 9 2,0
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
5 0 4,2
2,8,6 1 3
2,3,0 2 1,2,7
5,1 3 5,2
5,0 4 -
3,7 5 4,3,0
8 6 1,9,9
2 7 9,5
- 8 1,6
6,7,6 9 -

Mở thưởng Thứ sáu ngày 26/08/2016
GiảiVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
22
633
2979
6159
2707
3275
99145
48734
13128
98179
61025
83501
02453
65674
33196
11504
91680
197653
17
741
4151
2075
7096
1727
04004
33555
24724
67954
44138
16525
61427
59995
31659
89507
97909
330597
76
358
1185
4518
9977
0284
76099
73944
51870
16350
92366
56938
92395
91812
27077
20862
37563
644175
Nhận KQXS Vĩnh Long siêu tốc, soạn XSVL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Dương siêu tốc, soạn XSBD gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Trà Vinh siêu tốc, soạn XSTV gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
8 0 7,1,4
0 1 -
2 2 2,8,5
3,5,5 3 3,4
3,7,0 4 5
7,4,2 5 9,3,3
9 6 -
0 7 9,5,9,4
2 8 0
7,5,7 9 6
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
- 0 4,7,9
4,5 1 7
- 2 7,4,5,7
- 3 8
0,2,5 4 1
7,5,2,9 5 1,5,4,9
9 6 -
1,2,2,0,9 7 5
3 8 -
5,0 9 6,5,7
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
7,5 0 -
- 1 8,2
1,6 2 -
6 3 8
8,4 4 4
8,9,7 5 8,0
7,6 6 6,2,3
7,7 7 6,7,0,7,5
5,1,3 8 5,4
9 9 9,5

Mở thưởng Thứ năm ngày 25/08/2016
GiảiTây NinhAn GiangBình Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
88
090
3899
1948
1951
6827
09612
06879
60338
41976
95689
51881
17097
19009
69388
22818
14748
949708
06
302
1511
3887
8664
8023
22375
37633
02721
11543
08487
01401
13243
40739
50921
73321
06666
740181
90
979
3319
0625
0870
5106
45585
08346
52965
39415
21139
93580
22420
47860
52033
50812
14370
462547
Nhận KQXS Tây Ninh siêu tốc, soạn XSTN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS An Giang siêu tốc, soạn XSAG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Thuận siêu tốc, soạn XSBTH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
9 0 9,8
5,8 1 2,8
1 2 7
- 3 8
- 4 8,8
- 5 1
7 6 -
2,9 7 9,6
8,4,3,8,1,4,0 8 8,9,1,8
9,7,8,0 9 0,9,7
An Giang
Chục Số Đơn Vị
- 0 6,2,1
1,2,0,2,2,8 1 1
0 2 3,1,1,1
2,3,4,4 3 3,9
6 4 3,3
7 5 -
0,6 6 4,6
8,8 7 5
- 8 7,7,1
3 9 -
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
9,7,8,2,6,7 0 6
- 1 9,5,2
1 2 5,0
3 3 9,3
- 4 6,7
2,8,6,1 5 -
0,4 6 5,0
4 7 9,0,0
- 8 5,0
7,1,3 9 0

Mở thưởng Thứ tư ngày 24/08/2016
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
17
662
2940
5290
5661
7616
09437
58517
11536
14031
14278
89676
88615
00757
74691
73570
78145
802595
04
895
4929
3258
8165
4051
28187
09090
66740
99327
41531
72194
37453
42846
00389
49579
79398
746596
81
183
6510
6439
5573
3017
46971
64189
89139
55483
15385
53131
50817
80565
84039
47366
83051
364225
Nhận KQXS Đồng Nai siêu tốc, soạn XSDN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cần Thơ siêu tốc, soạn XSCT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Sóc Trăng siêu tốc, soạn XSST gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
4,9,7 0 -
6,3,9 1 7,6,7,5
6 2 -
- 3 7,6,1
- 4 0,5
1,4,9 5 7
1,3,7 6 2,1
1,3,1,5 7 8,6,0
7 8 -
- 9 0,1,5
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
9,4 0 4
5,3 1 -
- 2 9,7
5 3 1
0,9 4 0,6
9,6 5 8,1,3
4,9 6 5
8,2 7 9
5,9 8 7,9
2,8,7 9 5,0,4,8,6
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
1 0 -
8,7,3,5 1 0,7,7
- 2 5
8,7,8 3 9,9,1,9
- 4 -
8,6,2 5 1
6 6 5,6
1,1 7 3,1
- 8 1,3,9,3,5
3,8,3,3 9 -

Mở thưởng Thứ ba ngày 23/08/2016
GiảiBến TreVũng TàuBạc Liêu
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
69
170
3974
5234
0660
3200
29125
14676
57500
75693
49948
68123
15332
56768
89659
71699
29742
480386
50
592
0200
0253
0786
0891
96532
12111
27264
27964
26843
24097
95955
29878
17066
22209
36793
982419
07
284
0873
8762
8319
3581
17747
09108
16748
79332
00912
50178
07686
25877
97461
25213
68647
462239
Nhận KQXS Bến Tre siêu tốc, soạn XSBT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Vũng Tàu siêu tốc, soạn XSVT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bạc Liêu siêu tốc, soạn XSBL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
7,6,0,0 0 0,0
- 1 -
3,4 2 5,3
9,2 3 4,2
7,3 4 8,2
2 5 9
7,8 6 9,0,8
- 7 0,4,6
4,6 8 6
6,5,9 9 3,9
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
5,0 0 0,9
9,1 1 1,9
9,3 2 -
5,4,9 3 2
6,6 4 3
5 5 0,3,5
8,6 6 4,4,6
9 7 8
7 8 6
0,1 9 2,1,7,3
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
- 0 7,8
8,6 1 9,2,3
6,3,1 2 -
7,1 3 2,9
8 4 7,8,7
- 5 -
8 6 2,1
0,4,7,4 7 3,8,7
0,4,7 8 4,1,6
1,3 9 -

Mở thưởng Thứ hai ngày 22/08/2016
GiảiTP HCMĐồng ThápCà Mau
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
41
365
6182
1930
5948
5377
91907
81044
90409
74566
47166
21349
17342
96114
79141
11061
31496
764485
06
763
3300
1620
8593
3318
63847
24862
64937
51428
42990
79602
42704
40621
42464
82901
23680
088358
16
687
6628
7773
8057
6886
79600
38311
14632
17814
85412
20074
02009
92143
65634
78199
58966
774518
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đồng Tháp siêu tốc, soạn XSDT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cà Mau siêu tốc, soạn XSCM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
3 0 7,9
4,4,6 1 4
8,4 2 -
- 3 0
4,1 4 1,8,4,9,2,1
6,8 5 -
6,6,9 6 5,6,6,1
7,0 7 7
4 8 2,5
0,4 9 6
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
0,2,9,8 0 6,0,2,4,1
2,0 1 8
6,0 2 0,8,1
6,9 3 7
0,6 4 7
- 5 8
0 6 3,2,4
4,3 7 -
1,2,5 8 0
- 9 3,0
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
0 0 0,9
1 1 6,1,4,2,8
3,1 2 8
7,4 3 2,4
1,7,3 4 3
- 5 7
1,8,6 6 6
8,5 7 3,4
2,1 8 7,6
0,9 9 9