Giải TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
01
653
5241
0524
9780
1510
04647
02526
27918
16336
04368
02516
81654
13628
68103
05500
16663
387753
14
477
1167
4244
5597
4382
17186
45368
29558
23244
90007
71476
00656
72345
04593
74704
85775
702814
25
411
0166
7444
1687
2841
48820
34051
87112
19314
75889
94417
74821
86818
30876
65439
20810
926394
96
427
1012
2465
3349
3581
58330
56783
32043
12701
65769
57895
19147
72133
39575
34224
62292
071787
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Long An siêu tốc, soạn XSLA gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Phước siêu tốc, soạn XSBP gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Hậu Giang siêu tốc, soạn XSHG gửi 8177(1500đ/sms)
TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Thiết bị của bạn có thể xem được tỉnh !!!

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
8,1,0 0 1,3,0
0,4 1 0,8,6
- 2 4,6,8
5,0,6,5 3 6
2,5 4 1,7
- 5 3,4,3
2,3,1 6 8,3
4 7 -
1,6,2 8 0
- 9 -
Long An
Chục Số Đơn Vị
- 0 7,4
- 1 4,4
8 2 -
9 3 -
1,4,4,0,1 4 4,4,5
4,7 5 8,6
8,7,5 6 7,8
7,6,9,0 7 7,6,5
6,5 8 2,6
- 9 7,3
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
2,1 0 -
1,4,5,2 1 1,2,4,7,8,0
1 2 5,0,1
- 3 9
4,1,9 4 4,1
2 5 1
6,7 6 6
8,1 7 6
1 8 7,9
8,3 9 4
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
3 0 1
8,0 1 2
1,9 2 7,4
8,4,3 3 0,3
2 4 9,3,7
6,9,7 5 -
9 6 5,9
2,4,8 7 5
- 8 1,3,7
4,6 9 6,5,2

Mở thưởng Thứ sáu ngày 24/02/2017
GiảiVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
00
407
3000
2275
7936
0270
22448
80103
65913
61784
67937
69877
11888
24074
80648
84061
21640
246761
63
813
4208
0975
0030
9822
55404
80261
35639
30029
20216
68917
10992
85476
86144
23038
73873
082311
68
558
6459
0356
7091
2932
36112
13887
66196
97450
33188
14475
48605
41855
24744
81361
42906
615486
Nhận KQXS Vĩnh Long siêu tốc, soạn XSVL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Dương siêu tốc, soạn XSBD gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Trà Vinh siêu tốc, soạn XSTV gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
0,0,7,4 0 0,7,0,3
6,6 1 3
- 2 -
0,1 3 6,7
8,7 4 8,8,0
7 5 -
3 6 1,1
0,3,7 7 5,0,7,4
4,8,4 8 4,8
- 9 -
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
3 0 8,4
6,1 1 3,6,7,1
2,9 2 2,9
6,1,7 3 0,9,8
0,4 4 4
7 5 -
1,7 6 3,1
1 7 5,6,3
0,3 8 -
3,2 9 2
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
5 0 5,6
9,6 1 2
3,1 2 -
- 3 2
4 4 4
7,0,5 5 8,9,6,0,5
5,9,0,8 6 8,1
8 7 5
6,5,8 8 7,8,6
5 9 1,6

Mở thưởng Thứ năm ngày 23/02/2017
GiảiTây NinhAn GiangBình Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
60
557
8982
7096
6372
3959
40554
58588
83558
44883
41904
06340
86027
11872
83862
40881
38759
092836
50
032
4664
6605
3991
0350
88244
83880
99182
62630
78031
28130
09345
76037
37855
29839
70623
464115
54
130
1455
7418
3396
8920
85829
03021
58261
84171
87616
13911
06601
63405
14538
15056
65371
668746
Nhận KQXS Tây Ninh siêu tốc, soạn XSTN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS An Giang siêu tốc, soạn XSAG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Thuận siêu tốc, soạn XSBTH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
6,4 0 4
8 1 -
8,7,7,6 2 7
8 3 6
5,0 4 0
- 5 7,9,4,8,9
9,3 6 0,2
5,2 7 2,2
8,5 8 2,8,3,1
5,5 9 6
An Giang
Chục Số Đơn Vị
5,5,8,3,3 0 5
9,3 1 5
3,8 2 3
2 3 2,0,1,0,7,9
6,4 4 4,5
0,4,5,1 5 0,0,5
- 6 4
3 7 -
- 8 0,2
3 9 1
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
3,2 0 1,5
2,6,7,1,0,7 1 8,6,1
- 2 0,9,1
- 3 0,8
5 4 6
5,0 5 4,5,6
9,1,5,4 6 1
- 7 1,1
1,3 8 -
2 9 6

Mở thưởng Thứ tư ngày 22/02/2017
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
33
055
8906
7290
3350
4774
05489
78493
78747
64152
12203
47746
37488
55038
31077
46177
70214
954251
12
250
8376
7427
4354
8915
21296
68965
97862
57824
09489
54588
05157
48190
90010
94621
96864
855460
53
964
9280
1017
9013
0974
86249
34672
09659
11487
18341
30442
60847
88919
64941
32188
15700
925753
Nhận KQXS Đồng Nai siêu tốc, soạn XSDN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cần Thơ siêu tốc, soạn XSCT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Sóc Trăng siêu tốc, soạn XSST gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
9,5 0 6,3
5 1 4
5 2 -
3,9,0 3 3,8
7,1 4 7,6
5 5 5,0,2,1
0,4 6 -
4,7,7 7 4,7,7
8,3 8 9,8
8 9 0,3
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
5,9,1,6 0 -
2 1 2,5,0
1,6 2 7,4,1
- 3 -
5,2,6 4 -
1,6 5 0,4,7
7,9 6 5,2,4,0
2,5 7 6
8 8 9,8
8 9 6,0
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
8,0 0 0
4,4 1 7,3,9
7,4 2 -
5,1,5 3 -
6,7 4 9,1,2,7,1
- 5 3,9,3
- 6 4
1,8,4 7 4,2
8 8 0,7,8
4,5,1 9 -

Mở thưởng Thứ ba ngày 21/02/2017
GiảiBến TreVũng TàuBạc Liêu
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
45
971
9018
6758
2228
5710
34546
34594
47518
47654
42517
86364
15131
55647
08875
41501
77517
064925
06
804
2102
7896
5251
5189
26183
58882
09113
42318
83534
60967
50977
57520
07034
81433
69360
770748
04
468
9843
3855
6706
6118
22808
93190
95003
22256
93437
96983
13271
94964
28899
73695
66427
968476
Nhận KQXS Bến Tre siêu tốc, soạn XSBT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Vũng Tàu siêu tốc, soạn XSVT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bạc Liêu siêu tốc, soạn XSBL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
1 0 1
7,3,0 1 8,0,8,7,7
- 2 8,5
- 3 1
9,5,6 4 5,6,7
4,7,2 5 8,4
4 6 4
1,4,1 7 1,5
1,5,2,1 8 -
- 9 4
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
2,6 0 6,4,2
5 1 3,8
0,8 2 0
8,1,3 3 4,4,3
0,3,3 4 8
- 5 1
0,9 6 7,0
6,7 7 7
1,4 8 9,3,2
8 9 6
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
9 0 4,6,8,3
7 1 8
- 2 7
4,0,8 3 7
0,6 4 3
5,9 5 5,6
0,5,7 6 8,4
3,2 7 1,6
6,1,0 8 3
9 9 0,9,5

Mở thưởng Thứ hai ngày 20/02/2017
GiảiTP HCMĐồng ThápCà Mau
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
30
963
3924
2677
2433
7985
90589
06977
03982
98477
12517
87109
35539
06417
70994
14826
26954
801127
22
798
9243
5317
0469
6934
02270
98298
48778
37985
00122
95878
22271
08633
61830
39193
55661
342758
61
953
0257
8987
7181
7764
76557
25946
49087
17473
59723
38732
05814
00303
40065
52317
84674
087684
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đồng Tháp siêu tốc, soạn XSDT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cà Mau siêu tốc, soạn XSCM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
3 0 9
- 1 7,7
8 2 4,6,7
6,3 3 0,3,9
2,9,5 4 -
8 5 4
2 6 3
7,7,7,1,1,2 7 7,7,7
- 8 5,9,2
8,0,3 9 4
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
7,3 0 -
7,6 1 7
2,2 2 2,2
4,3,9 3 4,3,0
3 4 3
8 5 8
- 6 9,1
1 7 0,8,8,1
9,9,7,7,5 8 5
6 9 8,8,3
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
- 0 3
6,8 1 4,7
3 2 3
5,7,2,0 3 2
6,1,7,8 4 6
6 5 3,7,7
4 6 1,4,5
5,8,5,8,1 7 3,4
- 8 7,1,7,4
- 9 -

Mở thưởng Chủ nhật ngày 19/02/2017
GiảiTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
68
114
1697
6341
3685
2660
66143
31709
85417
51236
47855
61506
02614
22093
78342
79461
69927
827616
28
969
4130
8680
8497
0802
75909
86400
61459
90755
31452
52931
34604
98409
89868
17756
50748
910714
77
166
2112
2285
9990
8353
11480
85495
86483
49013
21042
23021
10627
89039
31842
42754
31274
956052
Nhận KQXS Tiền Giang siêu tốc, soạn XSTG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kiên Giang siêu tốc, soạn XSKG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đà Lạt siêu tốc, soạn XSDL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
6 0 9,6
4,6 1 4,7,4,6
4 2 7
4,9 3 6
1,1 4 1,3,2
8,5 5 5
3,0,1 6 8,0,1
9,1,2 7 -
6 8 5
0 9 7,3
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
3,8,0 0 2,9,0,4,9
3 1 4
0,5 2 8
- 3 0,1
0,1 4 8
5 5 9,5,2,6
5 6 9,8
9 7 -
2,6,4 8 0
6,0,5,0 9 7
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
9,8 0 -
2 1 2,3
1,4,4,5 2 1,7
5,8,1 3 9
5,7 4 2,2
8,9 5 3,4,2
6 6 6
7,2 7 7,4
- 8 5,0,3
3 9 0,5