Giải TP HCM Đồng Tháp Cà Mau
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
10
876
0597
6360
1844
2803
92514
04642
07702
46708
75338
56047
82232
09909
36859
10362
42940
999119
81
130
9775
2793
1048
1493
34313
37285
88542
93028
69809
20821
58174
86359
11612
96909
65434
961353
51
575
9086
9978
8539
7487
10243
89639
43276
24945
64387
59653
84130
73264
50951
58943
23411
448311
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đồng Tháp siêu tốc, soạn XSDT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cà Mau siêu tốc, soạn XSCM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
1,6,4 0 3,2,8,9
- 1 0,4,9
4,0,3,6 2 -
0 3 8,2
4,1 4 4,2,7,0
- 5 9
7 6 0,2
9,4 7 6
0,3 8 -
0,5,1 9 7
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
3 0 9,9
8,2 1 3,2
4,1 2 8,1
9,9,1,5 3 0,4
7,3 4 8,2
7,8 5 9,3
- 6 -
- 7 5,4
4,2 8 1,5
0,5,0 9 3,3
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
3 0 -
5,5,1,1 1 1,1
- 2 -
4,5,4 3 9,9,0
6 4 3,5,3
7,4 5 1,3,1
8,7 6 4
8,8 7 5,8,6
7 8 6,7,7
3,3 9 -

Mở thưởng Chủ nhật ngày 17/02/2019
GiảiTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
95
631
9106
3733
0714
4788
31875
66518
52253
12417
78837
00862
23657
47477
41741
12711
74681
121848
52
905
0291
3851
8775
8571
92442
36946
18176
77536
82671
13672
14299
60907
35581
17507
41890
071568
05
388
7607
8142
4562
3197
65226
49004
16400
79738
83024
50410
88538
90981
81141
61721
75688
623273
Nhận KQXS Tiền Giang siêu tốc, soạn XSTG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kiên Giang siêu tốc, soạn XSKG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đà Lạt siêu tốc, soạn XSDL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
- 0 6
3,4,1,8 1 4,8,7,1
6 2 -
3,5 3 1,3,7
1 4 1,8
9,7 5 3,7
0 6 2
1,3,5,7 7 5,7
8,1,4 8 8,1
- 9 5
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
9 0 5,7,7
9,5,7,7,8 1 -
5,4,7 2 -
- 3 6
- 4 2,6
0,7 5 2,1
4,7,3 6 8
0,0 7 5,1,6,1,2
6 8 1
9 9 1,9,0
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
0,1 0 5,7,4,0
8,4,2 1 0
4,6 2 6,4,1
7 3 8,8
0,2 4 2,1
0 5 -
2 6 2
0,9 7 3
8,3,3,8 8 8,1,8
- 9 7

Mở thưởng Thứ bảy ngày 16/02/2019
GiảiTP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
34
657
7265
9881
4683
3035
51034
60206
75309
12685
41195
61587
96496
73904
86177
01354
28233
987031
59
647
4399
1773
9897
4880
40076
97516
64790
05476
41216
77348
09608
14343
09230
54077
70483
247259
48
217
7383
0821
7052
6428
89319
66505
86830
32142
66429
21909
52492
31767
33036
57433
92076
954909
55
510
9326
4674
0543
1284
20703
93758
17088
87600
75977
80640
24426
92498
00127
83416
37194
551906
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Long An siêu tốc, soạn XSLA gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Phước siêu tốc, soạn XSBP gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Hậu Giang siêu tốc, soạn XSHG gửi 8177(1500đ/sms)
TP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Thiết bị của bạn có thể xem được tỉnh !!!

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
- 0 6,9,4
8,3 1 -
- 2 -
8,3 3 4,5,4,3,1
3,3,0,5 4 -
6,3,8,9 5 7,4
0,9 6 5
5,8,7 7 7
- 8 1,3,5,7
0 9 5,6
Long An
Chục Số Đơn Vị
8,9,3 0 8
- 1 6,6
- 2 -
7,4,8 3 0
- 4 7,8,3
- 5 9,9
7,1,7,1 6 -
4,9,7 7 3,6,6,7
4,0 8 0,3
5,9,5 9 9,7,0
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
3 0 5,9,9
2 1 7,9
5,4,9 2 1,8,9
8,3 3 0,6,3
- 4 8,2
0 5 2
3,7 6 7
1,6 7 6
4,2 8 3
1,2,0,0 9 2
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
1,0,4 0 3,0,6
- 1 0,6
- 2 6,6,7
4,0 3 -
7,8,9 4 3,0
5 5 5,8
2,2,1,0 6 -
7,2 7 4,7
5,8,9 8 4,8
- 9 8,4

Mở thưởng Thứ sáu ngày 15/02/2019
GiảiVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
63
259
9968
2846
8957
4072
27286
86180
82195
82326
39215
96960
62156
65741
52480
86910
21841
375067
53
194
5385
7231
1515
3551
24809
25061
94352
37426
65496
61382
09445
05174
52391
74512
04594
695082
22
668
5964
8694
8685
3771
23093
06555
07715
51364
77107
71452
21264
00460
26994
00890
00353
198849
Nhận KQXS Vĩnh Long siêu tốc, soạn XSVL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Dương siêu tốc, soạn XSBD gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Trà Vinh siêu tốc, soạn XSTV gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
8,6,8,1 0 -
4,4 1 5,0
7 2 6
6 3 -
- 4 6,1,1
9,1 5 9,7,6
4,8,2,5 6 3,8,0,7
5,6 7 2
6 8 6,0,0
5 9 5
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
- 0 9
3,5,6,9 1 5,2
5,8,1,8 2 6
5 3 1
9,7,9 4 5
8,1,4 5 3,1,2
2,9 6 1
- 7 4
- 8 5,2,2
0 9 4,6,1,4
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
6,9 0 7
7 1 5
2,5 2 2
9,5 3 -
6,9,6,6,9 4 9
8,5,1 5 5,2,3
- 6 8,4,4,4,0
0 7 1
6 8 5
4 9 4,3,4,0

Mở thưởng Thứ năm ngày 14/02/2019
GiảiTây NinhAn GiangBình Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
37
658
3018
8191
5012
7232
50756
01737
24724
25940
02450
93938
38215
24266
20085
83625
97656
061560
15
360
2957
9688
1844
3735
52626
02493
35304
18143
86280
39725
99657
27287
89287
65616
30754
845513
17
622
2580
5066
8595
0114
49827
63077
28439
78280
98393
24908
55513
06635
99668
69503
17551
558314
Nhận KQXS Tây Ninh siêu tốc, soạn XSTN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS An Giang siêu tốc, soạn XSAG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Thuận siêu tốc, soạn XSBTH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
4,5,6 0 -
9 1 8,2,5
1,3 2 4,5
- 3 7,2,7,8
2 4 0
1,8,2 5 8,6,0,6
5,6,5 6 6,0
3,3 7 -
5,1,3 8 5
- 9 1
An Giang
Chục Số Đơn Vị
6,8 0 4
- 1 5,6,3
- 2 6,5
9,4,1 3 5
4,0,5 4 4,3
1,3,2 5 7,7,4
2,1 6 0
5,5,8,8 7 -
8 8 8,0,7,7
- 9 3
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
8,8 0 8,3
5 1 7,4,3,4
2 2 2,7
9,1,0 3 9,5
1,1 4 -
9,3 5 1
6 6 6,8
1,2,7 7 7
0,6 8 0,0
3 9 5,3

Mở thưởng Thứ tư ngày 13/02/2019
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
85
232
1509
0898
5240
3533
69898
10330
27779
00511
63734
58351
81333
84031
86210
88061
48185
417404
88
537
7579
7463
8033
6569
32686
04626
05297
60218
31471
72515
73556
80477
22768
50003
40825
736968
25
040
5821
1778
0436
5238
76666
33450
10238
53767
37566
10181
56836
18313
41939
47579
48162
575885
Nhận KQXS Đồng Nai siêu tốc, soạn XSDN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cần Thơ siêu tốc, soạn XSCT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Sóc Trăng siêu tốc, soạn XSST gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
4,3,1 0 9,4
1,5,3,6 1 1,0
3 2 -
3,3 3 2,3,0,4,3,1
3,0 4 0
8,8 5 1
- 6 1
- 7 9
9,9 8 5,5
0,7 9 8,8
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
- 0 3
7 1 8,5
- 2 6,5
6,3,0 3 7,3
- 4 -
1,2 5 6
8,2,5 6 3,9,8,8
3,9,7 7 9,1,7
8,1,6,6 8 8,6
7,6 9 7
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
4,5 0 -
2,8 1 3
6 2 5,1
1 3 6,8,8,6,9
- 4 0
2,8 5 0
3,6,6,3 6 6,7,6,2
6 7 8,9
7,3,3 8 1,5
3,7 9 -

Mở thưởng Thứ ba ngày 12/02/2019
GiảiBến TreVũng TàuBạc Liêu
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
39
463
8409
9903
2028
3256
61663
35044
79458
35262
67515
16241
80209
76199
08646
60461
92516
199136
87
648
9694
4105
1829
2463
39079
80893
05437
79510
06365
44037
06178
65542
44619
44989
53246
530735
06
048
7914
9666
5241
5008
17321
52236
69851
73606
15414
82087
22903
44623
06620
36675
76496
526660
Nhận KQXS Bến Tre siêu tốc, soạn XSBT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Vũng Tàu siêu tốc, soạn XSVT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bạc Liêu siêu tốc, soạn XSBL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
- 0 9,3,9
4,6 1 5,6
6 2 8
6,0,6 3 9,6
4 4 4,1,6
1 5 6,8
5,4,1,3 6 3,3,2,1
- 7 -
2,5 8 -
3,0,0,9 9 9
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
1 0 5
- 1 0,9
4 2 9
6,9 3 7,7,5
9 4 8,2,6
0,6,3 5 -
4 6 3,5
8,3,3 7 9,8
4,7 8 7,9
2,7,1,8 9 4,3
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
2,6 0 6,8,6,3
4,2,5 1 4,4
- 2 1,3,0
0,2 3 6
1,1 4 8,1
7 5 1
0,6,3,0,9 6 6,0
8 7 5
4,0 8 7
- 9 6