Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
76
956
3162
8443
4117
7553
03852
57746
44087
79189
12732
93495
54000
11649
00562
68182
40445
597103
09
888
8291
4990
0336
2300
50646
13206
99361
25329
91486
14504
70781
70847
10018
49597
32585
459370
47
315
7310
1237
9639
9020
16148
96279
69943
16401
96080
79659
23939
30936
16060
57175
35229
381000
Nhận KQXS Tiền Giang siêu tốc, soạn XSTG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kiên Giang siêu tốc, soạn XSKG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đà Lạt siêu tốc, soạn XSDL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
0 0 0,3
- 1 7
6,5,3,6,8 2 -
4,5,0 3 2
- 4 3,6,9,5
9,4 5 6,3,2
7,5,4 6 2,2
1,8 7 6
- 8 7,9,2
8,4 9 5
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
9,0,7 0 9,0,6,4
9,6,8 1 8
- 2 9
- 3 6
0 4 6,7
8 5 -
3,4,0,8 6 1
4,9 7 0
8,1 8 8,6,1,5
0,2 9 1,0,7
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
1,2,8,6,0 0 1,0
0 1 5,0
- 2 0,9
4 3 7,9,9,6
- 4 7,8,3
1,7 5 9
3 6 0
4,3 7 9,5
4 8 0
3,7,5,3,2 9 -

Mở thưởng Thứ bảy ngày 21/10/2017
GiảiTP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
17
750
5032
9350
7370
0730
16806
12479
39776
85662
77565
39213
93097
65049
76764
42907
29422
572653
16
821
1666
8172
2787
0741
17935
39159
01030
96499
27949
98695
23167
44441
18453
69103
37677
242726
93
864
9241
7134
0287
9353
26725
54334
98206
25704
53186
08520
71959
19595
19104
79317
20192
864907
30
324
4748
0840
3683
8709
48597
60345
27353
58452
67432
53450
05843
71158
05175
41856
92327
473714
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Long An siêu tốc, soạn XSLA gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Phước siêu tốc, soạn XSBP gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Hậu Giang siêu tốc, soạn XSHG gửi 8177(1500đ/sms)
TP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Thiết bị của bạn có thể xem được tỉnh !!!

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
5,5,7,3 0 6,7
- 1 7,3
3,6,2 2 2
1,5 3 2,0
6 4 9
6 5 0,0,3
0,7 6 2,5,4
1,9,0 7 0,9,6
- 8 -
7,4 9 7
Long An
Chục Số Đơn Vị
3 0 3
2,4,4 1 6
7 2 1,6
5,0 3 5,0
- 4 1,9,1
3,9 5 9,3
1,6,2 6 6,7
8,6,7 7 2,7
- 8 7
5,9,4 9 9,5
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
2 0 6,4,4,7
4 1 7
9 2 5,0
9,5 3 4,4
6,3,3,0,0 4 1
2,9 5 3,9
0,8 6 4
8,1,0 7 -
- 8 7,6
5 9 3,5,2
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
3,4,5 0 9
- 1 4
5,3 2 4,7
8,5,4 3 0,2
2,1 4 8,0,5,3
4,7 5 3,2,0,8,6
5 6 -
9,2 7 5
4,5 8 3
0 9 7

Mở thưởng Thứ sáu ngày 20/10/2017
GiảiVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
55
309
8918
3437
0144
1273
25287
64102
80505
41178
55658
33436
37722
73535
04287
13000
34659
937989
61
133
7024
7140
5974
2774
68901
25183
72101
95575
75129
14353
73594
34177
19970
88624
52089
708182
08
924
9247
1618
9627
5205
94338
84945
58646
96453
38898
21965
69328
49097
42858
11800
41349
142177
Nhận KQXS Vĩnh Long siêu tốc, soạn XSVL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Dương siêu tốc, soạn XSBD gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Trà Vinh siêu tốc, soạn XSTV gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
0 0 9,2,5,0
- 1 8
0,2 2 2
7 3 7,6,5
4 4 4
5,0,3 5 5,8,9
3 6 -
3,8,8 7 3,8
1,7,5 8 7,7,9
0,5,8 9 -
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
4,7 0 1,1
6,0,0 1 -
8 2 4,9,4
3,8,5 3 3
2,7,7,9,2 4 0
7 5 3
- 6 1
7 7 4,4,5,7,0
- 8 3,9,2
2,8 9 4
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
0 0 8,5,0
- 1 8
- 2 4,7,8
5 3 8
2 4 7,5,6,9
0,4,6 5 3,8
4 6 5
4,2,9,7 7 7
0,1,3,9,2,5 8 -
4 9 8,7

Mở thưởng Thứ năm ngày 19/10/2017
GiảiTây NinhAn GiangBình Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
48
023
2516
2358
0710
9116
34960
78834
95441
85266
20985
84915
73247
03846
17519
10575
65194
421040
72
692
7761
1113
6303
9382
43703
70630
46615
85248
09927
52531
19940
96337
03482
31873
95958
152041
58
380
8936
4049
3881
5239
66907
03228
67626
56637
20353
13628
34879
89115
08946
48925
91895
064481
Nhận KQXS Tây Ninh siêu tốc, soạn XSTN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS An Giang siêu tốc, soạn XSAG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Thuận siêu tốc, soạn XSBTH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
1,6,4 0 -
4 1 6,0,6,5,9
- 2 3
2 3 4
3,9 4 8,1,7,6,0
8,1,7 5 8
1,1,6,4 6 0,6
4 7 5
4,5 8 5
1 9 4
An Giang
Chục Số Đơn Vị
3,4 0 3,3
6,3,4 1 3,5
7,9,8,8 2 7
1,0,0,7 3 0,1,7
- 4 8,0,1
1 5 8
- 6 1
2,3 7 2,3
4,5 8 2,2
- 9 2
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
8 0 7
8,8 1 5
- 2 8,6,8,5
5 3 6,9,7
- 4 9,6
1,2,9 5 8,3
3,2,4 6 -
0,3 7 9
5,2,2 8 0,1,1
4,3,7 9 5

Mở thưởng Thứ tư ngày 18/10/2017
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
42
902
0411
5055
7141
1802
65017
70030
47478
31329
11034
21577
30808
13996
03666
32249
87363
737996
09
006
2381
2195
8098
5276
83718
90125
59524
93037
06391
22280
73580
68195
34823
73615
10624
129573
13
021
8888
3191
2176
4591
57058
12396
23923
64642
10229
13690
99005
60466
18808
92806
94442
336153
Nhận KQXS Đồng Nai siêu tốc, soạn XSDN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cần Thơ siêu tốc, soạn XSCT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Sóc Trăng siêu tốc, soạn XSST gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
3 0 2,2,8
1,4 1 1,7
4,0,0 2 9
6 3 0,4
3 4 2,1,9
5 5 5
9,6,9 6 6,3
1,7 7 8,7
7,0 8 -
2,4 9 6,6
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
8,8 0 9,6
8,9 1 8,5
- 2 5,4,3,4
2,7 3 7
2,2 4 -
9,2,9,1 5 -
0,7 6 -
3 7 6,3
9,1 8 1,0,0
0 9 5,8,1,5
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
9 0 5,8,6
2,9,9 1 3
4,4 2 1,3,9
1,2,5 3 -
- 4 2,2
0 5 8,3
7,9,6,0 6 6
- 7 6
8,5,0 8 8
2 9 1,1,6,0

Mở thưởng Thứ ba ngày 17/10/2017
GiảiBến TreVũng TàuBạc Liêu
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
65
266
0816
5588
6595
7099
15821
34964
37051
76914
59711
77280
55103
63648
49304
04199
18750
575437
38
768
5481
3494
8329
5391
41549
01836
17825
08103
29888
86440
29727
16519
64626
84821
79609
625263
83
604
1823
2055
4150
7262
81862
77092
78266
49732
97126
06934
69261
96226
22832
48612
83790
233664
Nhận KQXS Bến Tre siêu tốc, soạn XSBT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Vũng Tàu siêu tốc, soạn XSVT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bạc Liêu siêu tốc, soạn XSBL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
8,5 0 3,4
2,5,1 1 6,4,1
- 2 1
0 3 7
6,1,0 4 8
6,9 5 1,0
6,1 6 5,6,4
3 7 -
8,4 8 8,0
9,9 9 5,9,9
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
4 0 3,9
8,9,2 1 9
- 2 9,5,7,6,1
0,6 3 8,6
9 4 9,0
2 5 -
3,2 6 8,3
2 7 -
3,6,8 8 1,8
2,4,1,0 9 4,1
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
5,9 0 4
6 1 2
6,6,9,3,3,1 2 3,6,6
8,2 3 2,4,2
0,3,6 4 -
5 5 5,0
6,2,2 6 2,2,6,1,4
- 7 -
- 8 3
- 9 2,0

Mở thưởng Thứ hai ngày 16/10/2017
GiảiTP HCMĐồng ThápCà Mau
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
97
200
8618
1046
1412
8545
31103
29741
79753
85065
09792
85111
49355
25837
57530
41732
92986
100897
96
952
9544
3126
4886
9821
72923
51170
09657
68440
36268
63109
36503
62226
52672
04171
43714
166722
36
608
0495
6828
6938
2042
26514
70713
75383
75794
51499
19322
31200
60493
72024
75435
19680
814147
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đồng Tháp siêu tốc, soạn XSDT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cà Mau siêu tốc, soạn XSCM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
0,3 0 0,3
4,1 1 8,2,1
1,9,3 2 -
0,5 3 7,0,2
- 4 6,5,1
4,6,5 5 3,5
4,8 6 5
9,3,9 7 -
1 8 6
- 9 7,2,7
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
7,4 0 9,3
2,7 1 4
5,7,2 2 6,1,3,6,2
2,0 3 -
4,1 4 4,0
- 5 2,7
9,2,8,2 6 8
5 7 0,2,1
6 8 6
0 9 6
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
0,8 0 8,0
- 1 4,3
4,2 2 8,2,4
1,8,9 3 6,8,5
1,9,2 4 2,7
9,3 5 -
3 6 -
4 7 -
0,2,3 8 3,0
9 9 5,4,9,3