Giải TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
68
332
7600
5665
3829
7634
68893
64214
03631
45340
51924
39598
92107
57352
72212
03185
56925
341107
90
755
2451
6276
5188
6809
81474
99127
64282
49345
34747
96374
33166
16442
63486
45881
73124
556674
18
722
2262
8047
8783
7877
29969
09718
61963
22076
74880
19920
54727
71935
59695
19391
20729
744566
72
008
8256
6817
5787
6656
25026
42757
34323
22749
51245
39594
67521
23969
07887
90349
29030
952227
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Long An siêu tốc, soạn XSLA gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Phước siêu tốc, soạn XSBP gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Hậu Giang siêu tốc, soạn XSHG gửi 8177(1500đ/sms)
TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Thiết bị của bạn có thể xem được tỉnh !!!

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
0,4 0 0,7,7
3 1 4,2
3,5,1 2 9,4,5
9 3 2,4,1
3,1,2 4 0
6,8,2 5 2
- 6 8,5
0,0 7 -
6,9 8 5
2 9 3,8
Long An
Chục Số Đơn Vị
9 0 9
5,8 1 -
8,4 2 7,4
- 3 -
7,7,2,7 4 5,7,2
5,4 5 5,1
7,6,8 6 6
2,4 7 6,4,4,4
8 8 8,2,6,1
0 9 0
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
8,2 0 -
9 1 8,8
2,6 2 2,0,7,9
8,6 3 5
- 4 7
3,9 5 -
7,6 6 2,9,3,6
4,7,2 7 7,6
1,1 8 3,0
6,2 9 5,1
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
3 0 8
2 1 7
7 2 6,3,1,7
2 3 0
9 4 9,5,9
4 5 6,6,7
5,5,2 6 9
1,8,5,8,2 7 2
0 8 7,7
4,6,4 9 4

Mở thưởng Thứ sáu ngày 22/03/2019
GiảiVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
89
795
2337
7707
9372
9104
00619
76995
90889
60125
51829
96419
58182
40727
47814
19924
11797
820567
85
786
7561
3965
1396
9434
01052
53141
14258
99597
28109
34574
66645
78240
73566
13467
65389
763984
13
425
3375
1705
5861
4082
04837
77467
12222
55596
18879
04526
40569
77866
73977
08208
47489
577082
Nhận KQXS Vĩnh Long siêu tốc, soạn XSVL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Dương siêu tốc, soạn XSBD gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Trà Vinh siêu tốc, soạn XSTV gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
- 0 7,4
- 1 9,9,4
7,8 2 5,9,7,4
- 3 7
0,1,2 4 -
9,9,2 5 -
- 6 7
3,0,2,9,6 7 2
- 8 9,9,2
8,1,8,2,1 9 5,5,7
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
4 0 9
6,4 1 -
5 2 -
- 3 4
3,7,8 4 1,5,0
8,6,4 5 2,8
8,9,6 6 1,5,6,7
9,6 7 4
5 8 5,6,9,4
0,8 9 6,7
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
- 0 5,8
6 1 3
8,2,8 2 5,2,6
1 3 7
- 4 -
2,7,0 5 -
9,2,6 6 1,7,9,6
3,6,7 7 5,9,7
0 8 2,9,2
7,6,8 9 6

Mở thưởng Thứ năm ngày 21/03/2019
GiảiTây NinhAn GiangBình Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
10
165
6075
9947
8232
2930
04625
17322
44479
23683
87093
23513
85680
91762
48704
85153
51215
818548
31
916
2237
7863
9036
7061
21488
63722
46666
62809
05525
79855
55971
64940
01942
67558
75194
301299
95
971
9061
8719
2567
7970
81818
46099
82346
18573
60181
09502
09172
39747
87422
16966
93338
915471
Nhận KQXS Tây Ninh siêu tốc, soạn XSTN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS An Giang siêu tốc, soạn XSAG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Thuận siêu tốc, soạn XSBTH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
1,3,8 0 4
- 1 0,3,5
3,2,6 2 5,2
8,9,1,5 3 2,0
0 4 7,8
6,7,2,1 5 3
- 6 5,2
4 7 5,9
4 8 3,0
7 9 3
An Giang
Chục Số Đơn Vị
4 0 9
3,6,7 1 6
2,4 2 2,5
6 3 1,7,6
9 4 0,2
2,5 5 5,8
1,3,6 6 3,1,6
3 7 1
8,5 8 8
0,9 9 4,9
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
7 0 2
7,6,8,7 1 9,8
0,7,2 2 2
7 3 8
- 4 6,7
9 5 -
4,6 6 1,7,6
6,4 7 1,0,3,2,1
1,3 8 1
1,9 9 5,9

Mở thưởng Thứ tư ngày 20/03/2019
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
44
255
2166
5841
6938
7685
44825
21841
06393
08799
08941
57953
01518
77282
56873
16247
64375
333193
77
254
4200
0951
2068
1086
85629
90197
76429
57349
52405
65909
55639
60718
34281
61284
20684
728327
38
550
6730
6099
0866
6536
85777
24772
70647
50933
28778
41796
61049
37944
56089
48098
67650
705456
Nhận KQXS Đồng Nai siêu tốc, soạn XSDN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cần Thơ siêu tốc, soạn XSCT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Sóc Trăng siêu tốc, soạn XSST gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
4,4,4 1 8
8 2 5
9,5,7,9 3 8
4 4 4,1,1,1,7
5,8,2,7 5 5,3
6 6 6
4 7 3,5
3,1 8 5,2
9 9 3,9,3
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
0 0 0,5,9
5,8 1 8
- 2 9,9,7
- 3 9
5,8,8 4 9
0 5 4,1
8 6 8
7,9,2 7 7
6,1 8 6,1,4,4
2,2,4,0,3 9 7
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
5,3,5 0 -
- 1 -
7 2 -
3 3 8,0,6,3
4 4 7,9,4
- 5 0,0,6
6,3,9,5 6 6
7,4 7 7,2,8
3,7,9 8 9
9,4,8 9 9,6,8

Mở thưởng Thứ ba ngày 19/03/2019
GiảiBến TreVũng TàuBạc Liêu
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
34
928
4960
4153
1548
2764
39797
44409
91593
24170
28591
03325
78996
62168
14026
34777
61347
754023
35
856
4673
9899
3088
0344
94965
68317
86759
60924
60250
66181
24157
94185
85352
58860
56278
837315
25
344
9662
3138
8246
7475
58331
15556
51519
88673
43090
27603
39763
50359
79959
77861
43700
210528
Nhận KQXS Bến Tre siêu tốc, soạn XSBT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Vũng Tàu siêu tốc, soạn XSVT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bạc Liêu siêu tốc, soạn XSBL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
6,7 0 9
9 1 -
- 2 8,5,6,3
5,9,2 3 4
3,6 4 8,7
2 5 3
9,2 6 0,4,8
9,7,4 7 0,7
2,4,6 8 -
0 9 7,3,1,6
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
5,6 0 -
8 1 7,5
5 2 4
7 3 5
4,2 4 4
3,6,8,1 5 6,9,0,7,2
5 6 5,0
1,5 7 3,8
8,7 8 8,1,5
9,5 9 9
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
9,0 0 3,0
3,6 1 9
6 2 5,8
7,0,6 3 8,1
4 4 4,6
2,7 5 6,9,9
4,5 6 2,3,1
- 7 5,3
3,2 8 -
1,5,5 9 0

Mở thưởng Thứ hai ngày 18/03/2019
GiảiTP HCMĐồng ThápCà Mau
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
61
823
8292
7291
4693
6563
71830
62887
97636
68648
05888
65372
44559
91097
56483
11338
12245
516760
56
185
8365
0990
5636
7106
83438
61392
73738
24520
70452
33475
86884
66001
41325
08714
97931
397520
05
418
8124
3259
8078
7112
97971
82094
41374
05787
81922
34624
73616
75709
56944
82648
06202
896810
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đồng Tháp siêu tốc, soạn XSDT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cà Mau siêu tốc, soạn XSCM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
3,6 0 -
6,9 1 -
9,7 2 3
2,9,6,8 3 0,6,8
- 4 8,5
4 5 9
3 6 1,3,0
8,9 7 2
4,8,3 8 7,8,3
5 9 2,1,3,7
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
9,2,2 0 6,1
0,3 1 4
9,5 2 0,5,0
- 3 6,8,8,1
8,1 4 -
8,6,7,2 5 6,2
5,3,0 6 5
- 7 5
3,3 8 5,4
- 9 0,2
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
1 0 5,9,2
7 1 8,2,6,0
1,2,0 2 4,2,4
- 3 -
2,9,7,2,4 4 4,8
0 5 9
1 6 -
8 7 8,1,4
1,7,4 8 7
5,0 9 4

Mở thưởng Chủ nhật ngày 17/03/2019
GiảiTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
27
139
8623
8477
8101
0821
07368
69789
86141
55358
59821
35447
46036
95529
65208
32170
97003
241442
50
482
9617
7826
3273
0295
01999
82892
68646
38025
99443
76095
35258
48432
07669
49735
42836
947038
91
196
4786
0752
2699
3848
46559
03390
72375
71203
10403
70376
73162
44043
60573
84446
65575
970452
Nhận KQXS Tiền Giang siêu tốc, soạn XSTG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kiên Giang siêu tốc, soạn XSKG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đà Lạt siêu tốc, soạn XSDL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
7 0 1,8,3
0,2,4,2 1 -
4 2 7,3,1,1,9
2,0 3 9,6
- 4 1,7,2
- 5 8
3 6 8
2,7,4 7 7,0
6,5,0 8 9
3,8,2 9 -
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
5 0 -
- 1 7
8,9,3 2 6,5
7,4 3 2,5,6,8
- 4 6,3
9,2,9,3 5 0,8
2,4,3 6 9
1 7 3
5,3 8 2
9,6 9 5,9,2,5
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
9 0 3,3
9 1 -
5,6,5 2 -
0,0,4,7 3 -
- 4 8,3,6
7,7 5 2,9,2
9,8,7,4 6 2
- 7 5,6,3,5
4 8 6
9,5 9 1,6,9,0