Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
67
834
9112
5087
7750
8488
18782
30251
05808
34202
71522
99396
06575
01328
92635
72465
11370
325576
58
477
0876
7857
3922
0638
26380
52263
85666
66988
20691
54025
54769
56335
55484
23992
26455
922234
03
655
4386
9571
4615
4691
08775
64158
12801
72242
53807
81468
00301
92449
49262
51709
01738
339619
Nhận KQXS Tiền Giang siêu tốc, soạn XSTG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kiên Giang siêu tốc, soạn XSKG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đà Lạt siêu tốc, soạn XSDL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
5,7 0 8,2
5 1 2
1,8,0,2 2 2,8
- 3 4,5
3 4 -
7,3,6 5 0,1
9,7 6 7,5
6,8 7 5,0,6
8,0,2 8 7,8,2
- 9 6
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
8 0 -
9 1 -
2,9 2 2,5
6 3 8,5,4
8,3 4 -
2,3,5 5 8,7,5
7,6 6 3,6,9
7,5 7 7,6
5,3,8 8 0,8,4
6 9 1,2
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
- 0 3,1,7,1,9
7,9,0,0 1 5,9
4,6 2 -
0 3 8
- 4 2,9
5,1,7 5 5,8
8 6 8,2
0 7 1,5
5,6,3 8 6
4,0,1 9 1

Mở thưởng Thứ bảy ngày 19/01/2019
GiảiTP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
69
887
0775
8459
4102
7169
93447
83466
32212
56248
12299
07371
50394
60767
76286
15198
76692
068479
38
661
1137
7029
5754
1049
44147
02239
62344
39496
35432
86230
63893
66282
72876
42568
07590
265867
29
609
5397
2357
6295
8060
64485
29179
92495
53201
75001
29650
37016
56452
41362
61703
59762
033769
08
461
2882
1551
5909
7832
00103
15702
47106
83851
90897
25168
99690
28758
26604
68417
44533
303014
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Long An siêu tốc, soạn XSLA gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Phước siêu tốc, soạn XSBP gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Hậu Giang siêu tốc, soạn XSHG gửi 8177(1500đ/sms)
TP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Thiết bị của bạn có thể xem được tỉnh !!!

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
- 0 2
7 1 2
0,1,9 2 -
- 3 -
9 4 7,8
7 5 9
6,8 6 9,9,6,7
8,4,6 7 5,1,9
4,9 8 7,6
6,5,6,9,7 9 9,4,8,2
Long An
Chục Số Đơn Vị
3,9 0 -
6 1 -
3,8 2 9
9 3 8,7,9,2,0
5,4 4 9,7,4
- 5 4
9,7 6 1,8,7
3,4,6 7 6
3,6 8 2
2,4,3 9 6,3,0
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
6,5 0 9,1,1,3
0,0 1 6
5,6,6 2 9
0 3 -
- 4 -
9,8,9 5 7,0,2
1 6 0,2,2,9
9,5 7 9
- 8 5
2,0,7,6 9 7,5,5
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
9 0 8,9,3,2,6,4
6,5,5 1 7,4
8,3,0 2 -
0,3 3 2,3
0,1 4 -
- 5 1,1,8
0 6 1,8
9,1 7 -
0,6,5 8 2
0 9 7,0

Mở thưởng Thứ sáu ngày 18/01/2019
GiảiVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
40
991
8853
7259
8196
2442
60394
32976
26028
95969
80454
86910
23571
35347
03590
84729
98073
461407
80
592
9620
6208
2882
2592
91761
06520
37250
76593
49820
67107
92902
71362
49602
87371
85027
284914
02
968
6936
4260
3837
1475
61311
04839
83513
60154
13691
74264
11466
61576
48622
32421
05466
320203
Nhận KQXS Vĩnh Long siêu tốc, soạn XSVL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Dương siêu tốc, soạn XSBD gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Trà Vinh siêu tốc, soạn XSTV gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
4,1,9 0 7
9,7 1 0
4 2 8,9
5,7 3 -
9,5 4 0,2,7
- 5 3,9,4
9,7 6 9
4,0 7 6,1,3
2 8 -
5,6,2 9 1,6,4,0
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
8,2,2,5,2 0 8,7,2,2
6,7 1 4
9,8,9,0,6,0 2 0,0,0,7
9 3 -
1 4 -
- 5 0
- 6 1,2
0,2 7 1
0 8 0,2
- 9 2,2,3
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
6 0 2,3
1,9,2 1 1,3
0,2 2 2,1
1,0 3 6,7,9
5,6 4 -
7 5 4
3,6,7,6 6 8,0,4,6,6
3 7 5,6
6 8 -
3 9 1

Mở thưởng Thứ năm ngày 17/01/2019
GiảiTây NinhAn GiangBình Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
45
513
6573
5126
3235
4127
46418
48237
01405
21957
97761
24124
16187
49358
71977
54570
94405
371926
24
061
2742
6546
0694
7063
18353
91282
16142
32860
08853
67217
37591
52365
93537
19776
49448
826694
38
824
1167
0847
9257
9661
27963
18239
67138
99426
98485
49511
77023
65828
43967
21220
72262
465444
Nhận KQXS Tây Ninh siêu tốc, soạn XSTN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS An Giang siêu tốc, soạn XSAG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Thuận siêu tốc, soạn XSBTH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
7 0 5,5
6 1 3,8
- 2 6,7,4,6
1,7 3 5,7
2 4 5
4,3,0,0 5 7,8
2,2 6 1
2,3,5,8,7 7 3,7,0
1,5 8 7
- 9 -
An Giang
Chục Số Đơn Vị
6 0 -
6,9 1 7
4,8,4 2 4
6,5,5 3 7
2,9,9 4 2,6,2,8
6 5 3,3
4,7 6 1,3,0,5
1,3 7 6
4 8 2
- 9 4,1,4
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
2 0 -
6,1 1 1
6 2 4,6,3,8,0
6,2 3 8,9,8
2,4 4 7,4
8 5 7
2 6 7,1,3,7,2
6,4,5,6 7 -
3,3,2 8 5
3 9 -

Mở thưởng Thứ tư ngày 16/01/2019
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
21
477
6970
8124
7209
4434
70084
99124
95221
13223
61118
97727
92605
74824
77119
56193
81947
128282
50
635
3308
4104
8547
8508
77241
87096
35660
56282
46180
10993
89505
00854
77160
29027
22615
105296
85
067
6122
8459
4947
6975
21496
87516
50119
76209
41398
08051
28396
86928
53992
72403
11397
624713
Nhận KQXS Đồng Nai siêu tốc, soạn XSDN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cần Thơ siêu tốc, soạn XSCT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Sóc Trăng siêu tốc, soạn XSST gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
7 0 9,5
2,2 1 8,9
8 2 1,4,4,1,3,7,4
2,9 3 4
2,3,8,2,2 4 7
0 5 -
- 6 -
7,2,4 7 7,0
1 8 4,2
0,1 9 3
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
5,6,8,6 0 8,4,8,5
4 1 5
8 2 7
9 3 5
0,5 4 7,1
3,0,1 5 0,4
9,9 6 0,0
4,2 7 -
0,0 8 2,0
- 9 6,3,6
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
- 0 9,3
5 1 6,9,3
2,9 2 2,8
0,1 3 -
- 4 7
8,7 5 9,1
9,1,9 6 7
6,4,9 7 5
9,2 8 5
5,1,0 9 6,8,6,2,7

Mở thưởng Thứ ba ngày 15/01/2019
GiảiBến TreVũng TàuBạc Liêu
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
75
309
4095
7814
5157
1174
32918
65027
56442
87138
81298
77338
66076
09739
18439
24482
08251
939854
01
886
9331
5758
6316
6877
33794
00079
30599
61696
74121
85628
00147
35984
45774
53714
90523
668132
17
814
9623
2166
4293
9722
30516
87927
33386
52207
48598
23723
72733
71127
07388
53123
51208
146217
Nhận KQXS Bến Tre siêu tốc, soạn XSBT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Vũng Tàu siêu tốc, soạn XSVT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bạc Liêu siêu tốc, soạn XSBL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
- 0 9
5 1 4,8
4,8 2 7
- 3 8,8,9,9
1,7,5 4 2
7,9 5 7,1,4
7 6 -
5,2 7 5,4,6
1,3,9,3 8 2
0,3,3 9 5,8
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
- 0 1
0,3,2 1 6,4
3 2 1,8,3
2 3 1,2
9,8,7,1 4 7
- 5 8
8,1,9 6 -
7,4 7 7,9,4
5,2 8 6,4
7,9 9 4,9,6
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
- 0 7,8
- 1 7,4,6,7
2 2 3,2,7,3,7,3
2,9,2,3,2 3 3
1 4 -
- 5 -
6,1,8 6 6
1,2,0,2,1 7 -
9,8,0 8 6,8
- 9 3,8

Mở thưởng Thứ hai ngày 14/01/2019
GiảiTP HCMĐồng ThápCà Mau
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
46
532
5121
0527
2969
2496
13009
14277
77656
83096
99027
58173
36635
16474
49612
35083
45382
021420
02
217
2466
6184
1716
1221
56389
00623
05912
29743
88418
62514
27731
27071
75603
58204
30251
760561
27
479
4517
6886
2524
8526
48449
06088
59450
39373
37988
84521
52813
97962
13990
43851
75634
017718
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đồng Tháp siêu tốc, soạn XSDT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cà Mau siêu tốc, soạn XSCM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
2 0 9
2 1 2
3,1,8 2 1,7,7,0
7,8 3 2,5
7 4 6
3 5 6
4,9,5,9 6 9
2,7,2 7 7,3,4
- 8 3,2
6,0 9 6,6
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
- 0 2,3,4
2,3,7,5,6 1 7,6,2,8,4
0,1 2 1,3
2,4,0 3 1
8,1,0 4 3
- 5 1
6,1 6 6,1
1 7 1
1 8 4,9
8 9 -
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
5,9 0 -
2,5 1 7,3,8
6 2 7,4,6,1
7,1 3 4
2,3 4 9
- 5 0,1
8,2 6 2
2,1 7 9,3
8,8,1 8 6,8,8
7,4 9 0