Giải TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
44
627
6052
9569
0001
8684
78226
32353
99117
45671
75128
69303
60060
94274
36161
24898
91814
580743
78
172
2809
7721
0394
6654
35033
23771
79044
01612
08507
79322
87876
22384
29108
92965
04276
261785
63
729
9405
8308
0519
7983
08688
98774
94453
44154
45276
33255
03812
80323
70560
95970
13496
109532
81
415
7207
1227
1877
5526
31318
34989
50128
00683
37920
70483
94811
97200
87087
72935
46886
656772
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Long An siêu tốc, soạn XSLA gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Phước siêu tốc, soạn XSBP gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Hậu Giang siêu tốc, soạn XSHG gửi 8177(1500đ/sms)
TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Thiết bị của bạn có thể xem được tỉnh !!!

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
6 0 1,3
0,7,6 1 7,4
5 2 7,6,8
5,0,4 3 -
4,8,7,1 4 4,3
- 5 2,3
2 6 9,0,1
2,1 7 1,4
2,9 8 4
6 9 8
Long An
Chục Số Đơn Vị
- 0 9,7,8
2,7 1 2
7,1,2 2 1,2
3 3 3
9,5,4,8 4 4
6,8 5 4
7,7 6 5
0 7 8,2,1,6,6
7,0 8 4,5
0 9 4
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
6,7 0 5,8
- 1 9,2
1,3 2 9,3
6,8,5,2 3 2
7,5 4 -
0,5 5 3,4,5
7,9 6 3,0
- 7 4,6,0
0,8 8 3,8
2,1 9 6
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
2,0 0 7,0
8,1 1 5,8,1
7 2 7,6,8,0
8,8 3 5
- 4 -
1,3 5 -
2,8 6 -
0,2,7,8 7 7,2
1,2 8 1,9,3,3,7,6
8 9 -

Mở thưởng Thứ sáu ngày 18/10/2019
GiảiVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
82
961
7692
2193
9148
7010
85620
82231
40666
08702
29650
78612
05657
54142
32963
51779
33429
099009
95
931
8891
0798
1765
1071
88088
34668
33223
84421
64429
57438
63456
94152
12948
13815
66685
047391
06
710
2260
0689
8399
9408
34655
62476
75745
68353
44479
68477
88250
36647
17800
12300
68033
515285
Nhận KQXS Vĩnh Long siêu tốc, soạn XSVL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Dương siêu tốc, soạn XSBD gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Trà Vinh siêu tốc, soạn XSTV gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
1,2,5 0 2,9
6,3 1 0,2
8,9,0,1,4 2 0,9
9,6 3 1
- 4 8,2
- 5 0,7
6 6 1,6,3
5 7 9
4 8 2
7,2,0 9 2,3
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
3,9,7,2,9 1 5
5 2 3,1,9
2 3 1,8
- 4 8
9,6,1,8 5 6,2
5 6 5,8
- 7 1
9,8,6,3,4 8 8,5
2 9 5,1,8,1
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
1,6,5,0,0 0 6,8,0,0
- 1 0
- 2 -
5,3 3 3
- 4 5,7
5,4,8 5 5,3,0
0,7 6 0
7,4 7 6,9,7
0 8 9,5
8,9,7 9 9

Mở thưởng Thứ năm ngày 17/10/2019
GiảiTây NinhAn GiangBình Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
89
672
3448
6493
1672
4117
73723
99034
98001
16141
18693
74577
30816
36188
22673
23454
59981
764717
92
553
8122
6692
1647
8452
60186
61586
67956
65404
19193
70929
00485
57864
67267
47693
33271
366563
34
371
6001
2815
4468
9391
88784
34842
04894
65978
86470
93628
15663
29926
00911
61795
04200
328812
Nhận KQXS Tây Ninh siêu tốc, soạn XSTN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS An Giang siêu tốc, soạn XSAG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Thuận siêu tốc, soạn XSBTH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
- 0 1
0,4,8 1 7,6,7
7,7 2 3
9,2,9,7 3 4
3,5 4 8,1
- 5 4
1 6 -
1,7,1 7 2,2,7,3
4,8 8 9,8,1
8 9 3,3
An Giang
Chục Số Đơn Vị
- 0 4
7 1 -
9,2,9,5 2 2,9
5,9,9,6 3 -
0,6 4 7
8 5 3,2,6
8,8,5 6 4,7,3
4,6 7 1
- 8 6,6,5
2 9 2,2,3,3
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
7,0 0 1,0
7,0,9,1 1 5,1,2
4,1 2 8,6
6 3 4
3,8,9 4 2
1,9 5 -
2 6 8,3
- 7 1,8,0
6,7,2 8 4
- 9 1,4,5

Mở thưởng Thứ tư ngày 16/10/2019
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
88
967
0300
4134
9324
5457
46271
65641
45421
94783
90773
46734
71101
69844
73971
18060
47929
639902
57
909
9462
4787
9344
7842
05424
64929
21988
63568
90643
62690
57274
70010
74450
69426
00961
432911
78
814
5456
5197
0363
4641
67802
34176
88326
55187
20879
93566
63344
18924
98502
37107
34397
145776
Nhận KQXS Đồng Nai siêu tốc, soạn XSDN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cần Thơ siêu tốc, soạn XSCT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Sóc Trăng siêu tốc, soạn XSST gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
0,6 0 0,1,2
7,4,2,0,7 1 -
0 2 4,1,9
8,7 3 4,4
3,2,3,4 4 1,4
- 5 7
- 6 7,0
6,5 7 1,3,1
8 8 8,3
2 9 -
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
9,1,5 0 9
6,1 1 0,1
6,4 2 4,9,6
4 3 -
4,2,7 4 4,2,3
- 5 7,0
2 6 2,8,1
5,8 7 4
8,6 8 7,8
0,2 9 0
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
- 0 2,2,7
4 1 4
0,0 2 6,4
6 3 -
1,4,2 4 1,4
- 5 6
5,7,2,6,7 6 3,6
9,8,0,9 7 8,6,9,6
7 8 7
7 9 7,7

Mở thưởng Thứ ba ngày 15/10/2019
GiảiBến TreVũng TàuBạc Liêu
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
67
000
8657
9696
5723
0228
75143
99753
35076
35399
65015
63567
37905
66223
46499
15573
59574
597957
78
935
6333
4759
3842
9406
89125
51222
36767
22668
17298
65585
82162
60287
65027
61431
77834
042235
42
759
4752
1243
2023
6332
47366
11661
36161
24443
83012
39401
84213
95868
68798
48400
87671
411250
Nhận KQXS Bến Tre siêu tốc, soạn XSBT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Vũng Tàu siêu tốc, soạn XSVT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bạc Liêu siêu tốc, soạn XSBL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
0 0 0,5
- 1 5
- 2 3,8,3
2,4,5,2,7 3 -
7 4 3
1,0 5 7,3,7
9,7 6 7,7
6,5,6,5 7 6,3,4
2 8 -
9,9 9 6,9,9
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
- 0 6
3 1 -
4,2,6 2 5,2,7
3 3 5,3,1,4,5
3 4 2
3,2,8,3 5 9
0 6 7,8,2
6,8,2 7 8
7,6,9 8 5,7
5 9 8
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
0,5 0 1,0
6,6,0,7 1 2,3
4,5,3,1 2 3
4,2,4,1 3 2
- 4 2,3,3
- 5 9,2,0
6 6 6,1,1,8
- 7 1
6,9 8 -
5 9 8

Mở thưởng Thứ hai ngày 14/10/2019
GiảiTP HCMĐồng ThápCà Mau
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
99
152
0705
0115
7204
4291
15526
42882
72995
51028
54877
23580
20002
69205
05899
82752
15877
016366
67
172
7069
2974
6476
8153
47681
07784
81690
22994
18111
61685
17541
63921
18895
26469
00938
601993
46
673
6569
5286
2862
9768
50457
75311
20285
53393
03638
83144
81905
48825
40930
63799
86459
513397
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đồng Tháp siêu tốc, soạn XSDT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cà Mau siêu tốc, soạn XSCM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
8 0 5,4,2,5
9 1 5
5,8,0,5 2 6,8
- 3 -
0 4 -
0,1,9,0 5 2,2
2,6 6 6
7,7 7 7,7
2 8 2,0
9,9 9 9,1,5,9
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
9 0 -
8,1,4,2 1 1
7 2 1
5,9 3 8
7,8,9 4 1
8,9 5 3
7 6 7,9,9
6 7 2,4,6
3 8 1,4,5
6,6 9 0,4,5,3
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
3 0 5
1 1 1
6 2 5
7,9 3 8,0
4 4 6,4
8,0,2 5 7,9
4,8 6 9,2,8
5,9 7 3
6,3 8 6,5
6,9,5 9 3,9,7

Mở thưởng Chủ nhật ngày 13/10/2019
GiảiTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
49
230
7461
5306
2264
5708
97291
12533
21673
11390
84145
95248
58299
84114
92763
36987
54871
688894
30
613
5280
2901
9950
2263
81093
21489
68458
92926
33419
14754
16036
73795
83465
65594
65793
227859
96
061
7849
2009
1131
4669
83403
12091
33286
93644
79231
69556
76016
15016
52051
26030
10618
845597
Nhận KQXS Tiền Giang siêu tốc, soạn XSTG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kiên Giang siêu tốc, soạn XSKG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đà Lạt siêu tốc, soạn XSDL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
3,9 0 6,8
6,9,7 1 4
- 2 -
3,7,6 3 0,3
6,1,9 4 9,5,8
4 5 -
0 6 1,4,3
8 7 3,1
0,4 8 7
4,9 9 1,0,9,4
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
3,8,5 0 1
0 1 3,9
- 2 6
1,6,9,9 3 0,6
5,9 4 -
9,6 5 0,8,4,9
2,3 6 3,5
- 7 -
5 8 0,9
8,1,5 9 3,5,4,3
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
3 0 9,3
6,3,9,3,5 1 6,6,8
- 2 -
0 3 1,1,0
4 4 9,4
- 5 6,1
9,8,5,1,1 6 1,9
9 7 -
1 8 6
4,0,6 9 6,1,7