Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
43
856
0737
6826
2600
3730
56608
74592
80269
82876
65176
29468
50862
05073
67920
78995
85736
512653
92
121
8861
5957
8501
9190
76180
10226
92347
25959
73232
93042
19816
34037
07684
95808
52661
807683
92
116
3607
3824
5128
5536
73287
66958
50656
67873
53462
41713
47996
95065
79693
29267
97903
015949
Nhận KQXS Tiền Giang siêu tốc, soạn XSTG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kiên Giang siêu tốc, soạn XSKG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đà Lạt siêu tốc, soạn XSDL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
0,3,2 0 0,8
- 1 -
9,6 2 6,0
4,7,5 3 7,0,6
- 4 3
9 5 6,3
5,2,7,7,3 6 9,8,2
3 7 6,6,3
0,6 8 -
6 9 2,5
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
9,8 0 1,8
2,6,0,6 1 6
9,3,4 2 1,6
8 3 2,7
8 4 7,2
- 5 7,9
2,1 6 1,1
5,4,3 7 -
0 8 0,4,3
5 9 2,0
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
- 0 7,3
- 1 6,3
9,6 2 4,8
7,1,9,0 3 6
2 4 9
6 5 8,6
1,3,5,9 6 2,5,7
0,8,6 7 3
2,5 8 7
4 9 2,6,3

Mở thưởng Thứ bảy ngày 17/11/2018
GiảiTP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
37
315
6013
5058
4481
4035
34703
83463
26076
56405
29858
59269
63193
01153
86122
95170
95932
284513
73
444
4315
7446
0930
4238
77149
53764
03922
45437
89492
66879
98092
94794
97673
68218
73897
465810
42
665
5003
9802
4722
2280
62262
53610
86728
71203
74897
04398
76571
62952
92496
88886
85903
720492
13
191
4459
3924
5303
0094
60785
62382
93086
85856
35049
82352
51128
61189
18082
82081
57366
368908
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Long An siêu tốc, soạn XSLA gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Phước siêu tốc, soạn XSBP gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Hậu Giang siêu tốc, soạn XSHG gửi 8177(1500đ/sms)
TP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Thiết bị của bạn có thể xem được tỉnh !!!

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
7 0 3,5
8 1 5,3,3
2,3 2 2
1,0,6,9,5,1 3 7,5,2
- 4 -
1,3,0 5 8,8,3
7 6 3,9
3 7 6,0
5,5 8 1
6 9 3
Long An
Chục Số Đơn Vị
3,1 0 -
- 1 5,8,0
2,9,9 2 2
7,7 3 0,8,7
4,6,9 4 4,6,9
1 5 -
4 6 4
3,9 7 3,9,3
3,1 8 -
4,7 9 2,2,4,7
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
8,1 0 3,2,3,3
7 1 0
4,0,2,6,5,9 2 2,8
0,0,0 3 -
- 4 2
6 5 2
9,8 6 5,2
9 7 1
2,9 8 0,6
- 9 7,8,6,2
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
- 0 3,8
9,8 1 3
8,5,8 2 4,8
1,0 3 -
2,9 4 9
8 5 9,6,2
8,5,6 6 6
- 7 -
2,0 8 5,2,6,9,2,1
5,4,8 9 1,4

Mở thưởng Thứ sáu ngày 16/11/2018
GiảiVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
07
585
9880
5654
7106
8143
14046
31746
71662
42823
06365
31595
78475
21131
29126
60822
44057
875036
85
453
7888
6774
9062
0447
42923
66533
54323
01749
44161
47580
20624
79637
09358
66155
07665
502706
83
372
7628
4958
5978
1722
75777
96080
75615
80150
92430
11054
46050
55526
90916
51149
16695
993181
Nhận KQXS Vĩnh Long siêu tốc, soạn XSVL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Dương siêu tốc, soạn XSBD gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Trà Vinh siêu tốc, soạn XSTV gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
8 0 7,6
3 1 -
6,2 2 3,6,2
4,2 3 1,6
5 4 3,6,6
8,6,9,7 5 4,7
0,4,4,2,3 6 2,5
0,5 7 5
- 8 5,0
- 9 5
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
8 0 6
6 1 -
6 2 3,3,4
5,2,3,2 3 3,7
7,2 4 7,9
8,5,6 5 3,8,5
0 6 2,1,5
4,3 7 4
8,5 8 5,8,0
4 9 -
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
8,5,3,5 0 -
8 1 5,6
7,2 2 8,2,6
8 3 0
5 4 9
1,9 5 8,0,4,0
2,1 6 -
7 7 2,8,7
2,5,7 8 3,0,1
4 9 5

Mở thưởng Thứ năm ngày 15/11/2018
GiảiTây NinhAn GiangBình Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
72
082
9796
8974
2075
7115
49488
44469
41200
42167
50395
27720
84388
71490
96061
20310
55463
282969
98
509
0232
2456
1797
9101
54057
07512
99920
10516
03653
38095
30851
28316
81159
56027
87460
765280
94
366
5324
0186
2832
2595
43569
52436
49727
96124
43935
11382
60590
47153
28257
17525
37731
647718
Nhận KQXS Tây Ninh siêu tốc, soạn XSTN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS An Giang siêu tốc, soạn XSAG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Thuận siêu tốc, soạn XSBTH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
0,2,9,1 0 0
6 1 5,0
7,8 2 0
6 3 -
7 4 -
7,1,9 5 -
9 6 9,7,1,3,9
6 7 2,4,5
8,8 8 2,8,8
6,6 9 6,5,0
An Giang
Chục Số Đơn Vị
2,6,8 0 9,1
0,5 1 2,6,6
3,1 2 0,7
5 3 2
- 4 -
9 5 6,7,3,1,9
5,1,1 6 0
9,5,2 7 -
9 8 0
0,5 9 8,7,5
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
9 0 -
3 1 8
3,8 2 4,7,4,5
5 3 2,6,5,1
9,2,2 4 -
9,3,2 5 3,7
6,8,3 6 6,9
2,5 7 -
1 8 6,2
6 9 4,5,0

Mở thưởng Thứ tư ngày 14/11/2018
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
44
877
7987
8502
1968
8543
88567
91653
22915
18829
63449
99822
41789
82568
37688
33711
96401
062470
22
733
0233
1531
6814
8202
41467
31970
56177
79734
40263
24036
55068
14069
16341
33139
01326
053035
53
138
7538
9022
6858
5050
55879
66695
09081
23407
89139
56224
38862
40337
02955
96113
55135
015409
Nhận KQXS Đồng Nai siêu tốc, soạn XSDN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cần Thơ siêu tốc, soạn XSCT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Sóc Trăng siêu tốc, soạn XSST gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
7 0 2,1
1,0 1 5,1
0,2 2 9,2
4,5 3 -
4 4 4,3,9
1 5 3
- 6 8,7,8
7,8,6 7 7,0
6,6,8 8 7,9,8
2,4,8 9 -
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
7 0 2
3,4 1 4
2,0 2 2,6
3,3,6 3 3,3,1,4,6,9,5
1,3 4 1
3 5 -
3,2 6 7,3,8,9
6,7 7 0,7
6 8 -
6,3 9 -
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
5 0 7,9
8 1 3
2,6 2 2,4
5,1 3 8,8,9,7,5
2 4 -
9,5,3 5 3,8,0,5
- 6 2
0,3 7 9
3,3,5 8 1
7,3,0 9 5

Mở thưởng Thứ ba ngày 13/11/2018
GiảiBến TreVũng TàuBạc Liêu
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
04
430
4790
6364
5739
7419
52276
50680
33419
36614
73642
31146
50365
96105
04125
66035
54262
788472
00
979
0867
4296
9649
9709
65682
77811
37365
28542
75735
94310
12688
40618
40796
70572
92405
469795
12
584
7278
0642
5207
2047
52454
73044
60237
35086
16822
78158
76976
60274
27108
27250
93537
631826
Nhận KQXS Bến Tre siêu tốc, soạn XSBT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Vũng Tàu siêu tốc, soạn XSVT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bạc Liêu siêu tốc, soạn XSBL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
3,9,8 0 4,5
- 1 9,9,4
4,6,7 2 5
- 3 0,9,5
0,6,1 4 2,6
6,0,2,3 5 -
7,4 6 4,5,2
- 7 6,2
- 8 0
3,1,1 9 0
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
0,1 0 0,9,5
1 1 1,0,8
8,4,7 2 -
- 3 5
- 4 9,2
6,3,0,9 5 -
9,9 6 7,5
6 7 9,2
8,1 8 2,8
7,4,0 9 6,6,5
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
5 0 7,8
- 1 2
1,4,2 2 2,6
- 3 7,7
8,5,4,7 4 2,7,4
- 5 4,8,0
8,7,2 6 -
0,4,3,3 7 8,6,4
7,5,0 8 4,6
- 9 -

Mở thưởng Thứ hai ngày 12/11/2018
GiảiTP HCMĐồng ThápCà Mau
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
39
643
3646
5529
9653
4203
63618
47773
42214
69754
68774
63812
58544
02213
42598
41245
60120
567054
03
208
5788
4075
0585
7214
27557
70702
39497
64686
10671
23098
63792
27168
62843
01224
10098
141230
07
176
5127
2107
9147
0099
24000
44374
67620
07520
46911
25183
72423
66967
64739
66055
76899
273100
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đồng Tháp siêu tốc, soạn XSDT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cà Mau siêu tốc, soạn XSCM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
2 0 3
- 1 8,4,2,3
1 2 9,0
4,5,0,7,1 3 9
1,5,7,4,5 4 3,6,4,5
4 5 3,4,4
4 6 -
- 7 3,4
1,9 8 -
3,2 9 8
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
3 0 3,8,2
7 1 4
0,9 2 4
0,4 3 0
1,2 4 3
7,8 5 7
8 6 8
5,9 7 5,1
0,8,9,6,9 8 8,5,6
- 9 7,8,2,8
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
0,2,2,0 0 7,7,0,0
1 1 1
- 2 7,0,0,3
8,2 3 9
7 4 7
5 5 5
7 6 7
0,2,0,4,6 7 6,4
- 8 3
9,3,9 9 9,9