Giải TP HCM Đồng Tháp Cà Mau
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
67
681
8465
7091
5032
6329
84819
58924
38198
63449
26315
75972
30626
79670
00612
00903
96365
058352
04
919
2265
8000
2095
5631
49618
15768
54250
93495
65639
81435
68721
60252
26651
80621
79590
955252
36
759
9940
3566
1586
7621
41671
47806
76284
88755
96178
80638
37923
67670
49788
98617
85543
496531
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đồng Tháp siêu tốc, soạn XSDT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cà Mau siêu tốc, soạn XSCM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
7 0 3
8,9 1 9,5,2
3,7,1,5 2 9,4,6
0 3 2
2 4 9
6,1,6 5 2
2 6 7,5,5
6 7 2,0
9 8 1
2,1,4 9 1,8
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
0,5,9 0 4,0
3,2,5,2 1 9,8
5,5 2 1,1
- 3 1,9,5
0 4 -
6,9,9,3 5 0,2,1,2
- 6 5,8
- 7 -
1,6 8 -
1,3 9 5,5,0
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
4,7 0 6
2,7,3 1 7
- 2 1,3
2,4 3 6,8,1
8 4 0,3
5 5 9,5
3,6,8,0 6 6
1 7 1,8,0
7,3,8 8 6,4,8
5 9 -

Mở thưởng Chủ nhật ngày 20/05/2018
GiảiTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
05
058
7060
8984
3634
6068
23283
63168
13983
12925
97812
10431
81082
88846
95940
07232
81944
104825
34
861
4819
5443
2039
2015
26106
80759
53526
19180
44852
94250
21065
28094
23312
16303
66229
056954
72
039
9979
1767
4766
3537
44987
74228
96852
83325
94751
67100
05293
91699
31240
48851
43269
044063
Nhận KQXS Tiền Giang siêu tốc, soạn XSTG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kiên Giang siêu tốc, soạn XSKG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đà Lạt siêu tốc, soạn XSDL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
6,4 0 5
3 1 2
1,8,3 2 5,5
8,8 3 4,1,2
8,3,4 4 6,0,4
0,2,2 5 8
4 6 0,8,8
- 7 -
5,6,6 8 4,3,3,2
- 9 -
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
8,5 0 6,3
6 1 9,5,2
5,1 2 6,9
4,0 3 4,9
3,9,5 4 3
1,6 5 9,2,0,4
0,2 6 1,5
- 7 -
- 8 0
1,3,5,2 9 4
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
0,4 0 0
5,5 1 -
7,5 2 8,5
9,6 3 9,7
- 4 0
2 5 2,1,1
6 6 7,6,9,3
6,3,8 7 2,9
2 8 7
3,7,9,6 9 3,9

Mở thưởng Thứ bảy ngày 19/05/2018
GiảiTP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
17
732
8526
7505
4115
3353
57730
80757
89799
88783
91112
63303
07912
63236
90396
85013
94177
516387
72
844
6800
7666
9936
3501
19768
39593
20176
30489
56486
35945
43822
73601
41346
77597
61654
837750
73
543
2792
7334
7512
1333
73979
68517
13135
65355
44527
87510
40813
95763
39098
40793
62785
055443
66
048
1624
0900
0505
4476
23027
41434
18215
30378
15191
17212
80807
14303
14958
95601
65749
806861
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Long An siêu tốc, soạn XSLA gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Phước siêu tốc, soạn XSBP gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Hậu Giang siêu tốc, soạn XSHG gửi 8177(1500đ/sms)
TP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Thiết bị của bạn có thể xem được tỉnh !!!

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
3 0 5,3
- 1 7,5,2,2,3
3,1,1 2 6
5,8,0,1 3 2,0,6
- 4 -
0,1 5 3,7
2,3,9 6 -
1,5,7,8 7 7
- 8 3,7
9 9 9,6
Long An
Chục Số Đơn Vị
0,5 0 0,1,1
0,0 1 -
7,2 2 2
9 3 6
4,5 4 4,5,6
4 5 4,0
6,3,7,8,4 6 6,8
9 7 2,6
6 8 9,6
8 9 3,7
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
1 0 -
- 1 2,7,0,3
9,1 2 7
7,4,3,1,6,9,4 3 4,3,5
3 4 3,3
3,5,8 5 5
- 6 3
1,2 7 3,9
9 8 5
7 9 2,8,3
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
0 0 0,5,7,3,1
9,0,6 1 5,2
1 2 4,7
0 3 4
2,3 4 8,9
0,1 5 8
6,7 6 6,1
2,0 7 6,8
4,7,5 8 -
4 9 1

Mở thưởng Thứ sáu ngày 18/05/2018
GiảiVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
36
165
4776
4761
1075
8955
33667
88817
12891
10869
53596
73419
43164
70861
88032
94950
37427
014217
45
454
9434
5294
7199
6113
76230
15907
91024
16331
20848
39279
43377
37186
13053
97007
15801
338337
59
965
3226
3244
3813
5866
42235
40800
96581
15130
46169
44271
26175
89387
72525
11408
20797
820545
Nhận KQXS Vĩnh Long siêu tốc, soạn XSVL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Dương siêu tốc, soạn XSBD gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Trà Vinh siêu tốc, soạn XSTV gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
5 0 -
6,9,6 1 7,9,7
3 2 7
- 3 6,2
6 4 -
6,7,5 5 5,0
3,7,9 6 5,1,7,9,4,1
6,1,2,1 7 6,5
- 8 -
6,1 9 1,6
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
3 0 7,7,1
3,0 1 3
- 2 4
1,5 3 4,0,1,7
5,3,9,2 4 5,8
4 5 4,3
8 6 -
0,7,0,3 7 9,7
4 8 6
9,7 9 4,9
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
0,3 0 0,8
8,7 1 3
- 2 6,5
1 3 5,0
4 4 4,5
6,3,7,2,4 5 9
2,6 6 5,6,9
8,9 7 1,5
0 8 1,7
5,6 9 7

Mở thưởng Thứ năm ngày 17/05/2018
GiảiTây NinhAn GiangBình Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
88
967
3518
0591
6093
3379
69375
10092
59277
86682
56008
38743
96116
23103
72148
31074
27535
268378
74
869
1044
7984
2942
7802
47435
82120
74793
58931
38300
68963
42988
91186
99520
32990
04955
046984
57
153
2010
6583
1173
0059
49118
93962
39111
43927
64837
42950
92552
33427
15263
11703
39283
641919
Nhận KQXS Tây Ninh siêu tốc, soạn XSTN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS An Giang siêu tốc, soạn XSAG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Thuận siêu tốc, soạn XSBTH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
- 0 8,3
9 1 8,6
9,8 2 -
9,4,0 3 5
7 4 3,8
7,3 5 -
1 6 7
6,7 7 9,5,7,4,8
8,1,0,4,7 8 8,2
7 9 1,3,2
An Giang
Chục Số Đơn Vị
2,0,2,9 0 2,0
3 1 -
4,0 2 0,0
9,6 3 5,1
7,4,8,8 4 4,2
3,5 5 5
8 6 9,3
- 7 4
8 8 4,8,6,4
6 9 3,0
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
1,5 0 3
1 1 0,8,1,9
6,5 2 7,7
5,8,7,6,0,8 3 7
- 4 -
- 5 7,3,9,0,2
- 6 2,3
5,2,3,2 7 3
1 8 3,3
5,1 9 -

Mở thưởng Thứ tư ngày 16/05/2018
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
85
467
3413
0425
7125
3939
91987
06549
46514
30528
08769
98142
27266
74485
78765
79011
30890
719280
40
544
1768
2173
2902
5969
18672
39484
98138
31078
61683
76635
92603
06110
91619
06506
29596
815161
65
792
2213
7877
9988
5595
50098
05036
29895
43900
72992
41950
69852
46641
37440
58106
80428
588943
Nhận KQXS Đồng Nai siêu tốc, soạn XSDN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cần Thơ siêu tốc, soạn XSCT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Sóc Trăng siêu tốc, soạn XSST gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
9,8 0 -
1 1 3,4,1
4 2 5,5,8
1 3 9
1 4 9,2
8,2,2,8,6 5 -
6 6 7,9,6,5
6,8 7 -
2 8 5,7,5,0
3,4,6 9 0
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
4,1 0 2,3,6
6 1 0,9
0,7 2 -
7,8,0 3 8,5
4,8 4 0,4
3 5 -
0,9 6 8,9,1
- 7 3,2,8
6,3,7 8 4,3
6,1 9 6
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
0,5,4 0 0,6
4 1 3
9,9,5 2 8
1,4 3 6
- 4 1,0,3
6,9,9 5 0,2
3,0 6 5
7 7 7
8,9,2 8 8
- 9 2,5,8,5,2

Mở thưởng Thứ ba ngày 15/05/2018
GiảiBến TreVũng TàuBạc Liêu
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
19
456
0993
8004
3803
9769
03154
19514
54967
00214
50462
20751
18357
81474
44403
29612
44784
712739
98
006
1658
8555
9396
7514
52543
35456
18575
17145
64830
31446
24205
57273
42422
83413
32578
067898
66
000
0090
1091
2879
8770
06751
32335
27980
27472
35808
12066
82838
52210
82044
20959
41630
870719
Nhận KQXS Bến Tre siêu tốc, soạn XSBT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Vũng Tàu siêu tốc, soạn XSVT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bạc Liêu siêu tốc, soạn XSBL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
- 0 4,3,3
5 1 9,4,4,2
6,1 2 -
9,0,0 3 9
0,5,1,1,7,8 4 -
- 5 6,4,1,7
5 6 9,7,2
6,5 7 4
- 8 4
1,6,3 9 3
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
3 0 6,5
- 1 4,3
2 2 2
4,7,1 3 0
1 4 3,5,6
5,7,4,0 5 8,5,6
0,9,5,4 6 -
- 7 5,3,8
9,5,7,9 8 -
- 9 8,6,8
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
0,9,7,8,1,3 0 0,8
9,5 1 0,9
7 2 -
- 3 5,8,0
4 4 4
3 5 1,9
6,6 6 6,6
- 7 9,0,2
0,3 8 0
7,5,1 9 0,1