Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
35
755
1865
3610
2196
4992
07001
92154
85429
21930
89738
19214
87616
12484
21384
77283
25805
732249
38
625
2592
4300
5877
7598
60948
17097
62530
29074
38666
20998
40809
08956
13126
96781
76858
909542
42
773
2399
1996
1471
0121
80555
16462
08621
08759
80766
33336
06651
52266
76165
86997
97581
625168
Nhận KQXS Bến Tre siêu tốc, soạn XSBT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Vũng Tàu siêu tốc, soạn XSVT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bạc Liêu siêu tốc, soạn XSBL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
1,3 0 1,5
0 1 0,4,6
9 2 9
8 3 5,0,8
5,1,8,8 4 9
3,5,6,0 5 5,4
9,1 6 5
- 7 -
3 8 4,4,3
2,4 9 6,2
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
0,3 0 0,9
8 1 -
9,4 2 5,6
- 3 8,0
7 4 8,2
2 5 6,8
6,5,2 6 6
7,9 7 7,4
3,9,4,9,5 8 1
0 9 2,8,7,8
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
7,2,2,5,8 1 -
4,6 2 1,1
7 3 6
- 4 2
5,6 5 5,9,1
9,6,3,6 6 2,6,6,5,8
9 7 3,1
6 8 1
9,5 9 9,6,7

Mở thưởng Thứ hai ngày 22/05/2017
GiảiTP HCMĐồng ThápCà Mau
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
41
347
1822
2884
7776
7599
31445
24101
15693
33140
60435
28833
83338
45198
87490
58575
32829
226390
69
447
1416
8240
3395
5725
08779
72221
37679
78894
79767
88683
62947
15950
85445
35075
96053
559891
48
134
3327
9816
8394
5251
47969
31198
49540
34349
62495
04277
10367
06890
63972
79695
09631
619915
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đồng Tháp siêu tốc, soạn XSDT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cà Mau siêu tốc, soạn XSCM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
4,9,9 0 1
4,0 1 -
2 2 2,9
9,3 3 5,3,8
8 4 1,7,5,0
4,3,7 5 -
7 6 -
4 7 6,5
3,9 8 4
9,2 9 9,3,8,0,0
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
4,5 0 -
2,9 1 6
- 2 5,1
8,5 3 -
9 4 7,0,7,5
9,2,4,7 5 0,3
1 6 9,7
4,6,4 7 9,9,5
- 8 3
6,7,7 9 5,4,1
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
4,9 0 -
5,3 1 6,5
7 2 7
- 3 4,1
3,9 4 8,0,9
9,9,1 5 1
1 6 9,7
2,7,6 7 7,2
4,9 8 -
6,4 9 4,8,5,0,5

Mở thưởng Chủ nhật ngày 21/05/2017
GiảiTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
93
732
9689
5617
7840
8117
18181
35782
66168
94733
11156
13428
87654
80011
05450
35611
85689
117434
69
792
3952
1586
6268
6330
35181
22373
24542
16905
40824
62727
10459
69535
96654
48586
62921
938110
54
340
8355
2297
5542
8308
10642
78284
19180
62816
96028
47355
87058
60555
62087
46966
76538
242046
Nhận KQXS Tiền Giang siêu tốc, soạn XSTG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kiên Giang siêu tốc, soạn XSKG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đà Lạt siêu tốc, soạn XSDL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
4,5 0 -
8,1,1 1 7,7,1,1
3,8 2 8
9,3 3 2,3,4
5,3 4 0
- 5 6,4,0
5 6 8
1,1 7 -
6,2 8 9,1,2,9
8,8 9 3
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
3,1 0 5
8,2 1 0
9,5,4 2 4,7,1
7 3 0,5
2,5 4 2
0,3 5 2,9,4
8,8 6 9,8
2 7 3
6 8 6,1,6
6,5 9 2
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
4,8 0 8
- 1 6
4,4 2 8
- 3 8
5,8 4 0,2,2,6
5,5,5 5 4,5,5,8,5
1,6,4 6 6
9,8 7 -
0,2,5,3 8 4,0,7
- 9 7

Mở thưởng Thứ bảy ngày 20/05/2017
GiảiTP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
56
456
7892
7477
9701
6711
17109
51749
78659
82515
78775
50391
59553
28501
16586
65635
10058
866168
47
359
2877
0610
2571
0898
93564
31634
96387
05759
59450
55990
02839
45471
60673
77637
32192
477414
49
512
7909
0876
6543
0545
01691
15737
24386
60226
23653
20176
16799
34062
09226
97846
20984
149186
42
424
7511
8274
4248
6523
58149
23214
84797
82843
97634
49768
84051
81406
51949
04956
49163
398981
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Long An siêu tốc, soạn XSLA gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Phước siêu tốc, soạn XSBP gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Hậu Giang siêu tốc, soạn XSHG gửi 8177(1500đ/sms)
TP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Thiết bị của bạn có thể xem được tỉnh !!!

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
- 0 1,9,1
0,1,9,0 1 1,5
9 2 -
5 3 5
- 4 9
1,7,3 5 6,6,9,3,8
5,5,8 6 8
7 7 7,5
5,6 8 6
0,4,5 9 2,1
Long An
Chục Số Đơn Vị
1,5,9 0 -
7,7 1 0,4
9 2 -
7 3 4,9,7
6,3,1 4 7
- 5 9,9,0
- 6 4
4,7,8,3 7 7,1,1,3
9 8 7
5,5,3 9 8,0,2
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
- 0 9
9 1 2
1,6 2 6,6
4,5 3 7
8 4 9,3,5,6
4 5 3
7,8,2,7,2,4,8 6 2
3 7 6,6
- 8 6,4,6
4,0,9 9 1,9
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
- 0 6
1,5,8 1 1,4
4 2 4,3
2,4,6 3 4
2,7,1,3 4 2,8,9,3,9
- 5 1,6
0,5 6 8,3
9 7 4
4,6 8 1
4,4 9 7

Mở thưởng Thứ sáu ngày 19/05/2017
GiảiVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
78
342
0398
6031
8556
5023
43904
97184
50332
91082
16111
72984
21204
91761
12275
01883
38252
694558
08
056
1851
6602
6500
7815
40699
51806
80992
96446
47506
39097
06238
09179
49561
14499
49764
732294
09
915
3285
8323
0052
9161
28097
17587
13290
55394
00951
26117
07864
29548
72011
85399
40394
149791
Nhận KQXS Vĩnh Long siêu tốc, soạn XSVL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Dương siêu tốc, soạn XSBD gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Trà Vinh siêu tốc, soạn XSTV gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
- 0 4,4
3,1,6 1 1
4,3,8,5 2 3
2,8 3 1,2
0,8,8,0 4 2
7 5 6,2,8
5 6 1
- 7 8,5
7,9,5 8 4,2,4,3
- 9 8
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
0 0 8,2,0,6,6
5,6 1 5
0,9 2 -
- 3 8
6,9 4 6
1 5 6,1
5,0,4,0 6 1,4
9 7 9
0,3 8 -
9,7,9 9 9,2,7,9,4
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
9 0 9
6,5,1,9 1 5,7,1
5 2 3
2 3 -
9,6,9 4 8
1,8 5 2,1
- 6 1,4
9,8,1 7 -
4 8 5,7
0,9 9 7,0,4,9,4,1

Mở thưởng Thứ năm ngày 18/05/2017
GiảiTây NinhAn GiangBình Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
97
624
3771
0348
3094
6467
81382
50968
88342
53138
78265
96081
00895
72282
73469
31465
44737
691148
39
339
7299
2964
8464
5279
50493
17959
04487
27954
93975
25540
18006
01453
00965
36239
32967
452424
85
758
6460
3102
7311
2990
24263
90408
56884
27389
83083
78369
25339
30297
12403
30630
68677
192257
Nhận KQXS Tây Ninh siêu tốc, soạn XSTN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS An Giang siêu tốc, soạn XSAG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Thuận siêu tốc, soạn XSBTH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
7,8 1 -
8,4,8 2 4
- 3 8,7
2,9 4 8,2,8
6,9,6 5 -
- 6 7,8,5,9,5
9,6,3 7 1
4,6,3,4 8 2,1,2
6 9 7,4,5
An Giang
Chục Số Đơn Vị
4 0 6
- 1 -
- 2 4
9,5 3 9,9,9
6,6,5,2 4 0
7,6 5 9,4,3
0 6 4,4,5,7
8,6 7 9,5
- 8 7
3,3,9,7,5,3 9 9,3
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
6,9,3 0 2,8,3
1 1 1
0 2 -
6,8,0 3 9,0
8 4 -
8 5 8,7
- 6 0,3,9
9,7,5 7 7
5,0 8 5,4,9,3
8,6,3 9 0,7

Mở thưởng Thứ tư ngày 17/05/2017
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
22
942
9808
5243
5706
3587
46983
89132
19864
64271
82876
05340
07665
31481
53840
02385
63777
074210
77
540
4915
0161
3882
6205
61215
10057
00301
71370
15604
32233
32984
18005
69672
30545
12336
004235
61
240
9983
7263
3691
7909
61807
52056
52207
08961
42363
71819
70561
31489
69108
13593
30815
416625
Nhận KQXS Đồng Nai siêu tốc, soạn XSDN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cần Thơ siêu tốc, soạn XSCT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Sóc Trăng siêu tốc, soạn XSST gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
4,4,1 0 8,6
7,8 1 0
2,4,3 2 2
4,8 3 2
6 4 2,3,0,0
6,8 5 -
0,7 6 4,5
8,7 7 1,6,7
0 8 7,3,1,5
- 9 -
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
4,7 0 5,1,4,5
6,0 1 5,5
8,7 2 -
3 3 3,6,5
0,8 4 0,5
1,0,1,0,4,3 5 7
3 6 1
7,5 7 7,0,2
- 8 2,4
- 9 -
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
4 0 9,7,7,8
6,9,6,6 1 9,5
- 2 5
8,6,6,9 3 -
- 4 0
1,2 5 6
5 6 1,3,1,3,1
0,0 7 -
0 8 3,9
0,1,8 9 1,3