Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Tám
Bảy

Sáu

Năm







Ba
Nhì
Nhất
ĐB
34
497
6604
7940
9625
5640
35016
59017
39228
38569
79818
17443
06854
43133
19033
58847
26831
766683
09
811
6215
2889
6395
2384
68720
25948
14079
07193
15591
18640
29011
73054
12563
88868
10498
390589
32
591
1155
3554
2347
6219
41463
01754
42537
67227
72122
24235
37953
25746
38803
14716
07000
314952
Nhận KQXS Đồng Nai siêu tốc, soạn XSDN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cần Thơ siêu tốc, soạn XSCT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Sóc Trăng siêu tốc, soạn XSST gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
4,4 0 4
3 1 6,7,8
- 2 5,8
4,3,3,8 3 4,3,3,1
3,0,5 4 0,0,3,7
2 5 4
1 6 9
9,1,4 7 -
2,1 8 3
6 9 7
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
2,4 0 9
1,9,1 1 1,5,1
- 2 0
9,6 3 -
8,5 4 8,0
1,9 5 4
- 6 3,8
- 7 9
4,6,9 8 9,4,9
0,8,7,8 9 5,3,1,8
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
0 0 3,0
9 1 9,6
3,2,5 2 7,2
6,5,0 3 2,7,5
5,5 4 7,6
5,3 5 5,4,4,3,2
4,1 6 3
4,3,2 7 -
- 8 -
1 9 1

Mở thưởng Thứ ba ngày 22/09/2020
GiảiBến TreVũng TàuBạc Liêu
Tám
Bảy

Sáu

Năm







Ba
Nhì
Nhất
ĐB
99
679
6337
9996
3263
9458
03873
47042
27803
98842
69834
26596
47013
25844
50831
73057
29796
156717
89
227
1926
8307
3922
8356
56916
40817
84394
78300
41900
78153
97474
08823
40042
63304
73140
737985
33
567
3889
3456
8470
4540
60439
22099
09279
50222
76588
77068
05602
71315
81381
65129
37723
389657
Nhận KQXS Bến Tre siêu tốc, soạn XSBT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Vũng Tàu siêu tốc, soạn XSVT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bạc Liêu siêu tốc, soạn XSBL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
- 0 3
3 1 3,7
4,4 2 -
6,7,0,1 3 7,4,1
3,4 4 2,2,4
- 5 8,7
9,9,9 6 3
3,5,1 7 9,3
5 8 -
9,7 9 9,6,6,6
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
0,0,4 0 7,0,0,4
- 1 6,7
2,4 2 7,6,2,3
5,2 3 -
9,7,0 4 2,0
8 5 6,3
2,5,1 6 -
2,0,1 7 4
- 8 9,5
8 9 4
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
7,4 0 2
8 1 5
2,0 2 2,9,3
3,2 3 3,9
- 4 0
1 5 6,7
5 6 7,8
6,5 7 0,9
8,6 8 9,8,1
8,3,9,7,2 9 9

Mở thưởng Thứ hai ngày 21/09/2020
GiảiTP HCMĐồng ThápCà Mau
Tám
Bảy

Sáu

Năm







Ba
Nhì
Nhất
ĐB
87
704
7167
8230
3449
3855
91151
86655
48911
39667
96196
73003
82608
36546
75009
60266
81353
391596
65
528
4704
5344
4159
5096
72316
23123
09892
18082
82350
89296
78372
18511
47439
84583
32633
228279
91
237
5642
1363
5126
5816
21565
74070
60141
57666
21581
29573
66153
37141
33958
41069
35260
917038
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đồng Tháp siêu tốc, soạn XSDT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cà Mau siêu tốc, soạn XSCM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
3 0 4,3,8,9
5,1 1 1
- 2 -
0,5 3 0
0 4 9,6
5,5 5 5,1,5,3
9,4,6,9 6 7,7,6
8,6,6 7 -
0 8 7
4,0 9 6,6
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
5 0 4
1 1 6,1
9,8,7 2 8,3
2,8,3 3 9,3
0,4 4 4
6 5 9,0
9,1,9 6 5
- 7 2,9
2 8 2,3
5,3,7 9 6,2,6
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
7,6 0 -
9,4,8,4 1 6
4 2 6
6,7,5 3 7,8
- 4 2,1,1
6 5 3,8
2,1,6 6 3,5,6,9,0
3 7 0,3
5,3 8 1
6 9 1

Mở thưởng Chủ nhật ngày 20/09/2020
GiảiTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Tám
Bảy

Sáu

Năm







Ba
Nhì
Nhất
ĐB
02
795
6725
9395
4702
5212
96019
15488
47850
11511
68213
30183
28780
20841
12471
06069
29495
359693
97
006
9645
2431
1019
6773
80403
62023
60267
67615
56699
12725
60614
23231
94622
32696
70147
158362
20
117
4754
4672
3423
1412
46083
62237
59355
69196
87407
79132
83255
66566
12607
02167
12958
938429
Nhận KQXS Tiền Giang siêu tốc, soạn XSTG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kiên Giang siêu tốc, soạn XSKG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đà Lạt siêu tốc, soạn XSDL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
5,8 0 2,2
1,4,7 1 2,9,1,3
0,0,1 2 5
1,8,9 3 -
- 4 1
9,2,9,9 5 0
- 6 9
- 7 1
8 8 8,3,0
1,6 9 5,5,5,3
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
- 0 6,3
3,3 1 9,5,4
2,6 2 3,5,2
7,0,2 3 1,1
1 4 5,7
4,1,2 5 -
0,9 6 7,2
9,6,4 7 3
- 8 -
1,9 9 7,9,6
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
2 0 7,7
- 1 7,2
7,1,3 2 0,3,9
2,8 3 7,2
5 4 -
5,5 5 4,5,5,8
9,6 6 6,7
1,3,0,0,6 7 2
5 8 3
2 9 6

Mở thưởng Thứ bảy ngày 19/09/2020
GiảiTP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Tám
Bảy

Sáu

Năm







Ba
Nhì
Nhất
ĐB
06
137
6515
1062
0210
3934
86385
26099
40669
17402
34308
34421
92315
65407
98060
88191
77455
610924
46
580
0453
4853
2351
9700
71743
17025
73961
94307
91563
68107
59679
28802
47844
86920
25343
072445
23
558
6866
5199
0059
1447
85145
03939
17356
04777
73677
39678
92988
34572
53913
17551
85678
916438
43
378
4874
7404
5707
6288
55787
94593
24384
49140
46240
28459
70554
09984
64803
49032
77314
140838
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Long An siêu tốc, soạn XSLA gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Phước siêu tốc, soạn XSBP gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Hậu Giang siêu tốc, soạn XSHG gửi 8177(1500đ/sms)
TP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Thiết bị của bạn có thể xem được tỉnh !!!

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
1,6 0 6,2,8,7
2,9 1 5,0,5
6,0 2 1,4
- 3 7,4
3,2 4 -
1,8,1,5 5 5
0 6 2,9,0
3,0 7 -
0 8 5
9,6 9 9,1
Long An
Chục Số Đơn Vị
8,0,2 0 0,7,7,2
5,6 1 -
0 2 5,0
5,5,4,6,4 3 -
4 4 6,3,4,3,5
2,4 5 3,3,1
4 6 1,3
0,0 7 9
- 8 0
7 9 -
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
5 1 3
7 2 3
2,1 3 9,8
- 4 7,5
4 5 8,9,6,1
6,5 6 6
4,7,7 7 7,7,8,2,8
5,7,8,7,3 8 8
9,5,3 9 9
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
4,4 0 4,7,3
- 1 4
3 2 -
4,9,0 3 2,8
7,0,8,5,8,1 4 3,0,0
- 5 9,4
- 6 -
0,8 7 8,4
7,8,3 8 8,7,4,4
5 9 3

Mở thưởng Thứ sáu ngày 18/09/2020
GiảiVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Tám
Bảy

Sáu

Năm







Ba
Nhì
Nhất
ĐB
43
916
5197
1891
1912
8569
45509
99058
24409
49025
81534
78643
74641
82977
55659
61612
45474
297863
09
652
1356
0598
1361
4251
84605
06538
88755
93718
05198
87688
53115
07496
20460
68111
30571
567574
02
923
7374
9954
7516
5026
69046
63094
03258
47071
37463
08270
98580
61157
66008
99711
95819
579686
Nhận KQXS Vĩnh Long siêu tốc, soạn XSVL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Dương siêu tốc, soạn XSBD gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Trà Vinh siêu tốc, soạn XSTV gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
- 0 9,9
9,4 1 6,2,2
1,1 2 5
4,4,6 3 4
3,7 4 3,3,1
2 5 8,9
1 6 9,3
9,7 7 7,4
5 8 -
6,0,0,5 9 7,1
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
6 0 9,5
6,5,1,7 1 8,5,1
5 2 -
- 3 8
7 4 -
0,5,1 5 2,6,1,5
5,9 6 1,0
- 7 1,4
9,3,1,9,8 8 8
0 9 8,8,6
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
7,8 0 2,8
7,1 1 6,1,9
0 2 3,6
2,6 3 -
7,5,9 4 6
- 5 4,8,7
1,2,4,8 6 3
5 7 4,1,0
5,0 8 0,6
1 9 4

Mở thưởng Thứ năm ngày 17/09/2020
GiảiTây NinhAn GiangBình Thuận
Tám
Bảy

Sáu

Năm







Ba
Nhì
Nhất
ĐB
18
116
5060
3829
6906
0921
30304
39370
69555
77500
27330
66779
62032
05308
92983
43908
33590
508433
18
471
5243
5433
5807
1151
67034
86504
58639
76867
80096
44450
93263
60016
41602
11105
44866
888379
04
313
3894
3902
3005
6183
83261
74107
75614
96700
02755
58763
33981
53441
99508
47607
77754
245936
Nhận KQXS Tây Ninh siêu tốc, soạn XSTN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS An Giang siêu tốc, soạn XSAG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Thuận siêu tốc, soạn XSBTH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
6,7,0,3,9 0 6,4,0,8,8
2 1 8,6
3 2 9,1
8,3 3 0,2,3
0 4 -
5 5 5
1,0 6 0
- 7 0,9
1,0,0 8 3
2,7 9 0
An Giang
Chục Số Đơn Vị
5 0 7,4,2,5
7,5 1 8,6
0 2 -
4,3,6 3 3,4,9
3,0 4 3
0 5 1,0
9,1,6 6 7,3,6
0,6 7 1,9
1 8 -
3,7 9 6
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
0 0 4,2,5,7,0,8,7
6,8,4 1 3,4
0 2 -
1,8,6 3 6
0,9,1,5 4 1
0,5 5 5,4
3 6 1,3
0,0 7 -
0 8 3,1
- 9 4