Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
99
837
3563
0890
7572
5062
96889
59322
85291
54496
45066
54230
47975
07434
44152
61247
00490
109756
75
885
6884
7606
5123
9384
34631
15050
57858
36841
18226
00486
96826
36246
09478
18978
99796
615936
75
224
8245
7717
3470
8588
56441
20213
36883
97961
71345
70989
47910
59666
20723
63654
38744
366607
Nhận KQXS Tiền Giang siêu tốc, soạn XSTG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kiên Giang siêu tốc, soạn XSKG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đà Lạt siêu tốc, soạn XSDL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
9,3,9 0 -
9 1 -
7,6,2,5 2 2
6 3 7,0,4
3 4 7
7 5 2,6
9,6,5 6 3,2,6
3,4 7 2,5
- 8 9
9,8 9 9,0,1,6,0
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
5 0 6
3,4 1 -
- 2 3,6,6
2 3 1,6
8,8 4 1,6
7,8 5 0,8
0,2,8,2,4,9,3 6 -
- 7 5,8,8
5,7,7 8 5,4,4,6
- 9 6
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
7,1 0 7
4,6 1 7,3,0
- 2 4,3
1,8,2 3 -
2,5,4 4 5,1,5,4
7,4,4 5 4
6 6 1,6
1,0 7 5,0
8 8 8,3,9
8 9 -

Mở thưởng Thứ bảy ngày 21/07/2018
GiảiTP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
05
118
9822
8455
8586
3295
88356
29029
48555
51357
11100
98588
85623
94108
60117
01382
69509
063439
45
911
6315
6844
7598
7843
32664
13607
66723
59368
78224
83268
55925
39726
56764
02906
46504
348068
83
001
3338
9974
9429
1136
54003
23430
01584
32269
97501
66660
37091
69359
92915
14231
88156
638961
18
246
5392
1605
6162
3079
86708
52757
11772
47454
77366
97048
21655
93284
23184
81657
98621
500275
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Long An siêu tốc, soạn XSLA gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Phước siêu tốc, soạn XSBP gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Hậu Giang siêu tốc, soạn XSHG gửi 8177(1500đ/sms)
TP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Thiết bị của bạn có thể xem được tỉnh !!!

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
0 0 5,0,8,9
- 1 8,7
2,8 2 2,9,3
2 3 9
- 4 -
0,5,9,5 5 5,6,5,7
8,5 6 -
5,1 7 -
1,8,0 8 6,8,2
2,0,3 9 5
Long An
Chục Số Đơn Vị
- 0 7,6,4
1 1 1,5
- 2 3,4,5,6
4,2 3 -
4,6,2,6,0 4 5,4,3
4,1,2 5 -
2,0 6 4,8,8,4,8
0 7 -
9,6,6,6 8 -
- 9 8
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
3,6 0 1,3,1
0,0,9,3,6 1 5
- 2 9
8,0 3 8,6,0,1
7,8 4 -
1 5 9,6
3,5 6 9,0,1
- 7 4
3 8 3,4
2,6,5 9 1
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
- 0 5,8
2 1 8
9,6,7 2 1
- 3 -
5,8,8 4 6,8
0,5,7 5 7,4,5,7
4,6 6 2,6
5,5 7 9,2,5
1,0,4 8 4,4
7 9 2

Mở thưởng Thứ sáu ngày 20/07/2018
GiảiVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
65
842
7389
9279
3663
0219
13871
60905
94876
12789
36566
84294
15474
32569
65835
05284
22729
963885
88
747
1989
9696
8262
2372
06428
43979
84798
35769
21136
89558
56724
88415
72725
15304
09589
687541
79
486
7591
6008
5463
7262
62849
81096
61983
86887
80625
35633
62830
57203
13642
16567
14472
312417
Nhận KQXS Vĩnh Long siêu tốc, soạn XSVL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Dương siêu tốc, soạn XSBD gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Trà Vinh siêu tốc, soạn XSTV gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
- 0 5
7 1 9
4 2 9
6 3 5
9,7,8 4 2
6,0,3,8 5 -
7,6 6 5,3,6,9
- 7 9,1,6,4
- 8 9,9,4,5
8,7,1,8,6,2 9 4
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
- 0 4
4 1 5
6,7 2 8,4,5
- 3 6
2,0 4 7,1
1,2 5 8
9,3 6 2,9
4 7 2,9
8,2,9,5 8 8,9,9
8,7,6,8 9 6,8
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
3 0 8,3
9 1 7
6,4,7 2 5
6,8,3,0 3 3,0
- 4 9,2
2 5 -
8,9 6 3,2,7
8,6,1 7 9,2
0 8 6,3,7
7,4 9 1,6

Mở thưởng Thứ năm ngày 19/07/2018
GiảiTây NinhAn GiangBình Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
09
111
2383
2621
3103
2673
56728
51765
61907
45662
39498
73304
40652
13253
68007
28990
91278
019629
14
347
1156
7679
6460
0876
04389
02060
40101
91347
99048
45269
35551
46038
76062
00560
05161
451979
16
912
0633
5628
0217
2366
63820
44591
84532
17478
49754
55785
08508
37396
85306
89671
09684
719794
Nhận KQXS Tây Ninh siêu tốc, soạn XSTN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS An Giang siêu tốc, soạn XSAG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Thuận siêu tốc, soạn XSBTH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
9 0 9,3,7,4,7
1,2 1 1
6,5 2 1,8,9
8,0,7,5 3 -
0 4 -
6 5 2,3
- 6 5,2
0,0 7 3,8
2,9,7 8 3
0,2 9 8,0
An Giang
Chục Số Đơn Vị
6,6,6 0 1
0,5,6 1 4
6 2 -
- 3 8
1 4 7,7,8
- 5 6,1
5,7 6 0,0,9,2,0,1
4,4 7 9,6,9
4,3 8 9
7,8,6,7 9 -
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
2 0 8,6
9,7 1 6,2,7
1,3 2 8,0
3 3 3,2
5,8,9 4 -
8 5 4
1,6,9,0 6 6
1 7 8,1
2,7,0 8 5,4
- 9 1,6,4

Mở thưởng Thứ tư ngày 18/07/2018
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
99
881
7790
3455
4296
4196
73444
26336
55772
67074
59438
10251
26527
03833
11880
14740
40132
833840
64
028
8793
2234
8237
1758
99097
68965
49104
44056
10421
54561
99455
19173
33254
93825
25599
015308
87
909
1158
4448
7701
9398
70293
41281
31930
37504
17881
36081
57155
61147
82525
29089
88137
505326
Nhận KQXS Đồng Nai siêu tốc, soạn XSDN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cần Thơ siêu tốc, soạn XSCT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Sóc Trăng siêu tốc, soạn XSST gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
9,8,4,4 0 -
8,5 1 -
7,3 2 7
3 3 6,8,3,2
4,7 4 4,0,0
5 5 5,1
9,9,3 6 -
2 7 2,4
3 8 1,0
9 9 9,0,6,6
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
- 0 4,8
2,6 1 -
- 2 8,1,5
9,7 3 4,7
6,3,0,5 4 -
6,5,2 5 8,6,5,4
5 6 4,5,1
3,9 7 3
2,5,0 8 -
9 9 3,7,9
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
3 0 9,1,4
0,8,8,8 1 -
- 2 5,6
9 3 0,7
0 4 8,7
5,2 5 8,5
2 6 -
8,4,3 7 -
5,4,9 8 7,1,1,1,9
0,8 9 8,3

Mở thưởng Thứ ba ngày 17/07/2018
GiảiBến TreVũng TàuBạc Liêu
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
45
363
6585
5780
8717
3878
73833
25293
57796
29992
65295
16019
80303
30162
73099
36704
96340
363551
76
819
2026
4891
8271
6971
18379
52277
82658
92780
91792
02195
92674
11808
99009
27416
01278
590955
45
266
1804
9724
7784
3755
94158
30614
14058
84798
01947
57744
09617
41178
00270
00273
13964
259438
Nhận KQXS Bến Tre siêu tốc, soạn XSBT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Vũng Tàu siêu tốc, soạn XSVT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bạc Liêu siêu tốc, soạn XSBL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
8,4 0 3,4
5 1 7,9
9,6 2 -
6,3,9,0 3 3
0 4 5,0
4,8,9 5 1
9 6 3,2
1 7 8
7 8 5,0
1,9 9 3,6,2,5,9
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
8 0 8,9
9,7,7 1 9,6
9 2 6
- 3 -
7 4 -
9,5 5 8,5
7,2,1 6 -
7 7 6,1,1,9,7,4,8
5,0,7 8 0
1,7,0 9 1,2,5
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
7 0 4
- 1 4,7
- 2 4
7 3 8
0,2,8,1,4,6 4 5,7,4
4,5 5 5,8,8
6 6 6,4
4,1 7 8,0,3
5,5,9,7,3 8 4
- 9 8

Mở thưởng Thứ hai ngày 16/07/2018
GiảiTP HCMĐồng ThápCà Mau
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
79
228
7714
9562
0305
1255
92602
29906
23753
32162
93562
78401
32494
98412
06354
00334
02247
722812
09
276
9853
8868
2508
5298
83945
03472
11694
75272
75468
72160
76442
41841
22050
32092
60052
460725
65
528
5752
2609
9449
0363
07616
58862
35160
69499
47651
12326
28824
24744
85268
81989
44829
312271
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đồng Tháp siêu tốc, soạn XSDT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cà Mau siêu tốc, soạn XSCM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
- 0 5,2,6,1
0 1 4,2,2
6,0,6,6,1,1 2 8
5 3 4
1,9,5,3 4 7
0,5 5 5,3,4
0 6 2,2,2
4 7 9
2 8 -
7 9 4
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
6,5 0 9,8
4 1 -
7,7,4,9,5 2 5
5 3 -
9 4 5,2,1
4,2 5 3,0,2
7 6 8,8,0
- 7 6,2,2
6,0,9,6 8 -
0 9 8,4,2
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
6 0 9
5,7 1 6
5,6 2 8,6,4,9
6 3 -
2,4 4 9,4
6 5 2,1
1,2 6 5,3,2,0,8
- 7 1
2,6 8 9
0,4,9,8,2 9 9