Giải TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
03
828
4353
8723
9661
5538
84592
83482
87308
65026
29292
63106
32434
14978
56926
68054
29017
693159
27
138
0169
6337
5275
4917
03178
65433
80987
45255
03722
62909
72456
06025
57739
92069
94289
002093
89
634
3737
3730
0816
0865
37323
35425
64523
86044
59654
47698
33445
33674
22136
91450
25547
599369
64
796
9847
9995
1871
1759
62620
27877
72664
53428
04004
46712
09436
24814
72117
04245
30047
861942
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Long An siêu tốc, soạn XSLA gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Phước siêu tốc, soạn XSBP gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Hậu Giang siêu tốc, soạn XSHG gửi 8177(1500đ/sms)
TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
Thiết bị của bạn có thể xem được tỉnh !!!

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
- 0 3,8,6
6 1 7
9,8,9 2 8,3,6,6
0,5,2 3 8,4
3,5 4 -
- 5 3,4,9
2,0,2 6 1
1 7 8
2,3,0,7 8 2
5 9 2,2
Long An
Chục Số Đơn Vị
- 0 9
- 1 7
2 2 7,2,5
3,9 3 8,7,3,9
- 4 -
7,5,2 5 5,6
5 6 9,9
2,3,1,8 7 5,8
3,7 8 7,9
6,0,3,6,8 9 3
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
3,5 0 -
- 1 6
- 2 3,5,3
2,2 3 4,7,0,6
3,4,5,7 4 4,5,7
6,2,4 5 4,0
1,3 6 5,9
3,4 7 4
9 8 9
8,6 9 8
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
2 0 4
7 1 2,4,7
1,4 2 0,8
- 3 6
6,6,0,1 4 7,5,7,2
9,4 5 9
9,3 6 4,4
4,7,1,4 7 1,7
2 8 -
5 9 6,5

Mở thưởng Thứ sáu ngày 21/09/2018
GiảiVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
17
531
5366
8580
1660
8399
82276
68229
41760
08007
69453
85128
80562
81411
34572
10406
25911
277895
16
205
9694
0041
2590
3624
72802
08692
88003
74853
20581
57649
98507
61564
18995
48144
73367
688313
26
960
0226
5850
6574
5049
02859
28707
26705
87476
31296
20564
69361
52481
67180
48214
08243
543794
Nhận KQXS Vĩnh Long siêu tốc, soạn XSVL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Dương siêu tốc, soạn XSBD gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Trà Vinh siêu tốc, soạn XSTV gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
8,6,6 0 7,6
3,1,1 1 7,1,1
6,7 2 9,8
5 3 1
- 4 -
9 5 3
6,7,0 6 6,0,0,2
1,0 7 6,2
2 8 0
9,2 9 9,5
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
9 0 5,2,3,7
4,8 1 6,3
0,9 2 4
0,5,1 3 -
9,2,6,4 4 1,9,4
0,9 5 3
1 6 4,7
0,6 7 -
- 8 1
4 9 4,0,2,5
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
6,5,8 0 7,5
6,8 1 4
- 2 6,6
4 3 -
7,6,1,9 4 9,3
0 5 0,9
2,2,7,9 6 0,4,1
0 7 4,6
- 8 1,0
4,5 9 6,4

Mở thưởng Thứ năm ngày 20/09/2018
GiảiTây NinhAn GiangBình Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
60
913
3652
9099
6821
5481
24293
46559
99712
03529
06113
15606
89134
37302
99287
02857
86704
263285
59
915
1463
3830
6146
9225
87192
53245
40123
10631
60441
23929
65041
49178
69140
77138
56991
757816
99
922
4545
7941
8998
5765
75500
82453
73579
80148
84315
56393
72124
74035
04728
95380
01196
207155
Nhận KQXS Tây Ninh siêu tốc, soạn XSTN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS An Giang siêu tốc, soạn XSAG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Thuận siêu tốc, soạn XSBTH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
6 0 6,2,4
2,8 1 3,2,3
5,1,0 2 1,9
1,9,1 3 4
3,0 4 -
8 5 2,9,7
0 6 0
8,5 7 -
- 8 1,7,5
9,5,2 9 9,3
An Giang
Chục Số Đơn Vị
3,4 0 -
3,4,4,9 1 5,6
9 2 5,3,9
6,2 3 0,1,8
- 4 6,5,1,1,0
1,2,4 5 9
4,1 6 3
- 7 8
7,3 8 -
5,2 9 2,1
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
0,8 0 0
4 1 5
2 2 2,4,8
5,9 3 5
2 4 5,1,8
4,6,1,3,5 5 3,5
9 6 5
- 7 9
9,4,2 8 0
9,7 9 9,8,3,6

Mở thưởng Thứ tư ngày 19/09/2018
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
07
721
2209
7065
5560
8235
93166
07226
25098
85048
69793
46394
07052
74716
73349
48267
78631
869077
80
095
2817
2895
7033
9848
90505
57351
05031
82188
29262
48644
95671
24860
09191
83598
74309
867934
18
991
0627
3759
1987
1859
65776
36891
93853
81546
96672
02865
24640
37836
45081
80755
44521
738231
Nhận KQXS Đồng Nai siêu tốc, soạn XSDN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cần Thơ siêu tốc, soạn XSCT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Sóc Trăng siêu tốc, soạn XSST gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
6 0 7,9
2,3 1 6
5 2 1,6
9 3 5,1
9 4 8,9
6,3 5 2
6,2,1 6 5,0,6,7
0,6,7 7 7
9,4 8 -
0,4 9 8,3,4
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
8,6 0 5,9
5,3,7,9 1 7
6 2 -
3 3 3,1,4
4,3 4 8,4
9,9,0 5 1
- 6 2,0
1 7 1
4,8,9 8 0,8
0 9 5,5,1,8
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
4 0 -
9,9,8,2,3 1 8
7 2 7,1
5 3 6,1
- 4 6,0
6,5 5 9,9,3,5
7,4,3 6 5
2,8 7 6,2
1 8 7,1
5,5 9 1,1

Mở thưởng Thứ ba ngày 18/09/2018
GiảiBến TreVũng TàuBạc Liêu
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
63
574
4114
8744
2939
7248
13538
01283
98135
05606
81670
96940
97134
69106
81436
09611
05251
239740
75
755
9878
5373
7568
7734
91515
06798
84883
80608
10843
94363
18938
81399
53207
87532
87387
777649
46
721
0264
7590
2966
3010
26392
87872
90475
87873
40481
27477
95908
72724
78927
89046
76193
919883
Nhận KQXS Bến Tre siêu tốc, soạn XSBT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Vũng Tàu siêu tốc, soạn XSVT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bạc Liêu siêu tốc, soạn XSBL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
7,4,4 0 6,6
1,5 1 4,1
- 2 -
6,8 3 9,8,5,4,6
7,1,4,3 4 4,8,0,0
3 5 1
0,0,3 6 3
- 7 4,0
4,3 8 3
3 9 -
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
- 0 8,7
- 1 5
3 2 -
7,8,4,6 3 4,8,2
3 4 3,9
7,5,1 5 5
- 6 8,3
0,8 7 5,8,3
7,6,9,0,3 8 3,7
9,4 9 8,9
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
9,1 0 8
2,8 1 0
9,7 2 1,4,7
7,9,8 3 -
6,2 4 6,6
7 5 -
4,6,4 6 4,6
7,2 7 2,5,3,7
0 8 1,3
- 9 0,2,3

Mở thưởng Thứ hai ngày 17/09/2018
GiảiTP HCMĐồng ThápCà Mau
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
39
892
0412
6463
2730
3202
49351
12610
82829
13145
23902
17093
70231
37855
95329
83862
09552
581447
14
604
0839
9757
0270
7507
45720
17394
67807
42715
75600
47966
40699
21925
32107
43048
56622
947679
11
402
2516
6724
8886
8767
67970
91615
92090
01050
52881
37295
99972
38538
37909
11760
77450
479517
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đồng Tháp siêu tốc, soạn XSDT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cà Mau siêu tốc, soạn XSCM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
3,1 0 2,2
5,3 1 2,0
9,1,0,0,6,5 2 9,9
6,9 3 9,0,1
- 4 5,7
4,5 5 1,5,2
- 6 3,2
4 7 -
- 8 -
3,2,2 9 2,3
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
7,2,0 0 4,7,7,0,7
- 1 4,5
2 2 0,5,2
- 3 9
1,0,9 4 8
1,2 5 7
6 6 6
5,0,0,0 7 0,9
4 8 -
3,9,7 9 4,9
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
7,9,5,6,5 0 2,9
1,8 1 1,6,5,7
0,7 2 4
- 3 8
2 4 -
1,9 5 0,0
1,8 6 7,0
6,1 7 0,2
3 8 6,1
0 9 0,5

Mở thưởng Chủ nhật ngày 16/09/2018
GiảiTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
08
341
8766
9236
8532
5707
17036
47976
69726
31933
80147
73210
70415
06904
88890
37086
53018
832927
68
781
9496
0468
6436
7874
39580
25682
15108
17290
20459
79544
40204
73911
00062
59851
02565
019176
38
058
3312
6556
4694
3302
12553
41713
77131
79723
60216
16368
53240
74012
43106
55256
25229
884507
Nhận KQXS Tiền Giang siêu tốc, soạn XSTG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kiên Giang siêu tốc, soạn XSKG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đà Lạt siêu tốc, soạn XSDL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
1,9 0 8,7,4
4 1 0,5,8
3 2 6,7
3 3 6,2,6,3
0 4 1,7
1 5 -
6,3,3,7,2,8 6 6
0,4,2 7 6
0,1 8 6
- 9 0
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
8,9 0 8,4
8,1,5 1 1
8,6 2 -
- 3 6
7,4,0 4 4
6 5 9,1
9,3,7 6 8,8,2,5
- 7 4,6
6,6,0 8 1,0,2
5 9 6,0
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
4 0 2,6,7
3 1 2,3,6,2
1,0,1 2 3,9
5,1,2 3 8,1
9 4 0
- 5 8,6,3,6
5,1,0,5 6 8
0 7 -
3,5,6 8 -
2 9 4