Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
28
493
8781
7799
9889
9344
43369
23784
40952
92932
75564
90879
76013
09350
58001
77009
26792
227877
64
815
7747
6281
8770
6009
13907
16052
67818
47903
14743
42764
60959
99753
19751
27670
44013
500802
05
103
1038
5066
3480
1212
44542
00521
33558
75758
47498
44899
55728
27656
13998
73363
87047
900679
Nhận KQXS Tây Ninh siêu tốc, soạn XSTN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS An Giang siêu tốc, soạn XSAG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Thuận siêu tốc, soạn XSBTH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
5 0 1,9
8,0 1 3
5,3,9 2 8
9,1 3 2
4,8,6 4 4
- 5 2,0
- 6 9,4
7 7 9,7
2 8 1,9,4
9,8,6,7,0 9 3,9,2
An Giang
Chục Số Đơn Vị
7,7 0 9,7,3,2
8,5 1 5,8,3
5,0 2 -
0,4,5,1 3 -
6,6 4 7,3
1 5 2,9,3,1
- 6 4,4
4,0 7 0,0
1 8 1
0,5 9 -
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
8 0 5,3
2 1 2
1,4 2 1,8
0,6 3 8
- 4 2,7
0 5 8,8,6
6,5 6 6,3
4 7 9
3,5,5,9,2,9 8 0
9,7 9 8,9,8

Mở thưởng Thứ tư ngày 28/06/2017
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
28
406
0599
1769
6380
4648
83651
50981
20981
46524
51882
11703
37494
10542
14221
69751
29749
277917
40
670
9122
5314
0745
0990
54320
83331
60896
61340
04408
66607
89102
90691
86749
02263
05430
788508
14
966
3601
6995
1222
3482
73780
41833
57430
83429
46259
20516
32727
83659
31413
58983
66109
807590
Nhận KQXS Đồng Nai siêu tốc, soạn XSDN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cần Thơ siêu tốc, soạn XSCT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Sóc Trăng siêu tốc, soạn XSST gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
8 0 6,3
5,8,8,2,5 1 7
8,4 2 8,4,1
0 3 -
2,9 4 8,2,9
- 5 1,1
0 6 9
1 7 -
2,4 8 0,1,1,2
9,6,4 9 9,4
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
4,7,9,2,4,3 0 8,7,2,8
3,9 1 4
2,0 2 2,0
6 3 1,0
1 4 0,5,0,9
4 5 -
9 6 3
0 7 0
0,0 8 -
4 9 0,6,1
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
8,3,9 0 1,9
0 1 4,6,3
2,8 2 2,9,7
3,1,8 3 3,0
1 4 -
9 5 9,9
6,1 6 6
2 7 -
- 8 2,0,3
2,5,5,0 9 5,0

Mở thưởng Thứ ba ngày 27/06/2017
GiảiBến TreVũng TàuBạc Liêu
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
60
291
7558
3985
2961
6596
88994
08261
18200
28792
18644
20721
17205
05161
79324
45374
72968
131295
13
053
1981
5483
1336
5154
36211
18868
55046
11481
82173
42965
05495
29951
57334
84652
91867
608163
40
842
2708
7819
3071
4389
63702
93513
64381
17202
02838
74977
48141
74697
58997
73543
30134
062254
Nhận KQXS Bến Tre siêu tốc, soạn XSBT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Vũng Tàu siêu tốc, soạn XSVT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bạc Liêu siêu tốc, soạn XSBL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
6,0 0 0,5
9,6,6,2,6 1 -
9 2 1,4
- 3 -
9,4,2,7 4 4
8,0,9 5 8
9 6 0,1,1,1,8
- 7 4
5,6 8 5
- 9 1,6,4,2,5
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
8,1,8,5 1 3,1
5 2 -
1,5,8,7,6 3 6,4
5,3 4 6
6,9 5 3,4,1,2
3,4 6 8,5,7,3
6 7 3
6 8 1,3,1
- 9 5
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
4 0 8,2,2
7,8,4 1 9,3
4,0,0 2 -
1,4 3 8,4
3,5 4 0,2,1,3
- 5 4
- 6 -
7,9,9 7 1,7
0,3 8 9,1
1,8 9 7,7

Mở thưởng Thứ hai ngày 26/06/2017
GiảiTP HCMĐồng ThápCà Mau
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
33
408
5291
0841
6600
2273
28207
05345
02782
45130
04180
01832
70290
19254
22492
48628
04624
370676
80
359
7514
6808
7934
6981
01494
52031
48188
73604
31458
30088
98588
39790
22078
82843
81532
829500
33
632
0554
1056
5719
9976
40452
08779
96090
71463
10320
55161
95658
03749
90585
66480
12369
490746
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đồng Tháp siêu tốc, soạn XSDT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cà Mau siêu tốc, soạn XSCM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
0,3,8,9 0 8,0,7
9,4 1 -
8,3,9 2 8,4
3,7 3 3,0,2
5,2 4 1,5
4 5 4
7 6 -
0 7 3,6
0,2 8 2,0
- 9 1,0,2
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
8,9,0 0 8,4,0
8,3 1 4
3 2 -
4 3 4,1,2
1,3,9,0 4 3
- 5 9,8
- 6 -
- 7 8
0,8,5,8,8,7 8 0,1,8,8,8
5 9 4,0
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
9,2,8 0 -
6 1 9
3,5 2 0
3,6 3 3,2
5 4 9,6
8 5 4,6,2,8
5,7,4 6 3,1,9
- 7 6,9
5 8 5,0
1,7,4,6 9 0

Mở thưởng Chủ nhật ngày 25/06/2017
GiảiTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
83
806
6651
8543
0020
1780
88032
75088
64382
70295
26530
42646
61384
25741
14346
34524
00140
236559
19
629
9970
8820
8094
1090
00172
13294
25531
91519
22903
46850
10181
44977
80780
45478
40563
699709
82
324
5724
2331
3465
1344
80024
37778
22500
76587
45888
30693
65544
22140
78622
92409
03884
962875
Nhận KQXS Tiền Giang siêu tốc, soạn XSTG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kiên Giang siêu tốc, soạn XSKG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đà Lạt siêu tốc, soạn XSDL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
2,8,3,4 0 6
5,4 1 -
3,8 2 0,4
8,4 3 2,0
8,2 4 3,6,1,6,0
9 5 1,9
0,4,4 6 -
- 7 -
8 8 3,0,8,2,4
5 9 5
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
7,2,9,5,8 0 3,9
3,8 1 9,9
7 2 9,0
0,6 3 1
9,9 4 -
- 5 0
- 6 3
7 7 0,2,7,8
7 8 1,0
1,2,1,0 9 4,0,4
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
0,4 0 0,9
3 1 -
8,2 2 4,4,4,2
9 3 1
2,2,4,2,4,8 4 4,4,0
6,7 5 -
- 6 5
8 7 8,5
7,8 8 2,7,8,4
0 9 3

Mở thưởng Thứ bảy ngày 24/06/2017
GiảiTP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
18
290
6816
3122
2878
3049
28319
64371
20471
06028
08649
27327
21871
59044
94601
75269
87044
860045
21
041
3833
7518
3934
1542
69061
35192
38194
26029
46037
87407
21739
31038
53763
40763
54734
539560
69
147
2555
0955
2221
7000
46187
42100
55054
20027
36184
13631
92405
79901
63003
60324
22229
566152
41
812
4864
7436
0120
8370
54405
11980
04830
49948
95347
71090
71215
97166
58308
51426
80315
212130
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Long An siêu tốc, soạn XSLA gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Phước siêu tốc, soạn XSBP gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Hậu Giang siêu tốc, soạn XSHG gửi 8177(1500đ/sms)
TP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Thiết bị của bạn có thể xem được tỉnh !!!

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
9 0 1
7,7,7,0 1 8,6,9
2 2 2,8,7
- 3 -
4,4 4 9,9,4,4,5
4 5 -
1 6 9
2 7 8,1,1,1
1,7,2 8 -
4,1,4,6 9 0
Long An
Chục Số Đơn Vị
6 0 7
2,4,6 1 8
4,9 2 1,9
3,6,6 3 3,4,7,9,8,4
3,9,3 4 1,2
- 5 -
- 6 1,3,3,0
3,0 7 -
1,3 8 -
2,3 9 2,4
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
0,0 0 0,0,5,1,3
2,3,0 1 -
5 2 1,7,4,9
0 3 1
5,8,2 4 7
5,5,0 5 5,5,4,2
- 6 9
4,8,2 7 -
- 8 7,4
6,2 9 -
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
2,7,8,3,9,3 0 5,8
4 1 2,5,5
1 2 0,6
- 3 6,0,0
6 4 1,8,7
0,1,1 5 -
3,6,2 6 4,6
4 7 0
4,0 8 0
- 9 0

Mở thưởng Thứ sáu ngày 23/06/2017
GiảiVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Tám
Bảy

Sáu

NămBa

Nhì
Nhất
ĐB
93
897
0867
4843
4484
1549
53530
65495
94764
52432
44947
45857
88167
50740
02940
80986
19924
479128
56
017
1050
4525
7021
2284
99813
96569
98884
84668
56964
35991
54687
18304
58641
80304
78395
358187
17
965
5649
3727
0923
3629
19380
18167
18767
17891
29756
50983
28900
23742
79439
59331
61980
664733
Nhận KQXS Vĩnh Long siêu tốc, soạn XSVL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Dương siêu tốc, soạn XSBD gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Trà Vinh siêu tốc, soạn XSTV gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
3,4,4 0 -
- 1 -
3 2 4,8
9,4 3 0,2
8,6,2 4 3,9,7,0,0
9 5 7
8 6 7,4,7
9,6,4,5,6 7 -
2 8 4,6
4 9 3,7,5
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
5 0 4,4
2,9,4 1 7,3
- 2 5,1
1 3 -
8,8,6,0,0 4 1
2,9 5 6,0
5 6 9,8,4
1,8,8 7 -
6 8 4,4,7,7
6 9 1,5
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
8,0,8 0 0
9,3 1 7
4 2 7,3,9
2,8,3 3 9,1,3
- 4 9,2
6 5 6
5 6 5,7,7
1,2,6,6 7 -
- 8 0,3,0
4,2,3 9 1