Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
83
675
1274
4805
0197
4052
71472
02031
01158
98915
41178
12983
96014
74744
07328
41584
60094
596030
07
589
4766
3936
5375
1019
11629
96049
76293
53599
84175
72766
23130
17251
68695
15650
91727
677823
63
294
0227
0430
9433
2723
60159
44375
74478
74598
97483
97991
35446
84685
02914
10996
82760
816978
Nhận KQXS Tiền Giang siêu tốc, soạn XSTG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kiên Giang siêu tốc, soạn XSKG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đà Lạt siêu tốc, soạn XSDL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
3 0 5
3 1 5,4
5,7 2 8
8,8 3 1,0
7,1,4,8,9 4 4
7,0,1 5 2,8
- 6 -
9 7 5,4,2,8
5,7,2 8 3,3,4
- 9 7,4
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
3,5 0 7
5 1 9
- 2 9,7,3
9,2 3 6,0
- 4 9
7,7,9 5 1,0
6,3,6 6 6,6
0,2 7 5,5
- 8 9
8,1,2,4,9 9 3,9,5
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
3,6 0 -
9 1 4
- 2 7,3
6,3,2,8 3 0,3
9,1 4 6
7,8 5 9
4,9 6 3,0
2 7 5,8,8
7,9,7 8 3,5
5 9 4,8,1,6

Mở thưởng Thứ bảy ngày 25/05/2019
GiảiTP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
05
224
5345
1123
6305
1157
19889
30089
41862
24718
95006
87277
02662
73906
10089
78682
52777
777553
60
748
7390
6974
9439
2493
60035
02347
61730
03555
38777
14740
18239
88957
96153
83977
38603
622004
77
050
8641
0284
7562
4577
78716
88901
27198
17339
89465
72078
79880
55964
90148
22362
37768
779952
91
989
5114
9611
2881
9325
01035
42023
32697
97131
83691
07498
32341
57157
95104
69155
28645
567442
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Long An siêu tốc, soạn XSLA gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Phước siêu tốc, soạn XSBP gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Hậu Giang siêu tốc, soạn XSHG gửi 8177(1500đ/sms)
TP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Thiết bị của bạn có thể xem được tỉnh !!!

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
- 0 5,5,6,6
- 1 8
6,6,8 2 4,3
2,5 3 -
2 4 5
0,4,0 5 7,3
0,0 6 2,2
5,7,7 7 7,7
1 8 9,9,9,2
8,8,8 9 -
Long An
Chục Số Đơn Vị
6,9,3,4 0 3,4
- 1 -
- 2 -
9,5,0 3 9,5,0,9
7,0 4 8,7,0
3,5 5 5,7,3
- 6 0
4,7,5,7 7 4,7,7
4 8 -
3,3 9 0,3
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
5,8 0 1
4,0 1 6
6,6,5 2 -
- 3 9
8,6 4 1,8
6 5 0,2
1 6 2,5,4,2,8
7,7 7 7,7,8
9,7,4,6 8 4,0
3 9 8
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
- 0 4
9,1,8,3,9,4 1 4,1
4 2 5,3
2 3 5,1
1,0 4 1,5,2
2,3,5,4 5 7,5
- 6 -
9,5 7 -
9 8 9,1
8 9 1,7,1,8

Mở thưởng Thứ sáu ngày 24/05/2019
GiảiVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
17
805
5266
1856
3746
4883
00879
67230
36713
36440
28055
76195
54087
44427
87955
48504
94644
111717
42
766
7864
8308
1415
8026
97059
66582
83429
60463
52817
96013
91792
05881
82492
78464
52005
751246
51
733
7290
4080
0220
5191
42210
42653
51762
73219
30450
88753
38603
88622
16226
90074
27310
169976
Nhận KQXS Vĩnh Long siêu tốc, soạn XSVL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Dương siêu tốc, soạn XSBD gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Trà Vinh siêu tốc, soạn XSTV gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
3,4 0 5,4
- 1 7,3,7
- 2 7
8,1 3 0
0,4 4 6,0,4
0,5,9,5 5 6,5,5
6,5,4 6 6
1,8,2,1 7 9
- 8 3,7
7 9 5
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
- 0 8,5
8 1 5,7,3
4,8,9,9 2 6,9
6,1 3 -
6,6 4 2,6
1,0 5 9
6,2,4 6 6,4,3,4
1 7 -
0 8 2,1
5,2 9 2,2
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
9,8,2,1,5,1 0 3
5,9 1 0,9,0
6,2 2 0,2,6
3,5,5,0 3 3
7 4 -
- 5 1,3,0,3
2,7 6 2
- 7 4,6
- 8 0
1 9 0,1

Mở thưởng Thứ năm ngày 23/05/2019
GiảiTây NinhAn GiangBình Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
10
721
6370
5001
3660
7359
05731
31304
47183
80054
47730
98057
57962
57934
51927
47567
69199
144396
64
266
0243
9952
5748
9870
69835
58605
58910
88938
78928
42778
97458
83958
61077
57532
83017
904802
43
217
6899
4910
1487
5632
77371
41340
01901
40061
30258
05206
47495
32009
87105
55457
02106
144495
Nhận KQXS Tây Ninh siêu tốc, soạn XSTN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS An Giang siêu tốc, soạn XSAG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Thuận siêu tốc, soạn XSBTH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
1,7,6,3 0 1,4
2,0,3 1 0
6 2 1,7
8 3 1,0,4
0,5,3 4 -
- 5 9,4,7
9 6 0,2,7
5,2,6 7 0
- 8 3
5,9 9 9,6
An Giang
Chục Số Đơn Vị
7,1 0 5,2
- 1 0,7
5,3,0 2 8
4 3 5,8,2
6 4 3,8
3,0 5 2,8,8
6 6 4,6
7,1 7 0,8,7
4,3,2,7,5,5 8 -
- 9 -
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
1,4 0 1,6,9,5,6
7,0,6 1 7,0
3 2 -
4 3 2
- 4 3,0
9,0,9 5 8,7
0,0 6 1
1,8,5 7 1
5 8 7
9,0 9 9,5,5

Mở thưởng Thứ tư ngày 22/05/2019
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
88
758
5104
6037
4248
0325
41705
64458
52075
70837
64004
95160
78432
27428
44473
03198
77097
893235
56
816
8254
7078
7105
8903
59433
03364
64231
34870
28638
32937
15171
77228
82301
62429
25514
467245
91
516
5716
4846
6399
8187
93764
76634
78339
76918
04932
90554
71357
07448
22989
85239
58359
390536
Nhận KQXS Đồng Nai siêu tốc, soạn XSDN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cần Thơ siêu tốc, soạn XSCT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Sóc Trăng siêu tốc, soạn XSST gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
6 0 4,5,4
- 1 -
3 2 5,8
7 3 7,7,2,5
0,0 4 8
2,0,7,3 5 8,8
- 6 0
3,3,9 7 5,3
8,5,4,5,2,9 8 8
- 9 8,7
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
7 0 5,3,1
3,7,0 1 6,4
- 2 8,9
0,3 3 3,1,8,7
5,6,1 4 5
0,4 5 6,4
5,1 6 4
3 7 8,0,1
7,3,2 8 -
2 9 -
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
9 1 6,6,8
3 2 -
- 3 4,9,2,9,6
6,3,5 4 6,8
- 5 4,7,9
1,1,4,3 6 4
8,5 7 -
1,4 8 7,9
9,3,8,3,5 9 1,9

Mở thưởng Thứ ba ngày 21/05/2019
GiảiBến TreVũng TàuBạc Liêu
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
60
875
2073
0149
7307
7514
90219
88825
60909
85262
77234
28666
30438
08452
00100
45511
41043
325968
36
540
6772
0447
5309
1787
60965
59094
09373
19581
74741
55670
94274
47342
41318
92601
81891
496054
43
693
7325
3124
9214
7135
38516
95840
82653
73140
56293
59780
20802
53587
55989
86883
29122
036258
Nhận KQXS Bến Tre siêu tốc, soạn XSBT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Vũng Tàu siêu tốc, soạn XSVT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bạc Liêu siêu tốc, soạn XSBL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
6,0 0 7,9,0
1 1 4,9,1
6,5 2 5
7,4 3 4,8
1,3 4 9,3
7,2 5 2
6 6 0,2,6,8
0 7 5,3
3,6 8 -
4,1,0 9 -
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
4,7 0 9,1
8,4,0,9 1 8
7,4 2 -
7 3 6
9,7,5 4 0,7,1,2
6 5 4
3 6 5
4,8 7 2,3,0,4
1 8 7,1
0 9 4,1
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
4,4,8 0 2
- 1 4,6
0,2 2 5,4,2
4,9,5,9,8 3 5
2,1 4 3,0,0
2,3 5 3,8
1 6 -
8 7 -
5 8 0,7,9,3
8 9 3,3

Mở thưởng Thứ hai ngày 20/05/2019
GiảiTP HCMĐồng ThápCà Mau
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
75
795
0193
5930
7576
5255
41869
58266
51111
13009
33248
75727
04825
72434
08042
04894
43155
656512
30
034
6471
0194
7456
1784
09459
85219
27878
21361
58759
68216
57383
04197
15260
32913
60158
899473
84
168
1478
0972
5583
6456
93351
03156
18008
20353
44738
32489
83286
54965
52834
92600
29030
546040
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đồng Tháp siêu tốc, soạn XSDT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cà Mau siêu tốc, soạn XSCM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
3 0 9
1 1 1,2
4,1 2 7,5
9 3 0,4
3,9 4 8,2
7,9,5,2,5 5 5,5
7,6 6 9,6
2 7 5,6
4 8 -
6,0 9 5,3,4
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
3,6 0 -
7,6 1 9,6,3
- 2 -
8,1,7 3 0,4
3,9,8 4 -
- 5 6,9,9,8
5,1 6 1,0
9 7 1,8,3
7,5 8 4,3
5,1,5 9 4,7
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
0,3,4 0 8,0
5 1 -
7 2 -
8,5 3 8,4,0
8,3 4 0
6 5 6,1,6,3
5,5,8 6 8,5
- 7 8,2
6,7,0,3 8 4,3,9,6
8 9 -