Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
34
783
7930
5287
1904
1610
24786
80887
95701
52901
87027
94625
71399
48727
51997
03262
65135
256128
97
872
8676
9392
1167
1581
48679
88620
52961
75053
04937
57391
80700
25083
70121
45317
27973
402839
90
475
2895
7399
0796
1443
56066
88723
52167
15443
11693
80897
52945
18787
34325
21840
86762
103246
Nhận KQXS Tây Ninh siêu tốc, soạn XSTN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS An Giang siêu tốc, soạn XSAG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Thuận siêu tốc, soạn XSBTH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
3,1 0 4,1,1
0,0 1 0
6 2 7,5,7,8
8 3 4,0,5
3,0 4 -
2,3 5 -
8 6 2
8,8,2,2,9 7 -
2 8 3,7,6,7
9 9 9,7
An Giang
Chục Số Đơn Vị
2,0 0 0
8,6,9,2 1 7
7,9 2 0,1
5,8,7 3 7,9
- 4 -
- 5 3
7 6 7,1
9,6,3,1 7 2,6,9,3
- 8 1,3
7,3 9 7,2,1
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
9,4 0 -
- 1 -
6 2 3,5
4,2,4,9 3 -
- 4 3,3,5,0,6
7,9,4,2 5 -
9,6,4 6 6,7,2
6,9,8 7 5
- 8 7
9 9 0,5,9,6,3,7

Mở thưởng Thứ tư ngày 12/12/2018
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
49
943
8911
2423
2504
4610
10427
94023
26641
45446
56352
84498
51783
12620
87853
35842
83742
267464
91
550
7961
8295
3001
3106
35258
25776
83816
08324
80015
74926
23885
03601
96752
09502
21765
655939
97
647
8941
7554
0169
6885
46521
77447
00732
06487
69112
22336
13971
89320
72494
17585
84743
098005
Nhận KQXS Đồng Nai siêu tốc, soạn XSDN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cần Thơ siêu tốc, soạn XSCT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Sóc Trăng siêu tốc, soạn XSST gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
1,2 0 4
1,4 1 1,0
5,4,4 2 3,7,3,0
4,2,2,8,5 3 -
0,6 4 9,3,1,6,2,2
- 5 2,3
4 6 4
2 7 -
9 8 3
4 9 8
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
5 0 1,6,1,2
9,6,0,0 1 6,5
5,0 2 4,6
- 3 9
2 4 -
9,1,8,6 5 0,8,2
0,7,1,2 6 1,5
- 7 6
5 8 5
3 9 1,5
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
2 0 5
4,2,7 1 2
3,1 2 1,0
4 3 2,6
5,9 4 7,1,7,3
8,8,0 5 4
3 6 9
9,4,4,8 7 1
- 8 5,7,5
6 9 7,4

Mở thưởng Thứ ba ngày 11/12/2018
GiảiBến TreVũng TàuBạc Liêu
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
33
941
3475
4479
2591
9692
69750
55013
19823
86852
61549
45470
12524
67602
75772
96420
07374
726364
35
038
8485
1282
2587
9003
39357
94021
37354
43336
64355
16648
34303
91823
30732
34604
88563
493491
25
234
6668
2757
4395
3836
49661
97507
28667
20009
36721
55151
07709
64743
43635
57112
30366
835437
Nhận KQXS Bến Tre siêu tốc, soạn XSBT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Vũng Tàu siêu tốc, soạn XSVT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bạc Liêu siêu tốc, soạn XSBL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
5,7,2 0 2
4,9 1 3
9,5,0,7 2 3,4,0
3,1,2 3 3
2,7,6 4 1,9
7 5 0,2
- 6 4
- 7 5,9,0,2,4
- 8 -
7,4 9 1,2
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
- 0 3,3,4
2,9 1 -
8,3 2 1,3
0,0,2,6 3 5,8,6,2
5,0 4 8
3,8,5 5 7,4,5
3 6 3
8,5 7 -
3,4 8 5,2,7
- 9 1
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
- 0 7,9,9
6,2,5 1 2
1 2 5,1
4 3 4,6,5,7
3 4 3
2,9,3 5 7,1
3,6 6 8,1,7,6
5,0,6,3 7 -
6 8 -
0,0 9 5

Mở thưởng Thứ hai ngày 10/12/2018
GiảiTP HCMĐồng ThápCà Mau
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
35
616
8507
0136
6650
6683
28232
83445
76834
58268
54468
81462
71041
39941
91457
76194
78968
116279
48
802
1392
4085
9942
4989
19480
01273
50123
29096
50152
40671
91060
62929
08269
99057
75866
717877
60
966
2394
8699
8815
3579
99867
41313
97165
06387
76118
96365
56295
97832
64532
90311
97566
524805
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đồng Tháp siêu tốc, soạn XSDT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cà Mau siêu tốc, soạn XSCM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
5 0 7
4,4 1 6
3,6 2 -
8 3 5,6,2,4
3,9 4 5,1,1
3,4 5 0,7
1,3 6 8,8,2,8
0,5 7 9
6,6,6 8 3
7 9 4
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
8,6 0 2
7 1 -
0,9,4,5 2 3,9
7,2 3 -
- 4 8,2
8 5 2,7
9,6 6 0,9,6
5,7 7 3,1,7
4 8 5,9,0
8,2,6 9 2,6
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
6 0 5
1 1 5,3,8,1
3,3 2 -
1 3 2,2
9 4 -
1,6,6,9,0 5 -
6,6 6 0,6,7,5,5,6
6,8 7 9
1 8 7
9,7 9 4,9,5

Mở thưởng Chủ nhật ngày 09/12/2018
GiảiTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
55
387
2133
5631
7263
0583
39477
73928
31402
65008
89674
51496
07078
07906
37426
63708
89008
921563
40
234
4458
5239
3678
7185
05725
89951
75431
16346
30266
65522
86927
95891
00634
02051
26701
599357
21
200
7874
7356
8196
8112
21910
94203
93456
17866
11357
43799
27372
96320
04387
75388
66883
132156
Nhận KQXS Tiền Giang siêu tốc, soạn XSTG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kiên Giang siêu tốc, soạn XSKG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đà Lạt siêu tốc, soạn XSDL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
- 0 2,8,6,8,8
3 1 -
0 2 8,6
3,6,8,6 3 3,1
7 4 -
5 5 5
9,0,2 6 3,3
8,7 7 7,4,8
2,0,7,0,0 8 7,3
- 9 6
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
4 0 1
5,3,9,5,0 1 -
2 2 5,2,7
- 3 4,9,1,4
3,3 4 0,6
8,2 5 8,1,1,7
4,6 6 6
2,5 7 8
5,7 8 5
3 9 1
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
0,1,2 0 0,3
2 1 2,0
1,7 2 1,0
0,8 3 -
7 4 -
- 5 6,6,7,6
5,9,5,6,5 6 6
5,8 7 4,2
8 8 7,8,3
9 9 6,9

Mở thưởng Thứ bảy ngày 08/12/2018
GiảiTP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
86
600
6002
0661
6743
3645
86000
64613
94321
42402
22400
36509
49781
01437
49859
94773
89746
479881
04
373
4310
9357
1791
2382
26167
91522
72399
90634
56647
47489
27371
36063
92302
57673
12504
115305
34
512
4230
1622
1279
7767
91875
08754
64533
40143
79115
15148
45554
88041
97587
28881
71547
409300
68
745
1144
2647
4907
9284
03715
61178
66927
75707
28024
17722
94249
34955
50685
70721
90284
828126
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Long An siêu tốc, soạn XSLA gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Phước siêu tốc, soạn XSBP gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Hậu Giang siêu tốc, soạn XSHG gửi 8177(1500đ/sms)
TP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Thiết bị của bạn có thể xem được tỉnh !!!

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
0,0,0 0 0,2,0,2,0,9
6,2,8,8 1 3
0,0 2 1
4,1,7 3 7
- 4 3,5,6
4 5 9
8,4 6 1
3 7 3
- 8 6,1,1
0,5 9 -
Long An
Chục Số Đơn Vị
1 0 4,2,4,5
9,7 1 0
8,2,0 2 2
7,6,7 3 4
0,3,0 4 7
0 5 7
- 6 7,3
5,6,4 7 3,1,3
- 8 2,9
9,8 9 1,9
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
3,0 0 0
4,8 1 2,5
1,2 2 2
3,4 3 4,0,3
3,5,5 4 3,8,1,7
7,1 5 4,4
- 6 7
6,8,4 7 9,5
4 8 7,1
7 9 -
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
- 0 7,7
2 1 5
2 2 7,4,2,1,6
- 3 -
4,8,2,8 4 5,4,7,9
4,1,5,8 5 5
2 6 8
4,0,2,0 7 8
6,7 8 4,5,4
4 9 -

Mở thưởng Thứ sáu ngày 07/12/2018
GiảiVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
02
077
3361
7503
1728
3528
90508
80498
53787
06838
19382
60955
05706
00383
35971
14416
42336
378667
37
329
9166
7325
9105
2367
13502
41207
86793
71718
41614
35962
00016
95742
23397
32483
08752
822409
60
048
1278
0579
4746
4473
17478
66877
69102
27649
18787
05659
22862
76190
30090
36813
78469
258130
Nhận KQXS Vĩnh Long siêu tốc, soạn XSVL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Dương siêu tốc, soạn XSBD gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Trà Vinh siêu tốc, soạn XSTV gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
- 0 2,3,8,6
6,7 1 6
0,8 2 8,8
0,8 3 8,6
- 4 -
5 5 5
0,1,3 6 1,7
7,8,6 7 7,1
2,2,0,9,3 8 7,2,3
- 9 8
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
- 0 5,2,7,9
- 1 8,4,6
0,6,4,5 2 9,5
9,8 3 7
1 4 2
2,0 5 2
6,1 6 6,7,2
3,6,0,9 7 -
1 8 3
2,0 9 3,7
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
6,9,9,3 0 2
- 1 3
0,6 2 -
7,1 3 0
- 4 8,6,9
- 5 9
4 6 0,2,9
7,8 7 8,9,3,8,7
4,7,7 8 7
7,4,5,6 9 0,0