Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
39
947
7166
7604
3410
6921
75562
90186
89737
03662
61202
01135
83009
36154
90308
35667
88348
699760
37
938
5324
6787
5918
4971
33106
74636
43205
45427
47736
07904
58593
12057
65332
02474
48838
737854
56
659
1656
1754
4317
8245
11291
11709
81613
15102
85457
80496
93686
09868
72249
43024
42086
631710
Nhận KQXS Bến Tre siêu tốc, soạn XSBT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Vũng Tàu siêu tốc, soạn XSVT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bạc Liêu siêu tốc, soạn XSBL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
1,6 0 4,2,9,8
2 1 0
6,6,0 2 1
- 3 9,7,5
0,5 4 7,8
3 5 4
6,8 6 6,2,2,7,0
4,3,6 7 -
0,4 8 6
3,0 9 -
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
- 0 6,5,4
7 1 8
3 2 4,7
9 3 7,8,6,6,2,8
2,0,7,5 4 -
0 5 7,4
0,3,3 6 -
3,8,2,5 7 1,4
3,1,3 8 7
- 9 3
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
1 0 9,2
9 1 7,3,0
0 2 4
1 3 -
5,2 4 5,9
4 5 6,9,6,4,7
5,5,9,8,8 6 8
1,5 7 -
6 8 6,6
5,0,4 9 1,6

Mở thưởng Thứ hai ngày 17/02/2020
GiảiTP HCMĐồng ThápCà Mau
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
19
305
5986
7862
3646
8417
85378
83489
85028
92064
98945
19057
20813
27061
09955
43816
55500
814312
03
492
3863
7965
4971
7942
37239
33783
55197
02464
24925
03262
48181
18110
51398
25525
10388
984741
10
756
6499
1240
7342
8012
93286
31503
92294
09533
81198
02447
58721
30658
45007
94317
62534
549692
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đồng Tháp siêu tốc, soạn XSDT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cà Mau siêu tốc, soạn XSCM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
0 0 5,0
6 1 9,7,3,6,2
6,1 2 8
1 3 -
6 4 6,5
0,4,5 5 7,5
8,4,1 6 2,4,1
1,5 7 8
7,2 8 6,9
1,8 9 -
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
1 0 3
7,8,4 1 0
9,4,6 2 5,5
0,6,8 3 9
6 4 2,1
6,2,2 5 -
- 6 3,5,4,2
9 7 1
9,8 8 3,1,8
3 9 2,7,8
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
1,4 0 3,7
2 1 0,2,7
4,1,9 2 1
0,3 3 3,4
9,3 4 0,2,7
- 5 6,8
5,8 6 -
4,0,1 7 -
9,5 8 6
9 9 9,4,8,2

Mở thưởng Chủ nhật ngày 16/02/2020
GiảiTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
31
351
0499
2076
1357
6077
66411
39464
45370
40822
54733
83557
09004
89110
84760
81467
56438
504311
01
862
3089
3285
5126
5169
09984
08871
73116
36877
87019
07306
60570
88692
46850
83708
96536
087438
56
437
3938
7893
3012
9844
95646
60902
32408
64227
04202
56069
71765
59418
45197
89128
05275
672718
Nhận KQXS Tiền Giang siêu tốc, soạn XSTG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kiên Giang siêu tốc, soạn XSKG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đà Lạt siêu tốc, soạn XSDL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
7,1,6 0 4
3,5,1,1 1 1,0,1
2 2 2
3 3 1,3,8
6,0 4 -
- 5 1,7,7
7 6 4,0,7
5,7,5,6 7 6,7,0
3 8 -
9 9 9
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
7,5 0 1,6,8
0,7 1 6,9
6,9 2 6
- 3 6,8
8 4 -
8 5 0
2,1,0,3 6 2,9
7 7 1,7,0
0,3 8 9,5,4
8,6,1 9 2
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
- 0 2,8,2
- 1 2,8,8
1,0,0 2 7,8
9 3 7,8
4 4 4,6
6,7 5 6
5,4 6 9,5
3,2,9 7 5
3,0,1,2,1 8 -
6 9 3,7

Mở thưởng Thứ bảy ngày 15/02/2020
GiảiTP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
28
137
7732
8464
3357
2288
99723
71819
76235
31957
48046
07711
35486
77073
05366
18306
99768
456041
85
318
0410
5901
1321
2865
67379
03042
86759
81969
75381
37922
35693
77076
63404
67672
66519
410659
15
261
1884
4622
1344
0903
82845
70304
98278
44230
98243
99122
45951
68160
49249
46527
99237
920436
05
977
4767
8010
8845
3661
92300
72081
81144
17875
71379
19259
77757
13537
04694
89340
81495
895715
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Long An siêu tốc, soạn XSLA gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Phước siêu tốc, soạn XSBP gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Hậu Giang siêu tốc, soạn XSHG gửi 8177(1500đ/sms)
TP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Thiết bị của bạn có thể xem được tỉnh !!!

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
- 0 6
1,4 1 9,1
3 2 8,3
2,7 3 7,2,5
6 4 6,1
3 5 7,7
4,8,6,0 6 4,6,8
3,5,5 7 3
2,8,6 8 8,6
1 9 -
Long An
Chục Số Đơn Vị
1 0 1,4
0,2,8 1 8,0,9
4,2,7 2 1,2
9 3 -
0 4 2
8,6 5 9,9
7 6 5,9
- 7 9,6,2
1 8 5,1
7,5,6,1,5 9 3
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
3,6 0 3,4
6,5 1 5
2,2 2 2,2,7
0,4 3 0,7,6
8,4,0 4 4,5,3,9
1,4 5 1
3 6 1,0
2,3 7 8
7 8 4
4 9 -
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
1,0,4 0 5,0
6,8 1 0,5
- 2 -
- 3 7
4,9 4 5,4,0
0,4,7,9,1 5 9,7
- 6 7,1
7,6,5,3 7 7,5,9
- 8 1
7,5 9 4,5

Mở thưởng Thứ sáu ngày 14/02/2020
GiảiVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
03
040
6804
8856
2486
3847
34347
33830
19355
99124
85186
87674
51913
50959
40865
91956
31714
993867
09
290
5419
5156
5438
3323
36368
68908
80902
94495
52999
98186
48576
35466
77355
21299
43399
561317
08
643
6294
2747
8925
7863
23707
68741
45512
40699
92146
97172
40125
92815
90313
93482
74364
391151
Nhận KQXS Vĩnh Long siêu tốc, soạn XSVL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Dương siêu tốc, soạn XSBD gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Trà Vinh siêu tốc, soạn XSTV gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
4,3 0 3,4
- 1 3,4
- 2 4
0,1 3 0
0,2,7,1 4 0,7,7
5,6 5 6,5,9,6
5,8,8,5 6 5,7
4,4,6 7 4
- 8 6,6
5 9 -
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
9 0 9,8,2
- 1 9,7
0 2 3
2 3 8
- 4 -
9,5 5 6,5
5,8,7,6 6 8,6
1 7 6
3,6,0 8 6
0,1,9,9,9 9 0,5,9,9,9
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
- 0 8,7
4,5 1 2,5,3
1,7,8 2 5,5
4,6,1 3 -
9,6 4 3,7,1,6
2,2,1 5 1
4 6 3,4
4,0 7 2
0 8 2
9 9 4,9

Mở thưởng Thứ năm ngày 13/02/2020
GiảiTây NinhAn GiangBình Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
16
119
6784
1613
1415
7797
09355
06749
50922
20343
56703
63752
03546
19841
83025
37170
43313
392121
79
919
6275
4995
5441
7474
77803
77893
98540
06539
16434
19834
51045
24497
89521
05381
91281
713835
70
110
3700
6765
6525
3373
51198
06598
87651
81543
36722
86887
54341
55617
70991
06152
42033
611281
Nhận KQXS Tây Ninh siêu tốc, soạn XSTN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS An Giang siêu tốc, soạn XSAG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Thuận siêu tốc, soạn XSBTH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
7 0 3
4,2 1 6,9,3,5,3
2,5 2 2,5,1
1,4,0,1 3 -
8 4 9,3,6,1
1,5,2 5 5,2
1,4 6 -
9 7 0
- 8 4
1,4 9 7
An Giang
Chục Số Đơn Vị
4 0 3
4,2,8,8 1 9
- 2 1
0,9 3 9,4,4,5
7,3,3 4 1,0,5
7,9,4,3 5 -
- 6 -
9 7 9,5,4
- 8 1,1
7,1,3 9 5,3,7
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
7,1,0 0 0
5,4,9,8 1 0,7
2,5 2 5,2
7,4,3 3 3
- 4 3,1
6,2 5 1,2
- 6 5
8,1 7 0,3
9,9 8 7,1
- 9 8,8,1

Mở thưởng Thứ tư ngày 12/02/2020
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
60
447
4620
7663
5308
9343
61671
37271
38634
65525
14325
44141
26117
95896
87158
57953
56926
943902
38
744
7698
0693
2304
4174
68044
59324
91403
94670
66996
56285
33640
46874
71939
07145
33711
372850
23
108
6417
7065
4740
1990
54341
76182
03440
27057
22242
01403
17477
83870
90608
12769
45161
140942
Nhận KQXS Đồng Nai siêu tốc, soạn XSDN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cần Thơ siêu tốc, soạn XSCT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Sóc Trăng siêu tốc, soạn XSST gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
6,2 0 8,2
7,7,4 1 7
0 2 0,5,5,6
6,4,5 3 4
3 4 7,3,1
2,2 5 8,3
9,2 6 0,3
4,1 7 1,1
0,5 8 -
- 9 6
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
7,4,5 0 4,3
1 1 1
- 2 4
9,0 3 8,9
4,0,7,4,2,7 4 4,4,0,5
8,4 5 0
9 6 -
- 7 4,0,4
3,9 8 5
3 9 8,3,6
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
4,9,4,7 0 8,3,8
4,6 1 7
8,4,4 2 3
2,0 3 -
- 4 0,1,0,2,2
6 5 7
- 6 5,9,1
1,5,7 7 7,0
0,0 8 2
6 9 0