Giải TP HCM Đồng Tháp Cà Mau
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
03
803
1347
4424
0774
0415
35598
36663
16690
66373
54787
67484
45422
64531
90469
52768
52715
807921
07
879
0691
1864
0104
8302
41272
22195
58169
97521
13073
56281
41327
82324
90041
96347
33105
637973
04
952
3326
5483
8537
4783
55804
12418
50325
74838
76376
62074
95379
38232
51578
27685
41404
339278
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đồng Tháp siêu tốc, soạn XSDT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cà Mau siêu tốc, soạn XSCM gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
9 0 3,3
3,2 1 5,5
2 2 4,2,1
0,0,6,7 3 1
2,7,8 4 7
1,1 5 -
- 6 3,9,8
4,8 7 4,3
9,6 8 7,4
6 9 8,0
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
- 0 7,4,2,5
9,2,8,4 1 -
0,7 2 1,7,4
7,7 3 -
6,0,2 4 1,7
9,0 5 -
- 6 4,9
0,2,4 7 9,2,3,3
- 8 1
7,6 9 1,5
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
- 0 4,4,4
- 1 8
5,3 2 6,5
8,8 3 7,8,2
0,0,7,0 4 -
2,8 5 2
2,7 6 -
3 7 6,4,9,8,8
1,3,7,7 8 3,3,5
7 9 -

Mở thưởng Chủ nhật ngày 10/12/2017
GiảiTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
50
787
9089
6333
3289
8243
03391
13944
67967
85319
22803
12848
32613
39700
83550
20993
46671
733861
08
127
3939
6840
4498
4349
02082
03756
78414
40287
22812
01788
12673
65319
36374
18529
19154
044788
69
946
3628
6448
9457
2884
82947
01405
64472
09732
19826
67235
67423
74064
56175
62380
97075
278631
Nhận KQXS Tiền Giang siêu tốc, soạn XSTG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Kiên Giang siêu tốc, soạn XSKG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Đà Lạt siêu tốc, soạn XSDL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
5,0,5 0 3,0
9,7,6 1 9,3
- 2 -
3,4,0,1,9 3 3
4 4 3,4,8
- 5 0,0
- 6 7,1
8,6 7 1
4 8 7,9,9
8,8,1 9 1,3
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
4 0 8
- 1 4,2,9
8,1 2 7,9
7 3 9
1,7,5 4 0,9
- 5 6,4
5 6 -
2,8 7 3,4
0,9,8,8 8 2,7,8,8
3,4,1,2 9 8
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
8 0 5
3 1 -
7,3 2 8,6,3
2 3 2,5,1
8,6 4 6,8,7
0,3,7,7 5 7
4,2 6 9,4
5,4 7 2,5,5
2,4 8 4,0
6 9 -

Mở thưởng Thứ bảy ngày 09/12/2017
GiảiTP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
55
856
1741
5936
6201
6520
51994
29943
08230
55316
64676
83064
07518
00567
01451
61837
27790
364103
72
488
1696
0067
5778
5626
66913
60404
79041
04914
35607
67412
67721
26750
03006
69666
29141
143479
93
920
4113
3429
9673
4745
67152
20541
21282
78651
45010
04936
88695
73352
15724
03015
51175
363940
57
575
9673
7879
2864
4073
18964
85264
48976
51104
38367
04305
64240
54142
01769
25316
14832
760731
Nhận KQXS TP HCM siêu tốc, soạn XSHCM gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Long An siêu tốc, soạn XSLA gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Phước siêu tốc, soạn XSBP gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Hậu Giang siêu tốc, soạn XSHG gửi 8177(1500đ/sms)
TP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Thiết bị của bạn có thể xem được tỉnh !!!

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

TP HCM
Chục Số Đơn Vị
2,3,9 0 1,3
4,0,5 1 6,8
- 2 0
4,0 3 6,0,7
9,6 4 1,3
5 5 5,6,1
5,3,1,7 6 4,7
6,3 7 6
1 8 -
- 9 4,0
Long An
Chục Số Đơn Vị
5 0 4,7,6
4,2,4 1 3,4,2
7,1 2 6,1
1 3 -
0,1 4 1,1
- 5 0
9,2,0,6 6 7,6
6,0 7 2,8,9
8,7 8 8
7 9 6
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
2,1,4 0 -
4,5 1 3,0,5
5,8,5 2 0,9,4
9,1,7 3 6
2 4 5,1,0
4,9,1,7 5 2,1,2
3 6 -
- 7 3,5
- 8 2
2 9 3,5
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
4 0 4,5
3 1 6
4,3 2 -
7,7 3 2,1
6,6,6,0 4 0,2
7,0 5 7
7,1 6 4,4,4,7,9
5,6 7 5,3,9,3,6
- 8 -
7,6 9 -

Mở thưởng Thứ sáu ngày 08/12/2017
GiảiVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
08
138
6509
4135
8610
6097
06514
71954
29319
60552
96023
10800
64957
85346
99076
50764
55960
856288
12
953
9199
1822
9878
7640
20694
25401
48379
54574
23829
90762
62438
60689
56051
63168
28910
143019
40
357
6522
1900
6596
8056
34506
93001
00987
09190
47181
96824
47153
31949
26494
65935
22338
241971
Nhận KQXS Vĩnh Long siêu tốc, soạn XSVL gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Dương siêu tốc, soạn XSBD gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Trà Vinh siêu tốc, soạn XSTV gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
1,0,6 0 8,9,0
- 1 0,4,9
5 2 3
2 3 8,5
1,5,6 4 6
3 5 4,2,7
4,7 6 4,0
9,5 7 6
0,3,8 8 8
0,1 9 7
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
4,1 0 1
0,5 1 2,0,9
1,2,6 2 2,9
5 3 8
9,7 4 0
- 5 3,1
- 6 2,8
- 7 8,9,4
7,3,6 8 9
9,7,2,8,1 9 9,4
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
4,0,9 0 0,6,1
0,8,7 1 -
2 2 2,4
5 3 5,8
2,9 4 0,9
3 5 7,6,3
9,5,0 6 -
5,8 7 1
3 8 7,1
4 9 6,0,4

Mở thưởng Thứ năm ngày 07/12/2017
GiảiTây NinhAn GiangBình Thuận
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
98
821
5788
7094
0824
2555
76556
78096
46603
44695
39843
38798
66369
27459
91291
99444
25913
312379
19
771
6062
0644
2822
8956
41550
07332
42127
83335
03865
86576
60622
86323
10247
64221
97369
095880
03
160
4644
6563
2967
2946
27691
92459
12164
48576
65041
69494
85127
60862
19735
44501
16108
428713
Nhận KQXS Tây Ninh siêu tốc, soạn XSTN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS An Giang siêu tốc, soạn XSAG gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bình Thuận siêu tốc, soạn XSBTH gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
- 0 3
2,9 1 3
- 2 1,4
0,4,1 3 -
9,2,4 4 3,4
5,9 5 5,6,9
5,9 6 9
- 7 9
9,8,9 8 8
6,5,7 9 8,4,6,5,8,1
An Giang
Chục Số Đơn Vị
5,8 0 -
7,2 1 9
6,2,3,2 2 2,7,2,3,1
2 3 2,5
4 4 4,7
3,6 5 6,0
5,7 6 2,5,9
2,4 7 1,6
- 8 0
1,6 9 -
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
6 0 3,1,8
9,4,0 1 3
6 2 7
0,6,1 3 5
4,6,9 4 4,6,1
3 5 9
4,7 6 0,3,7,4,2
6,2 7 6
0 8 -
5 9 1,4

Mở thưởng Thứ tư ngày 06/12/2017
GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
61
970
1981
5148
6088
5766
97192
05957
75867
98466
45212
28738
25741
11614
64569
61302
62561
897448
77
461
3098
9167
1188
3103
30267
34784
17203
84709
69947
15698
32525
45631
49027
71258
10587
425665
97
361
9740
8788
5099
7755
06151
17356
86309
02009
62822
06345
06939
59740
63747
49773
42252
535171
Nhận KQXS Đồng Nai siêu tốc, soạn XSDN gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Cần Thơ siêu tốc, soạn XSCT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Sóc Trăng siêu tốc, soạn XSST gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
7 0 2
6,8,4,6 1 2,4
9,1,0 2 -
- 3 8
1 4 8,1,8
- 5 7
6,6 6 1,6,7,6,9,1
5,6 7 0
4,8,3,4 8 1,8
6 9 2
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
- 0 3,3,9
6,3 1 -
- 2 5,7
0,0 3 1
8 4 7
2,6 5 8
- 6 1,7,7,5
7,6,6,4,2,8 7 7
9,8,9,5 8 8,4,7
0 9 8,8
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
4,4 0 9,9
6,5,7 1 -
2,5 2 2
7 3 9
- 4 0,5,0,7
5,4 5 5,1,6,2
5 6 1
9,4 7 3,1
8 8 8
9,0,0,3 9 7,9

Mở thưởng Thứ ba ngày 05/12/2017
GiảiBến TreVũng TàuBạc Liêu
Tám
Bảy

Sáu

NămBa
Nhì
Nhất
ĐB
38
466
1604
9793
4409
8290
02775
33406
68407
62293
31313
44667
25683
68258
23996
18808
16171
431247
08
054
1381
2182
4409
4518
51086
19911
52608
26087
54436
49441
27511
23312
43877
14735
79186
670173
84
156
7538
2873
9129
8010
64620
01104
05137
92807
36262
64985
34841
79701
93087
19642
03392
737151
Nhận KQXS Bến Tre siêu tốc, soạn XSBT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Vũng Tàu siêu tốc, soạn XSVT gửi 8177(1500đ/sms)
Nhận KQXS Bạc Liêu siêu tốc, soạn XSBL gửi 8177(1500đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Nam 

Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
9 0 4,9,6,7,8
7 1 3
- 2 -
9,9,1,8 3 8
0 4 7
7 5 8
6,0,9 6 6,7
0,6,4 7 5,1
3,5,0 8 3
0 9 3,0,3,6
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
- 0 8,9,8
8,1,4,1 1 8,1,1,2
8,1 2 -
7 3 6,5
5 4 1
3 5 4
8,3,8 6 -
8,7 7 7,3
0,1,0 8 1,2,6,7,6
0 9 -
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
1,2 0 4,7,1
4,0,5 1 0
6,4,9 2 9,0
7 3 8,7
8,0 4 1,2
8 5 6,1
5 6 2
3,0,8 7 3
3 8 4,5,7
2 9 2