ĐB68144
Nhất02532
Nhì39990          30534
Ba62396          64626          74930
13320          66222          93073
6152          0959
1223          0684
Năm7981          5798          9718
8950          1299          9004
Sáu445          126          080
Bảy21    43    03    91

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,3,2,5,8 0 4,3
8,2,9 1 8
3,2,5 2 6,0,2,3,6,1
7,2,4,0 3 2,4,0
4,3,8,0 4 4,5,3
4 5 2,9,0
9,2,2 6 -
- 7 3
9,1 8 4,1,0
5,9 9 0,6,8,9,1

Mở thưởng Thứ bảy ngày 27/08/2022
ĐB89617
Nhất36200
Nhì30730          97036
Ba68220          33704          41987
58944          17845          22571
7987          8528
4286          1410
Năm5725          7563          8458
2106          0422          9373
Sáu826          976          447
Bảy07    38    74    42

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,3,2,1 0 0,4,6,7
7 1 7,0
2,4 2 0,8,5,2,6
6,7 3 0,6,8
0,4,7 4 4,5,7,2
4,2 5 8
3,8,0,2,7 6 3
1,8,8,4,0 7 1,3,6,4
2,5,3 8 7,7,6
- 9 -

Mở thưởng Thứ sáu ngày 26/08/2022
ĐB89151
Nhất13354
Nhì41050          66592
Ba11829          85952          33618
51263          45682          75002
7290          0543
6438          1691
Năm8156          7005          8893
7464          5566          9131
Sáu314          530          391
Bảy55    24    88    02

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,9,3 0 2,5,2
5,9,3,9 1 8,4
9,5,8,0,0 2 9,4
6,4,9 3 8,1,0
5,6,1,2 4 3
0,5 5 1,4,0,2,6,5
5,6 6 3,4,6
- 7 -
1,3,8 8 2,8
2 9 2,0,1,3,1

Mở thưởng Thứ năm ngày 25/08/2022
ĐB28670
Nhất79137
Nhì56442          84712
Ba87818          27183          80085
51167          33296          77942
5364          0801
3433          1535
Năm5500          3252          4260
9739          5644          8974
Sáu781          074          605
Bảy74    87    35    29

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,0,6 0 1,0,5
0,8 1 2,8
4,1,4,5 2 9
8,3 3 7,3,5,9,5
6,4,7,7,7 4 2,2,4
8,3,0,3 5 2
9 6 7,4,0
3,6,8 7 0,4,4,4
1 8 3,5,1,7
3,2 9 6

Mở thưởng Thứ tư ngày 24/08/2022
ĐB24832
Nhất09710
Nhì19597          96488
Ba64539          85052          38023
63528          50145          50053
7281          3051
4175          4357
Năm0695          7243          3800
3310          3605          3625
Sáu762          017          363
Bảy79    56    97    13

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,0,1 0 0,5
8,5 1 0,0,7,3
3,5,6 2 3,8,5
2,5,4,6,1 3 2,9
- 4 5,3
4,7,9,0,2 5 2,3,1,7,6
5 6 2,3
9,5,1,9 7 5,9
8,2 8 8,1
3,7 9 7,5,7

Mở thưởng Thứ ba ngày 23/08/2022
ĐB63437
Nhất69177
Nhì52091          44029
Ba22569          63552          95456
60454          11084          01964
3630          3584
9481          9213
Năm6817          9484          5120
5343          8191          7915
Sáu296          275          142
Bảy00    09    47    88

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,2,0 0 0,9
9,8,9 1 3,7,5
5,4 2 9,0
1,4 3 7,0
5,8,6,8,8 4 3,2,7
1,7 5 2,6,4
5,9 6 9,4
3,7,1,4 7 7,5
8 8 4,4,1,4,8
2,6,0 9 1,1,6

Mở thưởng Thứ hai ngày 22/08/2022
ĐB60652
Nhất61027
Nhì38872          08164
Ba30974          87817          00516
93800          35859          72718
9816          5220
5935          3029
Năm5672          5791          6269
6512          7642          5634
Sáu284          547          080
Bảy56    31    58    94

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,2,8 0 0
9,3 1 7,6,8,6,2
5,7,7,1,4 2 7,0,9
- 3 5,4,1
6,7,3,8,9 4 2,7
3 5 2,9,6,8
1,1,5 6 4,9
2,1,4 7 2,4,2
1,5 8 4,0
5,2,6 9 1,4