ĐB56590
Nhất61023
Nhì98472          09449
Ba04650          98701          87625
84140          86675          56960
7664          1132
0337          7758
Năm7166          9054          3476
1670          5560          5790
Sáu413          902          034
Bảy10    94    32    15

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,5,4,6,7,6,9,1 0 1,2
0 1 3,0,5
7,3,0,3 2 3,5
2,1 3 2,7,4,2
6,5,3,9 4 9,0
2,7,1 5 0,8,4
6,7 6 0,4,6,0
3 7 2,5,6,0
5 8 -
4 9 0,0,4

Mở thưởng Thứ tư ngày 27/07/2022
ĐB09155
Nhất63250
Nhì61771          47619
Ba30310          69885          83520
14839          34038          91584
7099          8552
5600          5581
Năm2215          1315          4090
7585          9842          0531
Sáu712          752          820
Bảy89    15    41    33

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,1,2,0,9,2 0 0
7,8,3,4 1 9,0,5,5,2,5
5,4,1,5 2 0,0
3 3 9,8,1,3
8 4 2,1
5,8,1,1,8,1 5 5,0,2,2
- 6 -
- 7 1
3 8 5,4,1,5,9
1,3,9,8 9 9,0

Mở thưởng Thứ ba ngày 26/07/2022
ĐB00558
Nhất96583
Nhì14877          72399
Ba55785          71653          68381
74791          63855          46439
2344          6667
0716          5682
Năm5996          4337          0076
2698          1030          4113
Sáu217          279          802
Bảy13    35    26    55

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3 0 2
8,9 1 6,3,7,3
8,0 2 6
8,5,1,1 3 9,7,0,5
4 4 4
8,5,3,5 5 8,3,5,5
1,9,7,2 6 7
7,6,3,1 7 7,6,9
5,9 8 3,5,1,2
9,3,7 9 9,1,6,8

Mở thưởng Thứ hai ngày 25/07/2022
ĐB69502
Nhất72642
Nhì04474          23788
Ba99464          91324          13169
61240          37704          66460
1056          6840
0293          3918
Năm3061          5636          5228
4776          9816          9033
Sáu755          637          737
Bảy18    60    02    53

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,6,4,6 0 2,4,2
6 1 8,6,8
0,4,0 2 4,8
9,3,5 3 6,3,7,7
7,6,2,0 4 2,0,0
5 5 6,5,3
5,3,7,1 6 4,9,0,1,0
3,3 7 4,6
8,1,2,1 8 8
6 9 3

Mở thưởng Chủ nhật ngày 24/07/2022
ĐB22857
Nhất51386
Nhì77335          30735
Ba18856          99500          39036
66458          33795          33105
8872          2380
7349          9457
Năm9494          0203          6282
6285          0787          8796
Sáu915          933          632
Bảy00    64    28    01

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,8,0 0 0,5,3,0,1
0 1 5
7,8,3 2 8
0,3 3 5,5,6,3,2
9,6 4 9
3,3,9,0,8,1 5 7,6,8,7
8,5,3,9 6 4
5,5,8 7 2
5,2 8 6,0,2,5,7
4 9 5,4,6

Mở thưởng Thứ bảy ngày 23/07/2022
ĐB15361
Nhất86993
Nhì28048          57745
Ba41322          93938          52555
61505          86896          02053
4842          5846
3931          4697
Năm2370          5850          0727
5103          4180          7072
Sáu000          573          154
Bảy53    87    61    51

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,5,8,0 0 5,3,0
6,3,6,5 1 -
2,4,7 2 2,7
9,5,0,7,5 3 8,1
5 4 8,5,2,6
4,5,0 5 5,3,0,4,3,1
9,4 6 1,1
9,2,8 7 0,2,3
4,3 8 0,7
- 9 3,6,7

Mở thưởng Thứ sáu ngày 22/07/2022
ĐB04093
Nhất51457
Nhì29485          11161
Ba79626          58052          46399
46795          33274          08210
2990          7622
1306          0513
Năm4595          0986          6083
6982          6407          4489
Sáu826          697          140
Bảy14    32    84    00

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,9,4,0 0 6,7,0
6 1 0,3,4
5,2,8,3 2 6,2,6
9,1,8 3 2
7,1,8 4 0
8,9,9 5 7,2
2,0,8,2 6 1
5,0,9 7 4
- 8 5,6,3,2,9,4
9,8 9 3,9,5,0,5,7