ĐB36768
Nhất38794
Nhì13490          72677
Ba15066          24443          15882
26308          82699          79139
8918          1645
3051          9154
Năm4385          7752          6154
5354          3336          1651
Sáu939          933          878
Bảy78    43    25    84

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9 0 8
5,5 1 8
8,5 2 5
4,3,4 3 9,6,9,3
9,5,5,5,8 4 3,5,3
4,8,2 5 1,4,2,4,4,1
6,3 6 8,6
7 7 7,8,8
6,0,1,7,7 8 2,5,4
9,3,3 9 4,0,9

Mở thưởng Thứ sáu ngày 24/06/2022
ĐB49677
Nhất52644
Nhì85957          46813
Ba98455          94086          46941
17885          22104          44477
9945          0495
9548          5471
Năm6424          7677          2100
2340          3691          4455
Sáu611          808          258
Bảy00    70    56    01

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,4,0,7 0 4,0,8,0,1
4,7,9,1,0 1 3,1
- 2 4
1 3 -
4,0,2 4 4,1,5,8,0
5,8,4,9,5 5 7,5,5,8,6
8,5 6 -
7,5,7,7 7 7,7,1,7,0
4,0,5 8 6,5
- 9 5,1

Mở thưởng Thứ năm ngày 23/06/2022
ĐB97140
Nhất07147
Nhì89901          84392
Ba86800          57912          74223
94248          74106          50119
3005          6816
9954          5078
Năm3441          1081          5171
2533          2246          1650
Sáu797          282          710
Bảy01    99    42    70

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,0,5,1,7 0 1,0,6,5,1
0,4,8,7,0 1 2,9,6,0
9,1,8,4 2 3
2,3 3 3
5 4 0,7,8,1,6,2
0 5 4,0
0,1,4 6 -
4,9 7 8,1,0
4,7 8 1,2
1,9 9 2,7,9

Mở thưởng Thứ tư ngày 22/06/2022
ĐB50846
Nhất92133
Nhì75657          64087
Ba07018          36544          47407
24068          08148          90008
7413          9850
3093          6318
Năm1378          3717          5295
1263          9362          8679
Sáu304          237          359
Bảy16    04    92    47

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5 0 7,8,4,4
- 1 8,3,8,7,6
6,9 2 -
3,1,9,6 3 3,7
4,0,0 4 6,4,8,7
9 5 7,0,9
4,1 6 8,3,2
5,8,0,1,3,4 7 8,9
1,6,4,0,1,7 8 7
7,5 9 3,5,2

Mở thưởng Thứ ba ngày 21/06/2022
ĐB81571
Nhất37576
Nhì55878          19205
Ba29243          70739          42034
44247          47378          17728
2161          9095
9921          5105
Năm8400          0640          6451
4308          4306          4105
Sáu004          972          310
Bảy38    37    54    28

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,4,1 0 5,5,0,8,6,5,4
7,6,2,5 1 0
7 2 8,1,8
4 3 9,4,8,7
3,0,5 4 3,7,0
0,9,0,0 5 1,4
7,0 6 1
4,3 7 1,6,8,8,2
7,7,2,0,3,2 8 -
3 9 5

Mở thưởng Thứ hai ngày 20/06/2022
ĐB71808
Nhất24479
Nhì90383          30364
Ba75004          74192          85474
35965          24574          05315
6798          6633
2959          8954
Năm3354          2503          8187
1722          7345          4980
Sáu152          770          946
Bảy45    33    95    20

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,7,2 0 8,4,3
- 1 5
9,2,5 2 2,0
8,3,0,3 3 3,3
6,0,7,7,5,5 4 5,6,5
6,1,4,4,9 5 9,4,4,2
4 6 4,5
8 7 9,4,4,0
0,9 8 3,7,0
7,5 9 2,8,5

Mở thưởng Chủ nhật ngày 19/06/2022
ĐB66449
Nhất97184
Nhì94411          45452
Ba06547          36248          61648
53218          95146          48543
6951          8501
3322          1025
Năm8769          7431          8313
0166          6893          4729
Sáu474          717          072
Bảy43    02    07    19

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
- 0 1,2,7
1,5,0,3 1 1,8,3,7,9
5,2,7,0 2 2,5,9
4,1,9,4 3 1
8,7 4 9,7,8,8,6,3,3
2 5 2,1
4,6 6 9,6
4,1,0 7 4,2
4,4,1 8 4
4,6,2,1 9 3