ĐB38074
Nhất32168
Nhì16948          99428
Ba73717          01055          12770
79760          55665          24271
9564          9970
1812          0643
Năm6248          9625          2336
2652          1463          7888
Sáu513          774          799
Bảy32    85    48    39

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,6,7 0 -
7 1 7,2,3
1,5,3 2 8,5
4,6,1 3 6,2,9
7,6,7 4 8,3,8,8
5,6,2,8 5 5,2
3 6 8,0,5,4,3
1 7 4,0,1,0,4
6,4,2,4,8,4 8 8,5
9,3 9 9

Mở thưởng Thứ ba ngày 22/03/2022
ĐB43218
Nhất62234
Nhì39351          63114
Ba82452          11367          18373
89926          63183          92502
9040          6063
4822          6693
Năm0111          6143          7006
4081          1231          2828
Sáu568          570          162
Bảy71    90    23    13

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,7,9 0 2,6
5,1,8,3,7 1 8,4,1,3
5,0,2,6 2 6,2,8,3
7,8,6,9,4,2,1 3 4,1
3,1 4 0,3
- 5 1,2
2,0 6 7,3,8,2
6 7 3,0,1
1,2,6 8 3,1
- 9 3,0

Mở thưởng Thứ hai ngày 21/03/2022
ĐB76044
Nhất84776
Nhì21457          05975
Ba96673          13227          05472
20791          60192          18380
3248          9900
0677          8566
Năm4370          1323          4998
8217          4058          4961
Sáu591          753          459
Bảy77    42    74    31

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,0,7 0 0
9,6,9,3 1 7
7,9,4 2 7,3
7,2,5 3 1
4,7 4 4,8,2
7 5 7,8,3,9
7,6 6 6,1
5,2,7,1,7 7 6,5,3,2,7,0,7,4
4,9,5 8 0
5 9 1,2,8,1

Mở thưởng Chủ nhật ngày 20/03/2022
ĐB04348
Nhất47440
Nhì07110          79698
Ba93040          56463          42102
26825          24283          93357
5834          6891
5747          8231
Năm5012          0310          4266
3197          3590          7372
Sáu908          502          748
Bảy87    23    20    09

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,1,4,1,9,2 0 2,8,2,9
9,3 1 0,2,0
0,1,7,0 2 5,3,0
6,8,2 3 4,1
3 4 8,0,0,7,8
2 5 7
6 6 3,6
5,4,9,8 7 2
4,9,0,4 8 3,7
0 9 8,1,7,0

Mở thưởng Thứ bảy ngày 19/03/2022
ĐB39218
Nhất49736
Nhì71136          86920
Ba02990          17065          28173
96544          13097          08412
7365          8566
6054          7837
Năm2592          0948          9823
6720          6952          0899
Sáu465          363          366
Bảy92    81    04    29

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
2,9,2 0 4
8 1 8,2
1,9,5,9 2 0,3,0,9
7,2,6 3 6,6,7
4,5,0 4 4,8
6,6,6 5 4,2
3,3,6,6 6 5,5,6,5,3,6
9,3 7 3
1,4 8 1
9,2 9 0,7,2,9,2

Mở thưởng Thứ sáu ngày 18/03/2022
ĐB90202
Nhất05396
Nhì37746          91737
Ba83506          53070          12737
93382          35584          43676
1597          7719
5214          3592
Năm3951          0718          2676
1539          1641          4908
Sáu670          934          252
Bảy10    01    93    05

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,7,1 0 2,6,8,1,5
5,4,0 1 9,4,8,0
0,8,9,5 2 -
9 3 7,7,9,4
8,1,3 4 6,1
0 5 1,2
9,4,0,7,7 6 -
3,3,9 7 0,6,6,0
1,0 8 2,4
1,3 9 6,7,2,3

Mở thưởng Thứ năm ngày 17/03/2022
ĐB04440
Nhất02048
Nhì77122          52105
Ba50847          75012          42153
27946          97468          44446
3601          3525
3374          3712
Năm5590          2873          4438
2951          0768          5467
Sáu513          318          754
Bảy05    31    03    59

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
4,9 0 5,1,5,3
0,5,3 1 2,2,3,8
2,1,1 2 2,5
5,7,1,0 3 8,1
7,5 4 0,8,7,6,6
0,2,0 5 3,1,4,9
4,4 6 8,8,7
4,6 7 4,3
4,6,3,6,1 8 -
5 9 0