ĐB30529
Nhất00774
Nhì71339          87590
Ba94856          44576          54746
62290          56551          40367
5453          6915
0626          5872
Năm0190          8930          5221
2743          9398          0212
Sáu212          976          516
Bảy50    13    41    49

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,9,9,3,5 0 -
5,2,4 1 5,2,2,6,3
7,1,1 2 9,6,1
5,4,1 3 9,0
7 4 6,3,1,9
1 5 6,1,3,0
5,7,4,2,7,1 6 7
6 7 4,6,2,6
9 8 -
2,3,4 9 0,0,0,8

Mở thưởng Thứ hai ngày 21/11/2022
ĐB52091
Nhất32734
Nhì23946          43525
Ba86711          73926          59382
58525          08199          09891
7508          4247
6600          5785
Năm7051          9777          2130
6304          7143          3659
Sáu753          767          938
Bảy96    25    69    47

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,3 0 8,0,4
9,1,9,5 1 1
8 2 5,6,5,5
4,5 3 4,0,8
3,0 4 6,7,3,7
2,2,8,2 5 1,9,3
4,2,9 6 7,9
4,7,6,4 7 7
0,3 8 2,5
9,5,6 9 1,9,1,6

Mở thưởng Chủ nhật ngày 20/11/2022
ĐB08770
Nhất74803
Nhì88570          42720
Ba53876          08026          67336
03704          43408          16903
2018          8532
3564          2072
Năm8409          7739          0074
9074          0573          6822
Sáu820          944          037
Bảy52    33    61    24

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,7,2,2 0 3,4,8,3,9
6 1 8
3,7,2,5 2 0,6,2,0,4
0,0,7,3 3 6,2,9,7,3
0,6,7,7,4,2 4 4
- 5 2
7,2,3 6 4,1
3 7 0,0,6,2,4,4,3
0,1 8 -
0,3 9 -

Mở thưởng Thứ bảy ngày 19/11/2022
ĐB66534
Nhất56931
Nhì14753          52934
Ba50362          71673          07004
46603          14867          67353
2669          3510
5939          0452
Năm7103          3066          7100
3883          3329          8520
Sáu876          769          784
Bảy04    50    54    98

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,0,2,5 0 4,3,3,0,4
3 1 0
6,5 2 9,0
5,7,0,5,0,8 3 4,1,4,9
3,3,0,8,0,5 4 -
- 5 3,3,2,0,4
6,7 6 2,7,9,6,9
6 7 3,6
9 8 3,4
6,3,2,6 9 8

Mở thưởng Thứ sáu ngày 18/11/2022
ĐB32592
Nhất64258
Nhì75381          94816
Ba00970          60920          56970
50040          80887          68639
3223          8450
4979          5322
Năm9176          3207          7231
1657          8080          5058
Sáu353          184          451
Bảy43    12    84    07

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,2,7,4,5,8 0 7,7
8,3,5 1 6,2
9,2,1 2 0,3,2
2,5,4 3 9,1
8,8 4 0,3
- 5 8,0,7,8,3,1
1,7 6 -
8,0,5,0 7 0,0,9,6
5,5 8 1,7,0,4,4
3,7 9 2

Mở thưởng Thứ năm ngày 17/11/2022
ĐB05776
Nhất49100
Nhì70349          63260
Ba03748          53195          55751
50581          47510          45326
7831          5315
1200          5855
Năm6879          2316          2395
2324          0407          8819
Sáu108          898          166
Bảy97    50    75    99

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
0,6,1,0,5 0 0,0,7,8
5,8,3 1 0,5,6,9
- 2 6,4
- 3 1
2 4 9,8
9,1,5,9,7 5 1,5,0
7,2,1,6 6 0,6
0,9 7 6,9,5
4,0,9 8 1
4,7,1,9 9 5,5,8,7,9

Mở thưởng Thứ tư ngày 16/11/2022
ĐB50578
Nhất44533
Nhì51589          19352
Ba36731          00455          82986
67951          88182          08371
7155          6673
4983          4003
Năm1039          7182          0280
4445          6725          1225
Sáu031          657          500
Bảy94    53    70    58

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
8,0,7 0 3,0
3,5,7,3 1 -
5,8,8 2 5,5
3,7,8,0,5 3 3,1,9,1
9 4 5
5,5,4,2,2 5 2,5,1,5,7,3,8
8 6 -
5 7 8,1,3,0
7,5 8 9,6,2,3,2,0
8,3 9 4