ĐB79110
Nhất21129
Nhì46524          68497
Ba65092          32413          95535
84583          22479          47546
5001          1772
7711          0189
Năm1254          3682          9051
0752          3294          4011
Sáu367          289          712
Bảy79    25    04    85

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xem Thống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1 0 1,4
0,1,5,1 1 0,3,1,1,2
9,7,8,5,1 2 9,4,5
1,8 3 5
2,5,9,0 4 6
3,2,8 5 4,1,2
4 6 7
9,6 7 9,2,9
- 8 3,9,2,9,5
2,7,8,8,7 9 7,2,4

Mở thưởng Thứ ba ngày 03/05/2022
ĐB48243
Nhất95479
Nhì47271          94238
Ba37334          69572          66415
39128          32644          13370
7191          3656
1839          2841
Năm1380          1610          4457
6672          1409          9108
Sáu721          928          384
Bảy99    55    96    97

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
7,8,1 0 9,8
7,9,4,2 1 5,0
7,7 2 8,1,8
4 3 8,4,9
3,4,8 4 3,4,1
1,5 5 6,7,5
5,9 6 -
5,9 7 9,1,2,0,2
3,2,0,2 8 0,4
7,3,0,9 9 1,9,6,7

Mở thưởng Thứ hai ngày 02/05/2022
ĐB94479
Nhất28588
Nhì31610          35225
Ba32233          94516          94839
17280          88911          18029
8638          5244
4887          2044
Năm0438          5348          0181
3518          0806          1534
Sáu458          958          615
Bảy57    95    91    09

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
1,8 0 6,9
1,8,9 1 0,6,1,8,5
- 2 5,9
3 3 3,9,8,8,4
4,4,3 4 4,4,8
2,1,9 5 8,8,7
1,0 6 -
8,5 7 9
8,3,3,4,1,5,5 8 8,0,7,1
7,3,2,0 9 5,1

Mở thưởng Chủ nhật ngày 01/05/2022
ĐB81691
Nhất24290
Nhì90854          72236
Ba30217          80913          09886
88942          10442          57804
0448          4813
2448          9076
Năm7671          6782          4277
6760          0867          9274
Sáu018          011          868
Bảy11    01    38    82

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
9,6 0 4,1
9,7,1,1,0 1 7,3,3,8,1,1
4,4,8,8 2 -
1,1 3 6,8
5,0,7 4 2,2,8,8
- 5 4
3,8,7 6 0,7,8
1,7,6 7 6,1,7,4
4,4,1,6,3 8 6,2,2
- 9 1,0

Mở thưởng Thứ bảy ngày 30/04/2022
ĐB59924
Nhất14841
Nhì64655          67193
Ba50805          87346          26424
18550          07667          52631
1781          2446
1208          8909
Năm1509          3066          9191
0372          8670          9968
Sáu665          055          930
Bảy49    30    65    34

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
5,7,3,3 0 5,8,9,9
4,3,8,9 1 -
7 2 4,4
9 3 1,0,0,4
2,2,3 4 1,6,6,9
5,0,6,5,6 5 5,0,5
4,4,6 6 7,6,8,5,5
6 7 2,0
0,6 8 1
0,0,4 9 3,1

Mở thưởng Thứ sáu ngày 29/04/2022
ĐB58339
Nhất82141
Nhì51386          51548
Ba89578          36302          56371
39234          97572          34884
1508          7022
4316          2815
Năm5907          5714          2648
9106          4458          5660
Sáu855          012          247
Bảy80    56    15    35

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
6,8 0 2,8,7,6
4,7 1 6,5,4,2,5
0,7,2,1 2 2
- 3 9,4,5
3,8,1 4 1,8,8,7
1,5,1,3 5 8,5,6
8,1,0,5 6 0
0,4 7 8,1,2
4,7,0,4,5 8 6,4,0
3 9 -

Mở thưởng Thứ năm ngày 28/04/2022
ĐB47202
Nhất65673
Nhì20007          93437
Ba15277          19055          81322
66308          96576          66228
2797          2795
2325          2530
Năm4785          9918          4475
9466          5635          4899
Sáu240          200          188
Bảy01    04    08    86

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ/sms)
Để xemThống Kê KQXS Miền Bắc, soạn SO MB gửi 8577 (5000đ/sms)

Bảng Loto xổ số Miền Bắc 

Chục Số Đơn Vị
3,4,0 0 2,7,8,0,1,4,8
0 1 8
0,2 2 2,8,5
7 3 7,0,5
0 4 0
5,9,2,8,7,3 5 5
7,6,8 6 6
0,3,7,9 7 3,7,6,5
0,2,1,8,0 8 5,8,6
9 9 7,5,9